Utmaningar vid upphandling till stora infrastrukturprojekt | Achilles
Komma i kontakt
Utmaningar vid upphandling till stora infrastrukturprojekt

Branschinsikter

Utmaningar vid upphandling till stora infrastrukturprojekt

Stockholms tunnelbana uppgraderas för att möta behoven av en stad i förändring

Stockholms län genomgår stora förändringar. Det är en av Europas världens snabbast växande regioner – befolkningen har ökat till över två miljoner de senaste tio åren. Varje år blir stockholmarna 40 000 fler – hälften flyttar hit från resten av Sverige och världen, hälften föds här.

Med alla dessa nya människor behöver stadens infrastruktur växa och anpassas. Och när befolkningen växer med ungefär två busslaster varje dag är det ingen lätt uppgift att uppgradera kollektivtrafikens kapacitet.

Stockholms kollektivtrafik genomgår just nu en period av stora förändringar, vilket också medför stora möjligheter för leverantörer. En sex kilometer lång pendeltågstunnel under staden öppnade 2017. Nu investerarstaten, Region Stockholm och fyra kommuner 30 miljarder kronor för att bygga 20 kilometer nya tunnelbanespår och 11 nya stationer.

Den ökade kapaciteten kommer att hjälpa stadens nya och gamla invånare att ta sig från sina nybyggda hem till sina nyskapade jobb.

Men projektet är inte lätt. Stockholm är känt för intressanta utmaningar vid storskaliga byggprojekt, vilka skapar ytterligare omständigheter som personer involverade i både projektering och byggprocess måste ta hänsyn till.

Unika utmaningar

Stockholms tunnelbaneprojekt kompliceras av två viktiga faktorer. Den första är att geologiska förhållanden innebär att vissa delar av bygget måste ske mycket djupt, och den andra är att tunnelbanan ligger mitt i en livlig stad som dagligen används av ett stort antal människor.

Stockholm har en bra berggrund för tunnelbygge, men på en del ställen behöver man ändå ta hänsyn till sprickzoner. En del av en tunnel kommer dessutom att byggas i berget under havet, vilket också innebärett högt vattentryck.

Tunnlarna måste tätas efterhand som de byggs. En kombination av expertkunskap och nytänkande krävs för att kunna hantera utmaningarna vid de mycket djupa stationerna Sofia och Gullmarsplan. Den förstnämnda ligger runt 100 meter under markytan, vilket gör den till en av världens djupaste. Gullmarsplan ligger ca 70 meter under marken. Sta Båda stationerna kommer därför att ha flera stora expresshissar, istället för rulltrappor, för resenärerna.

Ett så här stort projekt kommer att märkas i staden. . Och i en så livlig stad som Stockholm är det viktigt att se till att folk kan fortsätta att ta sig runt så snabbt och lätt som möjligt. Därför är det viktigt att leverantörer förstår komplexiteten med att jobba där människors vardag samtidigt pågår och jobbar för att inte störa mer än nödvändigt.

Expertis och kapacitet

De här utmaningarna innebär att det är viktigt att hitta rätt leverantörer för att Stockholms tunnelbaneprojekt ska lyckas. Det krävs en unik blandning av expertis och kapacitet för att klara av att hantera projektets storlek och de krävande utmaningarna.

Projektet genomförs av Förvaltning för utbyggd tunnelbana, en del av Region Stockholm (tidigare SLL) Som en offentlig organisation måste FUT följa upphandlingslagar och framför allt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Eftersom den kompetens och kapacitet som krävs är så specifika är upphandlingsprocessen internationell . Genom att använda ett kvalificeringssystem underlättas upphandlingsarbetet och möjliggör att hitta potentiella leverantörer som är lämpliga för projektet.

Projektet använder Achilles TransQ-system för att garantera att leverantörer har rätt teknisk kunskap och kapacitet, såväl som finansiell ställning, för att kunna bidra till projektet.

Vi samlar in och validerar leverantörsuppgifter, vilket minskar risken, så att man vid så här stora viktiga projekt vet att man har en så effektiv, hållbar och säker leverantörskedja som möjligt. Vi hjälper inköpare att arbeta i den trygga vetskapen att leverantörerna de samarbetar med kan förväntas bidra effektivt till projekten. Vi ger också leverantörer möjligheten att tydligt dokumentera och visa sin kapacitet och lämplighet för projekt, och ser till att rätt personer hittar dem.

Bygga framtidens tunnelbanor

Stockholm är inte den enda staden som planerar att uppdatera ett åldrande tunnelbanesystem. Runt om i världen utvärderar storstadsområden den senaste tekniken och byggbranschens framsteg för att se hur de ska kunna möta behoven av allt större befolkningar.

Ett exempel är Sydney som uppgraderar sin mest trafikerade station för att hantera en ökning i antalet passagerare från 270 000 till 450 000 under de kommande 20 åren. Samtidigt kommer LAX Automated People Mover att börja transportera pendlare från Los Angeles till flygplatsen 2023. Dessa stora infrastrukturprojekt är alla dyra, komplicerade och beroende av leverantörskedjor – och deras framgång hänger på att man har rätt upphandlingsprocess.

Stockholms tunnelbaneprojekt är ett exempel på hur städer i hela världen hanterar sina växande befolkningars behov. Vi tillhandahåller affärsintelligens och kunskap som innebär att upphandlingen inte behöver ta upp hela projektteamets tid, energi och pengar. Genom att minska kostnader och risker kan vi bidra till att storskaliga projekt som Stockholms tunnelbana och leverantörer i hela världen hittar varandra lättare och därmed uppnår bästa möjliga resultat.

”Allt du behöver veta om Stockholms nya tunnelbana” – FUT

← Branschinsikter