Komma i kontakt
Briljanta sätt att förbättra dina hållbarhetsreferenser och växa din verksamhet

Artikel, Branschinsikter, Branschinsikter

Briljanta sätt att förbättra dina hållbarhetsreferenser och växa din verksamhet

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är hållbarhet inte bara en trend – det blir en strategisk fördel. Företag inom olika branscher prioriterar alltmer hållbarhet i sina leverantörsled, vilket gör det allt viktigare för leverantörer att förbättra sina hållbarhetsreferenser för att vinna nya affärer.

Här är sex effektiva sätt för leverantörer som vill förbättra sina hållbarhetsreferenser och växa sin verksamhet:

1. Koldioxidneutralitet eller minskning

Ta proaktiva steg för att mäta, minska och kompensera koldioxidutsläpp genom hela din verksamhet och leveranskedja. Företag förväntas alltmer rapportera om Scope 1, 2 och 3-utsläpp för att uppfylla regleringar som BRSR Core, CBAM, CSDDD och IFRS. Att positionera ditt företag som en leverantör som minskar koldioxidutsläpp kan vara en betydande differentiator för att attrahera hållbarhetsmedvetna kunder som arbetar med att minska sina totala utsläpp.

Läs mer om Scope 3-utsläpp som relaterar till leveranskedjan här.

Lär dig mer om hur Achilles Carbon Reduce kan hjälpa dig både minska dina koldioxidutsläpp med upp till 50% under 5 år och visa din framsteg för att uppfylla dina kunders krav.

Läs fallstudier om Achilles Carbon Reduction

2. Transparens i leveranskedjan

Främja transparens och etiska inköpspraxis genom hela din leveranskedja.

Större företag strävar alltmer efter att uppnå djupare transparens i leveranskedjan genom att gå bortom direkta leverantörer (nivå 1) för att inkludera sina leverantörers leverantörer (nivå 2 och vidare). Att ge insyn i dina egna processer för leveranskedjan, inklusive inköp, tillverkning och distribution, kan skapa förtroende och tillit hos kunder som söker hållbara partners och hjälpa dig att bygga starkare relationer med längre livslängd.

Du kan lära dig mer om hur Achilles’ tjänster för due diligence i leveranskedjan kan stödja din verksamhet här.

3. Praktiserande av cirkulär ekonomi

Omfamna principer för cirkulär ekonomi genom att designa produkter och förpackningar för långsiktighet, återanvändning och återvinningsbarhet. Att integrera cirkulära affärsmodeller i dina operationer kan minimera avfall och resursförbrukning, vilket tilltalar B2B-kunder som fokuserar på hållbarhet.

Inför vattenbesparande åtgärder och främja ansvarsfulla vattenförvaltningspraxis i dina operationer, investera i miljövänliga förpackningsmaterial och designstrategier för att minimera miljöpåverkan och engagera dina leverantörer och partners i initiativ som slutna materialflöden, där material återvinns och återintegreras i produktionsprocessen, vilket minskar behovet av jungfruliga resurser.

De åtgärder du vidtar för att förbättra din hållbarhet bör dokumenteras i dina miljöpolicys och processer och underhållas. Överväg att få dessa aspekter av din verksamhet oberoende verifierade av ett företag som Achilles för att visa dina framsteg.

4. Övergång till förnybar energi

Gå över till förnybara energikällor för att driva dina faciliteter och operationer. Att investera i infrastruktur för förnybar energi visar ditt åtagande för rena energilösningar, hjälper till att minska dina växthusgasutsläpp och kan anpassa ditt företag till B2B-kunders hållbarhetsmål.

Prata med en kolsänksexpert från Achilles om hur du kan införliva koldioxidreducering i dina operationer.

5. Certifieringar och standarder

Få relevanta hållbarhetscertifieringar och följ branschstandarder för att validera ditt åtagande för hållbarhet. Överväg att gå ett steg längre med en oberoende revision av dina policys och processer. Oberoende certifieringar och revisioner, såsom de som erbjuds av Achilles, kan ge opartisk försäkran till kunder och prospekteringar om din hållbarhetsprestanda och skapa större differentiering på marknaden.

6. Transparens och rapportering

Publicera omfattande hållbarhetsrapporter för att kommunicera dina miljöprestandamått och framsteg. Att tillhandahålla transparent rapportering visar ansvar och kan stärka förtroendet hos B2B-kunder som söker hållbara leverantörer.

Lär dig om hur Achilles kan hjälpa dig att fånga, validera och upprätthålla den data du behöver och generera aktuella och korrekta rapporter som du kan dela med dina kunder och prospekteringar för att visa dina totala hållbarhetsreferenser.

Genom att prioritera hållbarhetsinitiativ anpassade för B2B-marknader kan leverantörer inte bara förbättra sin miljö- och sociala påverkan utan också få en konkurrensfördel för att attrahera och behålla en alltmer hållbarhetsfokuserad marknad. Att investera i hållbarhet är inte bara ett moraliskt krav – det är ett strategiskt och kommersiellt krav för långsiktig affärssucces i branschen.

Läs mer om hur hållbarhet kan hjälpa din verksamhet att driva lönsamhet och tillväxt.