Komma i kontakt
Achilles erfarenheter: Achilles Global Energy; den direkta vägen till affärer inom olje- och gassektorn

Fallstudier

Achilles erfarenheter: Achilles Global Energy; den direkta vägen till affärer inom olje- och gassektorn

Odfjell Drilling (UK) Ltd är en ledande borrentreprenör med 38 års erfarenhet av borrning på fasta och flytande produktionsplattformar. Idag har Odfjell Drilling (UK) Ltd kontrakt för 23 fasta och mobila enheter i Nordsjön. Odfjell är registrerade som både köpare och leverantör i Achilles Global Energy community.

Hur använder Odfjell Drilling Achilles Global Energy?

Som inköpare använder Odfjell Drilling UK Achilles Global Energy som en integrerad del av sin screeningprocess när de granskar leverantörer som ska ingå i en anbudsinfordran (ITT). Gordon Noble, Procurement Logistics Manager på Odjfell Drilling (UK) Ltd, förklarar: ”För det första använder vi Achilles omfattande sökfunktion för att hitta leverantörer under urvalsprocessen. När vi har tagit fram en kortlista över leverantörer använder vi Achilles som en effektiv kontrollmekanism för information. Vi tycker att Achilles är ett effektivt screeningverktyg för att jämföra och identifiera leverantörernas kapacitet när vi bygger upp vår lista över godkända leverantörer.

Förutom att välja leverantör använder Odjfell Drilling UK även Achilles för att mäta sina resultat. Våra viktigaste konkurrenter är också registrerade och vi övervakar deras framsteg, i linje med våra egna, genom Achilles benchmarkingsystem.

Vilka är fördelarna med att använda Achilles för Odfjell Drilling UK?

– Achilles tillhandahåller en omfattande beskrivning av en leverantörs kapacitet som är synlig som en del av deras grundläggande registrering.
– Informationen är tillgänglig online 24/7 vilket gör att Odfjells kontor i Aberdeen kan dela information med Odfjells Drilling Headquarters i Norge
– Som leverantör är Odfjells egen företagsprofil också synlig för alla Achilles inköpare, vilket ökar sannolikheten för att bli kontaktad om kontraktsmöjligheter.

Achilles Verifiera revision

Som inköpare värdesätter Odfjell Drilling UK den information som finns om leverantörer som har genomfört Achilles Verify-revisionen. De känner sig trygga med att informationen från Achilles Verify-revisionen är korrekt och har kontrollerats av Achilles oberoende bedömningsteam. Därför uppmuntrar de sina viktigaste leverantörer, särskilt de som är involverade i högriskverksamhet, att genomföra en Achilles Verify-revision.

Feedback om Achilles prestanda

Gordon Noble kommenterar fördelarna med Achilles registrerade prestationsåterkoppling: ”Vår teknikavdelning är ständigt involverad i att fylla i återkopplingsformulär som ger en korrekt rapport om hur leverantören har presterat i förhållande till fastställda KPI:er under ett projekt. Detta ger möjlighet till personliga möten med leverantören för att diskutera kontraktet och projektleveranserna. Vårt kontor i Norge är också mycket strikt när det gäller att fylla i Performance Feedback. Vi är medvetna om fördelarna med detta verktyg och uppmuntrar aktivt vår personal på kontoret i Storbritannien att bli mer delaktiga i denna process.

”Vi tyckte att Achilles var ett effektivt screeningverktyg som kompletterade det system vi redan hade. Det har sparat oss tid och resurser under urvalsprocessen för att ta fram listor över godkända leverantörer. Av den anledningen uppmuntrar vi våra viktigaste leverantörer att registrera sig i Achilles”.
Gordon Noble, chef för upphandling/logistik, Odjfell Drilling (UK) Ltd

Odfjells logotyp

← Fallstudier