Kontaktskjema
Global Energy Desktop Audit, On-Site Audit eller Ingen Audit – hvilken mulighet er riktig for oss?

Artikkel

Global Energy Desktop Audit, On-Site Audit eller Ingen Audit – hvilken mulighet er riktig for oss?

Achilles Global Energy Network dekker et bredt spekter av krav innenfor energisektoren. Gjennom vårt samarbeid med ledende energi selskaper som f.eks. EDF, Equinor, Exxon Mobile, INEOS, Pemex og Total har vi satt noen kriterier og krav som leverandøren må forholde seg til. Vi har i samråd med selskap i energi sektoren valgt å fokusere på retningslinjer (IOGP) og standarder som leveredører bør ha et forhold til, enten gjennom nasjonal lovgiving eller krav som er satt av kunde.

For å ytterligere støtte de store kravene fra kjøpere, tilbyr også Achilles verktøy som muliggjør for leverandører å oppfylle bransjens retningslinjer (som IOGP-423) og standarder, samt nasjonal lovgivning som Apenhetsloven, Lieferkettengesetz og EU CSDDD.

Achilles er stolt av å nøye gjennomgå kravene fra bransjen, kjøpere så vel som nasjonale og internasjonale krav for å skape et nøye sammensatt sett med spørsmål og kriterier som reduserer arbeidsmengden for leverandørene samtidig som det maksimerer selskapets kommersielle muligheter.

Typer Audit

Achilles tilbyr to typer audit; Desk-Top Audit og On-Site Audit som følger:

  • En Desk-Top Audit innebærer en gjennomgang av styringssystemene der revisoren ser etter dokumentasjon som kan demonstrere overholdelse av gjeldende krav. Levert av kvalifiserte IRCA Lead Auditors, er protokollene for Achilles Desk-Top Audit tilpasset internasjonale lover, rapporteringsrammeverk og standarder, og evaluerer selskapets prosesser for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet.
  • En On-Site Audit går dypere enn en Desk-Top Audit. Achilles On-Site Audit går dypere og mer grundig enn en Desk-Top Audit. On-Site Audit gjennomføres ved selskapets adresse, inkorporerer evaluering av styringssystemet og intervjuer med interessenter, inkludert intervjuer med arbeidsstyrken, og leveres av sertifiserte revisorer stasjonert over hele verden.

Når er en audit nødvendig?

Kravet om audit avhenger av et selskaps forretningsområde/tjenester og risikoprofil. I samarbeid med operatørselskaper har Achilles utarbeidet en risikomatrise og produktkodestruktur. Disse to elementene danner grunnlaget for en potensiell audit.

Leverandører innen Global Energy som ikke velger kritiske produktkoder som en del av sitt produktutvalg og tjenester når de fullfører MyAchilles-registreringsprosessen, vil ikke kreve en audit. Global Energy-abonnementet for dette nivået av tjenester er ‘SILVER’.

Hvis du velger produktkoder i MyAchilles-plattformen som er klassifisert som kritiske av det globale energiinnkjøpsfellesskapet, og har valgt et europeisk handelsland, vil abonnementet ditt i samsvar med IOGP-423-kravene oppgraderes til «GULL» og automatisk inkludere en skrivebordsrevisjon for å sikre at du oppfyller både IOGP- og kjøperkriteriene.

Hvilke produktkoder er klassifisert som «kritiske»?

Produktkodene og risikomatrises som er identifisert som kritiske av kjøperfellesskapet og derfor krever, som et minimum, en desk-top audit som en del av leverandørverifikasjonsprosessen, er som følger:

  • Kodeserie 3.04 (tjenester for boring etter utforskning og produksjon)
  • Noen koder i serien 3.05 (tjenester for konstruksjon / modifikasjon / reparasjon / vedlikehold / oppussing) – 3.05.01, 3.05.02, 3.05.07, 3.05.08, 3.05.09, 3.05.10, 3.05.13, 3.05.14, 3.05.16, 3.05.18, 3.05.20, 3.05.30, 3.05.31
  • Kodeserie 3.06 (installasjonstjenester/marine contracting), unntatt 3.06.04
  • Kodeserie 3.15 (tjenester for avvikling (decommissioning)), unntatt 3.15.01, 3.15.08, 3.15.99
  • Kodeserie 4.05 (integrerte tjenester)

Når du skal velge en On-Site Audit?

Når som helst har du også muligheten til å oppgradere til en Achilles On-Site audit for å bedre demonstrere dine kvalifikasjoner. Hvis du velger en On-Site revisjon, trenger du ikke en Desk-Top audit.

Achilles On-Site revisjoner går betydelig lenger enn Desk-Top audit og er designet for å gi uvurderlige fordeler for leverandører og kunder.

For leverandører gir en On-Site revisjon en uavhengig vurdering av bedriftens risiko, samt anbefalinger for å forbedre ytelsen, redusere avfall, øke effektiviteten og forbedre kontrollene. Det gir også en måte å heve bedriften din og vise kvalifikasjonene dine til eksisterende og potensielle kunder, både innenfor og utenfor Achilles-plattformen.

Innkjøpsorganisasjoner anerkjenner verdien av en uavhengig audit og drar nytte av den ekstra sikkerheten en audit gir. En uavhengig Achilles-audit gir tillit til at en leverandør oppfyller og til og med går ut over kjøpskrav og standarder over et bredt spekter av kriterier, inkludert helse, sikkerhet, miljø, kvalitet og etisk kilde og bidrar til å forenkle beslutningen om kjøp.

Slik samles alt

Oppsummert tilbyr Achilles Global Energy bedrifter et fullt spekter av uavhengige verifikasjons- og revisjonstjenester for å støtte bedre kjøpsbeslutninger, oppfylle bransjestandarder og støtte kontinuerlig forbedring. Hvilken auditsmulighet som er riktig for deg, avhenger i stor grad av typen energirelaterte produkter og tjenester du ønsker å tilby via MyAchilles-plattformen og nivået av forsikring du ønsker å gi til dine kunder og potensielle kunder.

Spørsmålet for din bedrift er hvor viktig det er for deg å vise dine kvalifikasjoner sammenlignet med konkurrentene dine og maksimere nye forretningsmuligheter?

Snakk med noen om dine globale energibehov.