Komma i kontakt
De 5 största påverkningarna av lagstiftning kring försörjningskedjan på leverantörer och hur du kan dra nytta av det

Artikel, Branschinsikter

De 5 största påverkningarna av lagstiftning kring försörjningskedjan på leverantörer och hur du kan dra nytta av det

Lagstiftning om försörjningskedjan sprider sig över hela världen, från BRSR Core i Indien till LkSG, CSDDD och Apenhetsloven i Europa och Bill S-211 i Kanada, när regeringar svarar på FN:s hållbara utvecklingsmål och arbetar för att hantera global ojämlikhet, sociala och miljörelaterade frågor.

Även om du inte är baserad i ett av länderna som har infört lagstiftning om due diligence, om du säljer produkter och tjänster till kunder i ett av dessa länder, kommer det med största sannolikhet att påverka dig.

Hittills har de flesta kommentarer om lagstiftning om försörjningskedjan fokuserat på de stora företag som den är avsedd att hålla ansvariga. Men vad betyder denna nya lagstiftningsvåg för företag (i alla former och storlekar) som levererar till dem?

I denna blogg tittar vi på de 5 största påverkningarna av lagstiftning om försörjningskedjan på företag på leverantörssidan och hur man kan få lagstiftningen att fungera till ens fördel.

1 Ökad granskning och behov av större öppenhet

För det första ökar ansvarsskyldigheten. Ett av de centrala målen med den nya lagstiftningen om försörjningskedjan är att skapa mer öppenhet och göra företag ansvariga för sina handlingar.

Tidigare kanske dina största kunder bad dig fylla i ett formulär med grundläggande frågor om saker som modern slaveri för att kryssa i en ruta, men i denna nya era av lagstiftning om försörjningskedjan kommer det inte längre att vara tillräckligt. Om dina kunder finns där regler har införts, måste de nu också visa att de utför aktiviteter som hjälper till att identifiera potentiella risker för mänskliga rättigheter eller miljön inom deras försörjningskedja. Det är nu ett krav att dina kunder praktiserar vad de predikar.

Som leverantör innebär det att vara beredd att vara mycket mer öppen för frågor från dina kunder, inklusive att tillhandahålla mer detaljerad information om och bevisa politik, metoder och processer – så att din inställning till saker som hälsa och säkerhet, miljöpåverkan och mänskliga rättigheter alla kan kontrolleras noggrant.

De åtgärder dina kunder vidtar för att verifiera dina ESG-legitimationer kommer att variera beroende på deras processer för due diligence och den risk de anser att du kan utgöra. Metoder kan inkludera skrivbordsrevision där en professionell oberoende revisor pratar med dig om dina processer och system eller en platsrevision där en revisor besöker ditt företag för att bedöma dina processer och inspektera dina lokaler. Dina mer noggranna klienter kan också insistera på intervjuer med arbetstagare för att kontrollera arbetsvillkoren på dina kontor och fabriker.

Leverantörsundersökningar kan inkludera:

  • Skrivbordsrevision
  • Platsrevision
  • Arbetarintervjuer

2. Förbättrade etiska och hållbarhetsstandarder

För det andra kan leverantörer som vill tillhandahålla produkter och tjänster till företag som omfattas av ny lagstiftning behöva följa högre etiska och hållbarhetsstandarder. Detta kan innebära antagande av mer miljövänliga metoder, säkerställande av förbättrade arbets- eller anställningsvillkor och främjande av ansvarsfull källhantering inom försörjningskedjan – samt att visa hur detta har genomförts. Studier indikerar att många företag som antar mer hållbara affärspraxis skapar ökat värde och lönsamhet.

3. Kostnad och investering

I de fall där företag har flera kunder som vill genomföra samma kontroller kan sådana begäranden om information och revisioner snabbt bli mycket tidskrävande och en verklig kostnad för ditt företag.

Du kan också finna att du behöver investera i nya system för att förbättra öppenhet och spårbarhet, liksom rekrytera personal för att effektivt hantera dokumentation och/eller ge utbildning till din personal för att säkerställa att de är medvetna om och kapabla att genomföra det som krävs.

Vid det här laget kan det vara värt att överväga en tredjeparts-lösning för att hjälpa dig att hantera den information du behöver fånga och spåra. Att använda ett tredjepartssystem som Achilles kan hjälpa dig att hålla kostnaderna nere avsevärt.

Plattformen MyAchilles stödjer över 100 000 leverantörer över hela världen och erbjuder betydande stordriftsfördelar. Achilles övervakar också kontinuerligt ny och utvecklande lagstiftning om försörjningskedjan över hela världen för att säkerställa att du har rätt information för att uppfylla dina klienters krav, så att du inte behöver göra det själv.

För dem som vill driva verksamheten så effektivt som möjligt är det viktigt att ha allt på ett ställe, vilket gör det enklare att hantera och hålla sig uppdaterad. Det gör det också mycket enklare att dela dokument med klienter när det behövs. Dessutom är MyAchilles noggrant utformad för att minimera efterlevnadsbördan och möjliggöra att du kan fånga information en gång och använda den på olika sätt för att uppfylla olika lagar och klientkrav.

4. Ökad fokus på riskhantering och riskminimering

Denna nya våg av lagstiftning om försörjningskedjan får större företag att sträva efter djupare transparens i försörjningskedjan, vilket sträcker sig bortom direkta leverantörer (Nivå 1) för att inkludera leverantörers leverantörer (Nivå 2 och bortom). Denna vagga-till-grav-ansats överväger hela processen från utvinning av råmaterial till tillverkning och distribution, och slutligen produkten slutförbrukning.

Leverantörer som vill samarbeta mer effektivt med sina klienter och utveckla starkare och mer långsiktiga relationer kan finna att det lönar sig att investera i system och processer som möjliggör att de kan identifiera, bedöma och minimera riskerna inom sina egna försörjningskedjor för att uppfylla både klientens behov och sina egna miljömässiga, sociala och styrningsmässiga åtaganden och mål.

Detta kan innebära att införa egna processer för riskhantering och due diligence i din försörjningskedja, genomföra leverantörsrevisioner och/eller generellt förbättra övergripande öppenhet. Du kan lära dig mer om Achilles tjänster för due diligence i försörjningskedjan här.

5. Nya affärsmöjligheter

Den goda nyheten är att för leverantörer som hanterar detta på ett bra sätt skapar denna nya lagstiftning också möjligheter att skapa differentiering och vinna nya affärer.

Bristande efterlevnad kan resultera i förlorade kunder som prioriterar etiska och hållbara affärspraxis. Att kunna visa efterlevnad av lagstiftning om due diligence kan förbättra din marknadstillgång genom att uppfylla förväntningarna hos samhällsansvariga kunder. På samma sätt som bristande efterlevnad eller negativa incidenter kan skada en leverantörs varumärke och kundrelationer, kan överensstämmelse med lagstiftning om due diligence förstärka en leverantörs rykte som en ansvarstagande och pålitlig affärspartner. Ett företag som kan bevisa sin inställning till hållbara affärspraxis har mycket större möjlighet att snabba på sina försäljningsprocesser, uppnå status som föredragen leverantör och vinna fler affärer.

Kloka företag vidtar åtgärder för att förbereda sig för dessa troliga påverkningar genom att introducera bättre processer och dokumentation. Många genomför frivilliga oberoende revisioner och delar revisionsresultaten med klienter. Du kan läsa om Achilles revisionsprogram här eller fylla i formuläret för att arrangera en icke-bindande konsultation för att diskutera revisionsalternativ.

Sammanfattningsvis syftar lagstiftningen om due diligence i försörjningskedjan till att främja etiska och hållbara affärspraxis, men den kan medföra utmaningar och möjligheter för försörjningskedjan, vilket kräver anpassning och överensstämmelse med ständigt utvecklade standarder och förväntningar.

Jämte dessa utmaningar finns mycket verkliga affärsmöjligheter – att driva processförbättringar, visa konkurrensdifferentiering och vinna mer affärer med kunder som alltmer fokuserar på att arbeta med högre nivåer av etiska och hållbara standarder över hela sina värdekedjor från början till slut.

Företag som samarbetar med Achilles för att hjälpa dem att hantera sina leverantörsreferenser talar om dessa typer av resultat:

  • Att det är mer effektivt att lägga anbud på nya affärer eftersom de har all information som köpare vill ha och behöver på ett ställe. Läs om Grupo Eulens erfarenhet här.
  • Att hantera och uppfylla regelverk blir mycket enklare på den dedikerade MyAchilles-plattformen jämfört med Excel-ark och PDF:er.
  • Att ha mer tid att fokusera på aktiviteter närmare företagets kärnverksamhet.
  • Att ha system och processer för att driva effektivitet i affärsförbättring och överensstämmelse. Läs om Sanghvi Movers erfarenhet här.
  • Att ha mycket bättre kontroll med Achilles som agerar som förlängning av deras interna team.
  • Att få tillgång till nya affärsmöjligheter genom att vara en del av Achilles globala nätverk av köpare och leverantörer.

Använd formuläret för att begära en icke-bindande konsultation och lära dig mer om hur våra leverantörstjänster kan stödja tillväxten av ditt företag.

Ordna ett samtal med en expert inom försörjningskedjans due diligence