Komma i kontakt
Vad är Scope 3-utsläpp och varför är de viktiga?

Artikel, Branschinsikter

Vad är Scope 3-utsläpp och varför är de viktiga?

Växthusgasutsläpp (GHG) kategoriseras baserat på deras källor och kontroll inom en organisations verksamhet. Kategorierna definieras av Greenhouse Gas Protocol, en allmänt erkänd standard för GHG-redovisning och rapportering enligt följande:

Omfång 1 Utsläpp

Omfång 1-utsläpp är direkta växthusgasutsläpp som uppstår från källor som ägs eller kontrolleras av organisationen. Dessa utsläpp inkluderar vanligtvis utsläpp från förbränning av bränslen som naturgas, diesel, bensin och kol för uppvärmning, kylning, elproduktion och fordonsdrift, processutsläpp från kemiska reaktioner eller industriprocesser samt diffusa utsläpp som sker oavsiktligt under utvinning, produktion, bearbetning, lagring, överföring och distribution av fossila bränslen, såsom metanläckor från olje- och gasoperationer. Exempel på Omfång 1-utsläpp inkluderar pannor, ugnar, fordon och industriutrustning som direkt drivs av organisationen.

Omfång 2 Utsläpp

Omfång 2-utsläpp är indirekta växthusgasutsläpp som är förknippade med produktionen av köpt eller förvärvad el, ånga, värme eller kyla som konsumeras av organisationen. Vissa säger att omfång 2-utsläpp är mer kontrollerbara på vissa sätt jämfört med Omfång 1-utsläpp eftersom de kan påverkas av inköpsbeslut och energihanteringspraxis.

Omfång 3 Utsläpp

Omfång 3-utsläpp är indirekta växthusgasutsläpp som uppstår från källor utanför organisationens direkta kontroll men är förknippade med dess aktiviteter. Dessa utsläpp uppstår vanligtvis genom hela värdekedjan och inkluderar upströmsutsläpp som är förknippade med utvinning, produktion och transport av köpta varor och tjänster, såsom råmaterialsextraktion, tillverkning och transport av varor till organisationen. Och nedströmsutsläpp som är förknippade med användning och avyttring av produkter och tjänster som säljs av organisationen, inklusive transport, produktanvändning och slutbehandling. Denna kategori inkluderar också andra indirekta utsläpp såsom anställdas pendling, affärsresor, avfallsgenerering och investeringar.

Varför är Omfång 3-utsläpp så viktiga?

Omfång 3-utsläpp är viktiga för att uppnå våra övergripande globala mål för utslagsminskning eftersom de ofta representerar den största delen av ett företags totala koldioxidavtryck och kan variera betydligt beroende på branschen och försörjningskedjans komplexitet. Barry Parkin, Chief Procurement and Sustainability Officer vid Mars, har beräknat att 95% av deras totala utsläpp är Omfång 3.

Allt mer reglering tvingar företag att utöka sin hantering av koldioxidutsläpp och rapportering för att inkludera Omfång 3 – vilket sätter strålkastarljuset på försörjningskedjan när det gäller initiativ för koldioxidreducering.

Läs mer om hur Achilles kan hjälpa ditt företag att minska utsläppen med så mycket som 50% inom 5 år, hur Morgan Sindall har uppnått en 54% koldioxidreduktion på 6 år och hur Sisk har uppnått koldioxidnollcertifiering med hjälp av Achilles Carbon Reduce-programmet.

Fördelarna med att mäta Omfång 3-utsläpp

Att mäta och hantera Omfång 3-utsläpp i ditt företag kan ge betydande kostnadsbesparingar, differentiering och efterlevnadsfördelar.

Effektiv hantering av Omfång 3-utsläpp kan leda till kostnadsbesparingar genom att optimera resursanvändningen, förbättra energieffektiviteten och minska avfallsgenereringen i hela försörjningskedjan. Företag som proaktivt hanterar utsläpp kan också dra nytta av lägre energi- och transportkostnader samt ökad operativ effektivitet.

Läs om hur BAM Group, en ledande leverantör av bygg- och anläggningsteknik, har minskat koldioxidutsläpp och kostnader.

När hållbarhet blir allt viktigare för konsumenter, investerare och reglerande organ kan företag som visar engagemang för att mäta och minska Omfång 3-utsläpp få en konkurrensfördel på marknaden. Genom att differentiera sig som en miljömässigt ansvarsfull partner kan man attrahera kunder, investerare samt talanger som prioriterar hållbarhet.

Många jurisdiktioner genomför regleringar och rapporteringskrav relaterade till växthusgasutsläpp, inklusive Omfång 3-utsläpp. Genom att proaktivt mäta och hantera Omfång 3-utsläpp kan företag säkerställa efterlevnad av nuvarande och framtida regleringar, undvika potentiella böter och skador på sitt rykte.

Sammanfattningsvis har mätning och hantering av Omfång 3-utsläpp långtgående konsekvenser för att uppnå våra globala minskningsmål och begränsa klimatförändringarna. För medlemmar i den globala affärsvärlden erbjuder det också möjligheter att minska kostnader och skapa större differentiering och konkurrenskraft.

Lär dig hur Achilles kan hjälpa dig att hantera dina växthusgasutsläpp med vårt mycket effektiva Carbon Reduce-program.

Boka tid för att prata med en expert inom koldioxidhantering