Kontaktskjema
Achilles-opplevelser: Achilles Global Energy; direkteveien til virksomheten i olje- og gasssektoren

Case Studier

Achilles-opplevelser: Achilles Global Energy; direkteveien til virksomheten i olje- og gasssektoren

Odfjell Drilling (UK) Ltd er en ledende boreentreprenør med 38 års erfaring på faste og flytende produksjonsplattformer. I dag har Odfjell Drilling (UK) Ltd kontrakter på 23 faste og mobile enheter i Nordsjøen. Odfjell er registrert som både kjøper og leverandør i Achilles Global Energy- fellesskapet.

Hvordan bruker Odfjell Drilling Achilles Global Energy?

Som innkjøper bruker Odfjell Drilling UK Achilles Global Energy som en integrert del av deres screeningsprosess når de vurderer leverandører som skal inkluderes i en anbudsinvitasjon (ITT). Gordon Noble, innkjøpslogistikksjef i Odjfell Drilling (UK) Ltd forklarer: ‘For det første bruker vi Achilles’ omfattende søkefunksjon for å finne leverandører under leverandørutvelgelsesprosessen. Etter å ha utviklet en kortliste over leverandører, bruker vi Achilles som en effektiv kontrollmekanisme for informasjon. Vi finner at Achilles er et effektivt screeningsverktøy for å sammenligne og identifisere leverandørevner når vi bygger vår godkjente leverandørliste.’

I tillegg til leverandørvalg bruker Odjfell Drilling UK også Achilles for å måle ytelsen deres. Våre nøkkelkonkurrenter er også registrert og vi overvåker deres fremgang, i tråd med vår egen, gjennom Achilles benchmarking-systemet.

Hva er fordelene med å bruke Achilles for Odfjell Drilling UK?

• Achilles gir en omfattende beskrivelse av en leverandørs evner som er synlig som en del av deres grunnleggende registrering
• Informasjonen er tilgjengelig online 24/7, noe som gjør at Odfjell-kontoret i Aberdeen kan dele informasjon med Odfjell Drilling Headquarters i Norge
• Som leverandør er Odfjells egen bedriftsprofil også synlig for alle Akilles-kjøpere, noe som øker sannsynligheten for å bli kontaktet om kontraktsmuligheter.

Achilles Verify Audit

Som kjøper verdsetter Odfjell Drilling UK informasjonen som er registrert om leverandører som har gjennomført Achilles Verify-revisjonen. De føler seg trygge på at informasjonen fra Achilles Verify-revisjonen er nøyaktig og kontrollert av Achilles uavhengige vurderingsteam. Av den grunn oppfordrer de sine nøkkelleverandører, spesielt de som er involvert i høyrisikooperasjoner, til å gjennomføre en Achilles Verify-revisjon.

Achilles Performance Feedback

Gordon Noble kommenterer fordelene med Achilles registrerte ytelsesfeedback, ‘Vår ingeniøravdeling er hele tiden involvert i å fylle ut tilbakemeldingsskjemaer som gir en nøyaktig rapport om hvordan leverandøren presterte for å sette KPI-er under et prosjekt. Dette gir mulighet for ansikt til ansikt møter med leverandøren for å diskutere kontrakt og prosjektleveranser. Norgeskontoret vårt er også svært strenge når det gjelder å fylle ut Performance Feedback. Vi erkjenner fordelene med dette verktøyet, og vi oppmuntrer også aktivt våre ansatte på kontoret i Storbritannia til å bli mer involvert i denne prosessen.’

«Vi fant ut at Achilles var et effektivt screeningsverktøy for å komplementere systemet vi allerede har. Det har spart oss for tid og ressurser under utvelgelsesprosessen for å utvikle godkjente leverandørlister. Av den grunn oppfordrer vi våre nøkkelleverandører til å bli Achilles-registrert».
Gordon Noble, innkjøps-/logistikksjef, Odjfell Drilling (UK) Ltd

Odfjell logo

← Case Studier