Komma i kontakt
Upphandlingens utveckling genom åren

Artikel

Upphandlingens utveckling genom åren

Några av de första dokumenterade bevisen på internationell handel härrör från upphandlingssamarbeten mellan det antika Grekland och Kina för mer än 3000 år sedan. Dessa ger oss tidiga exempel på upphandlings- och leverantörskedjestrategier.

Upphandlingens historia undersökts i en vitbok från Global Public Procurement. Man tittar på hur upphandling tar sin början och hur branschen har utvecklats genom åren till att bli ett yrke i sin egen rätt.

Men vad är viktigast i upphandlingens historia, och hur har den utvecklats genom åren?

Upphandlingens betydelse i historien

Själva begreppet upphandling har alltid funnits. Kanske inte på samma reglerade sätt som i dag, men människor och företag har alltid behövt köpa varor, material och arbetskraft för att genomföra projekt.

Tänk bara på Rom ‒ staden byggdes inte på en dag, och den byggdes definitivt inte utan effektiva leverantörer. Samma sak gäller pyramiderna ‒ någon form av upphandlingsstrategi har behövts som en del av det stora byggprojektets leverantörskedja.

Förmodligen var upphandling mycket enklare, men också mer korrumperad och innebar slaveri. Men resultatet av arbetet står sig än i dag ‒ ett tecken på att starka leverantörskedjor fanns tusentals år före modern teknik.

Vi hoppar fram i tiden till en bok av Charles Babbage från 1832 med titeln ”On the Economy of Machinery and Manufactures”. I den diskuteras behovet av att introducera en så kallad ”materialman” i gruvindustrin. Han säger att materialmannen ska vara en person som väljer, köper och spårar varor som används i ett projekt ‒ vilket påminner om dagens inköpschef.

Hur har upphandling förändrats?

Det skulle ta lång tid att gå igenom alla förändringar som har ägt rum i upphandlingsvärlden under det senaste årtusendet. Därför har vi valt att belysa tre av de viktigaste förändringarna nedan.

  1. I sitt mer strategiska förhållningssätt till leverantörshantering och kvalificering hade Charles Babbage helt rätt om vad som behövdes 1832. Men under åren som följde blev leverantörshantering allt mer strukturerat. I dag behöver vi en strategi för att hålla risken i leverantörskedjan på ett minimum. Och då särskilt med tanke på att den roll, som en organisations leverantörskedja spelar i den dagliga verksamheten, har ökat betydligt. Det innebär att insyn i leverantörskedjan är avgörande, inte bara internt utan även inför kunden, för att förhindra att anseendet skadas. Något som blev uppenbart i kölvattnen av en av de mest omtalade katastrofer som har drabbat en leverantörskedja – hästköttskandalen 2013.
  2. Den tekniska utvecklingen: Teknik har givetvis spelat en avgörande roll i att förändra upphandling för all framtid. Från att skapa nya sätt att administrera leverantörsdata till att göra det möjligt för inköpare att hitta alla typer av information om leverantörer med hjälp av verktyg som Achilles kvalificeringsformulär. I dag klarar vi oss inte längre utan de förändringar som dessa lösningar innebär. Även om digital teknik inom upphandling var helt nytt för 50 år sedan har den lett till några av de viktigaste förändringarna någonsin.
  3. Avskaffandet av nutida slaveri: Visserligen är det här en senare utveckling än de andra – Modern Slavery Act trädde i kraft i Storbritannien först i oktober 2015, men den är ett viktigt steg i utvecklingen av framtidens leverantörshantering och kvalificering. Slaveri har funnits i leverantörskedjor sedan urminnes tider, och trots att det avskaffades på 1700-talet förekommer det fortfarande i vissa delar av världen. Sedan den nya lagen infördes riskerar inköpare dryga böter om det skulle visa sig att något led i leverantörskedjan använder sig av slavarbete. Och det kan orsaka permanent skada på organisationens ekonomi, anseende och rättsliga ställning.

Vad händer härnäst inom upphandling, och hur kan Achilles bidra?

Vad har framtiden i beredskap inom upphandling?

Under de senaste åren har vi fått uppleva några av de brantaste inlärningskurvorna någonsin inom leverantörshantering och kvalificering. Grunden lades redan i forna tider, men i en värld som blir alltmer digital och synlig återstår det fortfarande mycket för inköpare att förbättra innan deras upphandlingsstrategier är perfekta.

Vi på Achilles förstår att ingen är perfekt, och har därför utvecklat lösningar som kan hjälpa inköpare på vägen.

Vår modell med molnbaserade nätverk gör det lättare för inköpare och leverantörer att samarbeta. Genom att förbättra insynen i leverantörskedjan kan upphandlingsteam fatta mer välgrundade beslut om leverantörerna de vill samarbeta med. Därigenom kan de hålla risken för verksamheten på ett minimum.

Dessutom med Achilles kartläggning av leverantörskedjan kan inköpare noggrant undersöka varje enskilt led i leverantörskedjan och ta reda på exakt vilka leverantörerna är, var de är baserade och vilka riskfaktorer som kan påverka dem.

Allteftersom som leverantörskedjor utvecklas under de kommande åren, och ny teknik tas i bruk, blir troligen även morgondagens upphandlingsavdelningar återigen oigenkännliga ‒ men de kommer fortfarande att vara baserade samma grundläggande principer som för flera tusen år sedan.

← Artikel