Komma i kontakt
Achilles Upplevelser: Affinity Water

Fallstudier

Achilles Upplevelser: Affinity Water

Erfarenheter av Achilles: Affinity Water förbättrar hanteringen av leveranskedjan med Achilles UVDB

Affinity Water är Storbritanniens största vattenleverantör och levererar i genomsnitt 900 miljoner liter vatten varje dag till en befolkning på mer än 3,5 miljoner i regionerna Central, East och Southeast. Företaget bildades 2012 och ägs av ett konsortium av investerare och sysselsätter cirka 1.100 personer.

Utmaning

Affinity Water har relationer med över 1 100 aktiva leverantörer fördelade på 90 olika inköpskategorier. Gary Booth, Director of Procurement and Fleet Services på Affinity Water, och hans lilla team övervakar dessa relationer som en del av Affinitys hantering av leveranskedjan.

Till en början använde Affinity Achilles UVDB för att skapa potentiella anbudslistor med förkvalificerade leverantörer, men fortsatte att ta potentiella  leverantörer genom sina egna kvalificeringsförfaranden för enskilda anbudsmöjligheter.

Detta var tidskrävande och arbetsintensivt. Eftersom Affinity endast granskade en leverantör på när de aktivt lämnade anbud, var det kanske ingen överraskning att när Gary genomförde en granskning 2014, fann han att för cirka 800 av Affinitys aktiva leverantörer – många av dem långsiktiga, gamla leverantörer – hade företaget minimalt med uppdaterad information.

”Vi bestämde oss för att förbättra vår bedömning av och kunskap om våra leverantörer”, säger Gary. ”Nu gör vi något annorlunda. Achilles och deras system stödjer detta.

Process

Affinity insåg att man genom att använda Achilles UVDB Verify Audits bättre kunde hantera sina relationer med leverantörer med hög riskprofil. ”För leverantörerna med högst risk beslutade vi att gå längre i vår relation med Achilles och anta Achilles UVDB Verify-standard. Det innebär att Achilles genomför en årlig grundlig riskbaserad revision av dessa högriskleverantörer”, förklarar Gary. Gary och hans team kontaktar nu sina leverantörer och meddelar dem om den förändrade processen. ”Framöver under 2016, när vi lanserar nya konkurrensutsatta upphandlingar inom högriskkategorin, kommer en giltig Achilles UVDB-prenumeration och Verify Audit att vara en förutsättning för att komma i fråga för anbudsförfarandet.

Affinity fortsätter att regelbundet självbedöma sina leverantörer med låg riskprofil, men kräver att alla leverantörer med medelhög riskprofil ska ha en Achilles UVDB-kvalifikation och att alla leverantörer med hög riskprofil ska genomföra en årlig Achilles UVDB Verify Audit utöver att ha en giltig Achilles UVDB-kvalifikation.

Detta rigorösa program för hantering av leverantörskedjan passar perfekt in i Affinity Waters bredare ambitioner inom försörjningssektorn. ”Vi vill vara det ledande samhällsfokuserade vattenbolaget, och att känna till vår leverantörs inställning till miljö, hälsa och säkerhet samt kvalitetssäkring är avgörande”, säger Gary. ”Detta är alla komponenter i den bredare riskprofilen.

Resultat

Genom att utöka sitt samarbete med Achilles har Affinity Water kunnat förändra sin riskhanteringsprocess och därmed
Förbättrar hanteringen av leveranskedjan och verksamheten i hela företaget. För Affinity innebär det att göra det mesta av Achilles UVDB-plattform:

Sinnesfrid. ”Vi kan lita på att Achilles ser till att leverantörerna har certifieringar på plats”, säger Gary och Affinity Water kan vara säkra på att de anlitar leverantörer som är kvalificerade och trovärdiga.

Enkel tillgång till leverantörsinformation. Med Achilles får Gary en enda referenspunkt för information om sina leverantörer med medelhög och hög risk, vilket ger honom relevanta och tillgängliga data som gör det enklare att hantera inköp och leveranskedjor.

En proaktiv partner. Med ett litet team och ett stort nätverk av leverantörer har Gary funnit att Achilles är en användbar resurs. ”De är
effektiva, lyhörda och har faktiskt gjort en hel del av benarbetet”, säger Gary.

Prisvärd förbättring. Affinity Waters nya program för hantering av leverantörskedjan är utformat för att stödja ständiga förbättringar och Gary hoppas att det kommer att skapa trovärdighet och erkännande på marknaden. Kostnaderna för att genomföra ett sådant program i egen regi skulle ha varit ”oöverkomliga”. ”Achilles är ett överlägset mer kostnadseffektivt alternativ”, säger Gary.

Bättre för allas affärer. ”Vi överbelastar inte våra leverantörer genom att låta dem granskas individuellt av en rad kunder,
inklusive oss själva”, säger Gary. ”Dessutom är Achilles UVDB-community en inkörsport för leverantörer till den bredare försörjningssektorn där andra inköpare kommer att hitta dem.

”Jag kan berätta för omvärlden, jag kan visa aktieägarna och jag kan förklara internt att vi har infört en konsekvent strategi för att hantera riskerna i vår leveranskedja, och Achilles stödjer detta.”
Gary Booth, chef för upphandling och Fleet Services, Affinity Water

← Fallstudier