Kontaktskjema
Anskaffelsesutfordringer i større infrastrukturprosjekter

Bransjeinnsikt

Anskaffelsesutfordringer i større infrastrukturprosjekter

Tunnelbanen i Stockholm oppgraderes for å oppfylle behovene til en by i endring

Stockholm er en region som gjennomgår store endringer. Det er en av regionene som vokser raskest i verden – befolkningen har vokst til over to millioner de siste ti årene. Rundt 35 000 mennesker fra hele verden velger å gjøre den svenske hovedstaden til sitt nye hjem hvert år.

Alle disse nye innbyggerne betyr at også byens infrastruktur må vokse og tilpasse seg. Med tanke på at så mange som to busslaster med folk flytter til byen hver dag, er det ingen enkel oppgave å oppgradere kapasiteten til det offentlige transportsystemet i Stockholm.

Stockholms tunnelbane er inne i en periode med stor utvikling, som skaper store muligheter for leverandørene. I tillegg til at en ny 6 km lang tunnel under byen ble åpnet i 2017, investerer myndighetene SEK 29,8 milliarder for å utvide systemet med ytterligere 20 km og 10 nye stasjoner. Den økte kapasiteten vil hjelpe byens nyeste innbyggere med å komme seg fra de nybygde boligene til de nye jobbene sine.

Men det er ikke et enkelt prosjekt. Stockholm er kjent for å gi byggeprosjekter i stor skala noen interessante utfordringer. Det betyr at de som er involvert i anskaffelsesprosessen, må gjøre noen ekstra overveielser.

Unike utfordringer

Det er to viktige faktorer som gjør tunnelbaneprosjektet i Stockholm mer komplisert. For det første betyr geologiske faktorer at byggingen må finne sted svært langt under jordoverflaten. For det andre ligger banen midt i en travel by, og et enormt antall mennesker er avhengig av den hver dag.

Å bygge under overflaten i Stockholm krever at man gjør greie for sprekksoner og høyt vanntrykk, og de nye tunnelene må forsegles og stabiliseres etter hvert som de bygges. En kombinasjon av ekspertise og nye tanker trengs også for å takle utfordringene med å bygge ultradype stasjoner ved Sofia og Gullmarsplan. Den førstnevnte ligger 100 meter under bakken. På Sofia-stasjonen må det brukes store ekspressheiser i stedet for vanlige heiser for å frakte passasjerene så langt ned.

Med et prosjekt av denne størrelsen er det umulig å unngå enkelte forstyrrelser for passasjerene på tunnelbanen, samt for sjåfører, fotgjengere og syklister. Og i en by som er så travel som Stockholm, er det viktig å sørge for at folk kan reise så enkelt og raskt som mulig.

Ekspertise og kapasitet

Med disse utfordringene betyr at det er enda viktigere å finne de rette leverandørene for at tunnelbaneprosjektet i Stockholm skal lykkes. Det fordrer en unik blanding av ekspertise og kapasitet å skulle håndtere ikke bare størrelsen på arbeidet, men også arbeidets utfordrende karakter.

Prosjektet styres av Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), som ble etablert av de regionale myndighetene i Stockholm (SLL). Som offentlig organisasjon er FUT forpliktet til å følge anskaffelsesloven, særlig loven om anskaffelser innenfor vann-, transport- og posttjenestesektorene (LUF). Siden kompetansen og kapasiteten som trengs er så spesifikk, er anskaffelsesprosessen internasjonal. Det er også nødvendig med et kvalifiseringssystem for å sørge for at potensielle leverandører er riktige for prosjektet.

Prosjektet bruker Achilles TransQ-systemet for å sikre at leverandører har det rette nivået av teknisk kompetanse og kapasitet, samt økonomien, som skal til for å være et vellykket tilskudd til prosjektet.

Vi samler inn og validerer leverandørdata og reduserer risikoen slik at viktige prosjekter som dette får tilgang til de mest kvalifiserte leverandørene. Vi bidrar til at innkjøperne kan drive virksomhet i visshet om at leverandørene de samarbeider med, vil være effektive tilskudd til et prosjekt. På samme måte gir vi leverandørene muligheten til å dokumentere og demonstrere at de er kvalifisert for et prosjekt, og vi sørger for at de er synlige for de rette personene.

Vi bygger undergrunnbanenes fremtid

Stockholm er ikke den eneste byen som er i ferd med å oppgradere et aldrende undergrunnsbanesystem. Verden rundt ønsker storbyområder å ta i bruk den siste teknologien og de nyeste fremskrittene innenfor bygg og anlegg for å håndtere kravene fra større befolkninger.

Ett eksempel er Sydney , som oppgraderer den travleste stasjonen for å tilpasse en økning i passasjerer fra 270 000 til 450 000 over de neste to tiårene. Og i Los Angeles vil LAX Automated People Mover begynne å transportere reisende fra LA til flyplassen i 2023. Disse store infrastrukturprosjektene er kostbare, kompliserte og vil være avhengige av stor tilgang på leverandører. Skal prosjektene lykkes, må den rette anskaffelsesprosessen være på plass.

Tunnelbaneprosjektet i Stockholm er et eksempel på hvordan byer over hele verden imøtekommer behovene til byenes økende befolkning. Vi tilbyr forretningsanalyse (business intelligence) og innsikt som gjør at anskaffelsesprosessen ikke trenger å ta all tiden, energien og alle pengene til et prosjekt. Ved å redusere kostnader og risiko kan vi hjelpe storskalaprosjekter som tunnelbaneprosjektet i Stockholm og leverandører over hele verden med å inngå samarbeid på en mer effektiv måte og med å skape best mulige resultater.

«Alt du trenger å vite om Stockholms nye tunnelbane» – FUT

← Bransjeinnsikt