Komma i kontakt
Sydamerikansk gruvindustri: möjligheter för inköpare i 2019

Artikel, Artikel

Sydamerikansk gruvindustri: möjligheter för inköpare i 2019

År 2019 ser ut att bli ett viktigt år för den sydamerikanska gruvindustrin med företag som utforskar regionens outnyttjade resurser. Men eftersom metallpriserna ser ut att förbli oförändrade med stigande oro för global tillväxt och svagare råvaruefterfråga kan det bli ett platt år i fråga om inkomster och utgifter för gruvbolagen.

En försiktigare marknad har lett till en långsammare utveckling av nya projekt under de senaste åren, men innebär också att många gruvbolag är mer fokuserade på att optimera verksamheten och dra ner på kostnaderna.

I den här miljön måste företag inom gruvindustrin stärka sin hantering av leverantörskedjan för att säkerställa att de arbetar effektivt. Förändringar under den här tidsperioden innebär en hel del utmaningar både för etablerade gruvbolag och för nya företag, men det skapas också många möjligheter.

En bransch i förändring

I slutet av 2018 rasade metallpriserna och trots att inget under 2019 tyder på att fallet fortsätter blir det troligen ingen större återhämtning. Priser för koppar, guld, silver, zink och järn – alla viktiga produkter i den sydamerikanska gruvindustrin – startar på en lägre nivå 2019 än de gjorde i början av 2018.

Men det är inte bara priser som driver förändring. En utveckling mot högre arbetskostnader och lägre produktivitet har lett till att den sydamerikanska gruvindustrin har börjat förlora i priskonkurrensen gentemot andra regioner. En undersökning av Chiles nationella kopparkommission fann att landet gruvverksamheter har dubbelt så många anställda som underhåller och kör lastbil än australiska verksamheter.

Även utvecklingen i andra delar av den globala ekonomin får sydamerikanska gruvbolag att gå försiktigare fram. Framför allt kan ett fortsatt handelskrig mellan USA och Kina påverka priser och driftskostnader. Våra undersökningar visar att 80 procent av varukoderna som vi följer, inklusive tung industri och tjänster, troligen påverkas av en skatt på 25 procent för stål och 10 procent för aluminium. Följderna ser ut att bli så omfattande att även branscher som inte är direkt relaterade till dessa metaller påverkas.

Det här kulminerar i en allvarlig avsaknad av investeringar och då framförallt i projekt relaterade till råvaruutvinning. Och det handlar inte bara om kortsiktig prisosäkerhet, utan projekt står inför allt större utmaningar vid digital övergång. Nya projekt i Sydamerika har ofta en allt lägre malmkvalitet, vilket leder till större kapitalintensitet och större miljöpåverkan samt gör det svårare att garantera den avkastning som operatörer behöver.

Utforska möjligheterna

De här faktorerna ser ut att göra nya utvinningsprojekt i Sydamerika till en viktig prioritering för inköpare, trots pressade priser och högre kostnader. Flera områden i regionen är fortfarande till stor del outforskade och branschen har inte sett samma aktivitet som områden i Kanada och Australien. År 2019 kan bli det år då inköpare lägger grunden för framtida tillväxt.

Och vi förväntar oss många möjligheter för inköpare. Regionens globala produktionsandel är redan 45 procent av koppar, 50 procent silver, 26 procent molybden, 21 procent zink och 20 procent guld. Med stora outforskade områden kan regionen bli en ännu viktigare bas för världens metallutbud än vad den redan är.

Storskaliga utvinningsprojekt har börjat dyka upp i hela Sydamerika. I Brasilien förbereder man att under 2019 auktionera ut sex tidigare outforskade områden där geologiska undersökningar tyder på att det finns en stor potential att utvinna stora mängder koppar, guld, fosfat och andra mineraler. Under 2017 investerade över 300 företag 2,8 miljarder dollar i utvinningsprojekt i Chile, Peru och Mexiko. Här finns möjligheter för ambitiösa inköpare som vill utöka sin verksamhet om de lyckas navigera de utmaningar som finns i regionen.

En mer proaktiv inställning till hanteringen av leverantörskedjan för gruvindustrin är en viktig del i den här processen. I en bransch som gruvindustrin bidrar en effektiv leverantörskedja inte bara till att operatörer får konkurrensfördelar utan kan även hjälpa dem att bli produktivare och effektivare.

Minskande kostnader

För att kunna skapa rätt samarbeten måste en leverantör kunna visa sitt värde. Här kommer vi in i bilden – vi hjälper ledande sydamerikanska inköpare och operatörer som Chinalco, Tahoe, Antamina och Anglo American att hitta rätt typ av leverantörer. När leverantörskedjor bygger på goda relationer kan inköpare och leverantörer arbeta tillsammans för att effektivisera och integrera sina processer utöver att förhandla om eventuella prisreduktioner.

Ökad insyn

Gruvbolag med flera leverantörskedjor på olika platser upptäcker ofta att information snabbt isoleras. Olika team kan använda olika system och relationerna med leverantörer kan hanteras på olika sätt. Det leder snabbt till ineffektivitet och tär på resurserna.

Enligt en IBM-undersökning uppger 75 procent i leverantörskedjor för gruvor och metall att insyn är en av deras största utmaningar. Vi kan skapa en tydlig inblick i leverantörskedjan genom att få alla på samma plats och underlätta kommunikation. Vi ser också till att information alltid finns tillgänglig för personer som behöver den.

Högre effektivitet

Våra nätverk skapar effektivare leverantörskedjor i hela världen. Inköpare och leverantörer arbetar från en utgångspunkt med gemensamma mått, tillit och delad information som gör det lättare att öka produktivitet och integration.

Genom att se till att leverantörerna i nätverken uppfyller inköpares och lagstiftares behov gör vi det lättare att skapa leverantörskedjor inom gruvindustrin som är redo att utnyttja möjligheterna som 2019 skapar för inköpare inom den sydamerikanska gruvindustrin.

← Artikel