Kontaktskjema
Gruveindustrien i Sør-Amerika: muligheter for innkjøpere i 2019

Artikkel, Artikkel

Gruveindustrien i Sør-Amerika: muligheter for innkjøpere i 2019

2019 ser ut til å bli en viktig periode for den søramerikanske gruveindustrien, da selskaper utforsker det uutnyttede potensialet i regionen. Men ettersom metallprisene antakelig vil fortsette å stagnere og bekymringene rundt den globale økonomiske veksten og råvareetterspørselen stadig øker, kan gruveselskapene stå overfor et flatt år med hensyn til inntekter og utgifter.

Et mer tilbakeholdent marked har ført til at utviklingen av nye prosjekter har gått langsommere de senere årene, men det har også ført til at mange gruveselskaper er mer opptatt av å optimalisere driften og kostnadsbesparelsene.

I dette miljøet må selskapene styre leverandørkjedene i gruveindustrien mer effektivt for å sørge for at de fungerer effektivt. Både for etablerte gruveselskaper og nye konkurrenter på markedet byr denne perioden på noen utfordringer, men også en rekke muligheter.

En industri i endring

På slutten av 2018 sank metallprisene, og selv om utsiktene for 2019 ikke tyder på at de vil fortsette å synke, er det heller ikke sannsynlig at de vil øke betydelig. Prisene på kobber, gull, sølv, sink og jern – viktige produkter for den søramerikanske gruveindustrien – var lavere i begynnelsen av 2019 enn i begynnelsen av 2018.

Det er ikke bare prisene som driver endring. En utvikling mot høyere lønnskostnader og lavere produktivitet har ført til at gruvedriften i Sør-Amerika har begynt å bli mindre konkurransedyktig på pris enn andre regioner. Den nasjonale kobberkommisjonen i Chile fant ut at gruvedriften i landet ansetter mer enn dobbelt så mange for å vedlikeholde og kjøre lastebiler enn australsk gruvedrift.

Utviklingen i andre deler av den globale økonomien får også søramerikanske gruveselskaper til å trå mer forsiktig. Dette handler særlig om effektene som den pågående handelskrigen mellom Kina og USA kan få på priser og driftskostnader. Våre undersøkelser har vist at 80 % av varenumrene vi sporer, blant annet innenfor tungindustri og tjenester, etter all sannsynlighet vil bli påvirket av innføringen av en 25 % tollavgift på stål og en 10 % tollavgift på aluminium. Effektene ser ut til å være så omfattende at selv bransjer som ikke er direkte knyttet til disse metallene, vil bli påvirket.

Disse faktorene har kulminert i en alvorlig mangel på investeringer i prosjekter, særlig prosjekter knyttet til letearbeid. Dette handler ikke bare om kortsiktig prisusikkerhet, men også om prosjekter som står overfor økende utfordringer knyttet til overgangen til nettet. Det har også vært en nedgang i malmkvaliteten i nye prosjekter i Sør-Amerika. Dette fører til høyere kapitalintensitet og fotavtrykk og gjør det vanskeligere å sikre den typen avkastning som operatørene trenger.

Utforskning av muligheter

Disse faktorene ser ut til å gjøre nye leteprosjekter i Sør-Amerika til en viktig prioritering for innkjøpere, til tross for pris- og kostnadspresset. Mange områder i regionen er fortsatt for en stor del uutforsket, og det har ikke vært like stor aktivitet her som i Canada og Australia. 2019 kan bli et viktig år der innkjøpere legger grunnlaget for fremtidig vekst.

Og vi forventer å se mange muligheter for innkjøpere. Regionen produserer allerede 45 % av kobberet på verdensbasis, 50 % av sølvet, 26 % av molybdenet, 21 % av sinken og 20 % av gullet. Siden store deler av territoriet fortsatt er uutforsket, kan regionen bli en enda viktigere base for verdens metallforsyninger enn den allerede er.

Utforskningsprosjekter i stor skala begynner å dukke opp i hele Sør-Amerika. Brasil forbereder seg på å auksjonere bort seks uutforskede områder – som Geological Survey of Brazil antar har potensial til å produsere store mengder kobber, gull, fosfat og andre mineraler – i 2019. I 2017 investerte over 300 selskaper USD 2,8 milliarder i leteprosjekter i Chile, Peru og Mexico. For ambisiøse innkjøpere som har som mål å utvide driften, bør det være muligheter hvis de lykkes med å navigere gjennom utfordringene i regionen.

En viktig del av denne prosessen handler om å innta en mer proaktiv tilnærming til styringen av leverandørkjedene i gruveindustrien. I en sektor som gruvedrift gir ikke en effektiv leverandørkjede bare operatørene et konkurransefortrinn – den kan også gjøre dem mer produktive og effektive.

Kostnadsreduksjon

For å bygge den rette typen partnerskap er det viktig at leverandørene får vist sin verdi. Det er her vi kommer inn – vi hjelper ledende søramerikanske innkjøpere og operatører som Chinalco, Tahoe, Antamina og Anglo American med å finne akkurat den rette typen leverandører. Når leverandørkjedene er bygget på gode relasjoner, kan både innkjøpere og leverandører samarbeide om å strømlinjeforme og integrere prosessene og eventuelt også forhandle om prisavslag.

Økt synlighet

Gruveselskaper med flere leverandørkjeder på ulike anlegg opplever ofte at informasjonen raskt blir silobasert. Ulike team bruker gjerne forskjellige systemer, og relasjonene med leverandørene kan styres på forskjellige måter. Dette kan raskt føre til ineffektivitet og tapping av ressurser.

Ifølge en IBM-undersøkelse rapporterer 75 % av leverandørkjedene innenfor gruvedrift og metaller at synlighet er den største utfordringen. Vi gir dere en klar oversikt over leverandørkjeden ved å samle alle på ett sted og gjøre det enkelt å kommunisere. Vi sørger også for at informasjonen alltid er tilgjengelig for de som trenger den.

Økt effektivitet

Nettverkene våre støtter etableringen av mer effektive leverandørkjeder verden rundt. Innkjøpere og leverandører jobber med utgangspunkt i felles mål, tillit og delt informasjon som gjør det enklere å øke produktiviteten og bryte ned siloene.

Ved å sikre at leverandørene i nettverkene våre oppfyller kravene til innkjøpere og lovgivere gjør vi det enklere å etablere leverandørkjeder som er klare til å utnytte de mulighetene som 2019 tilbyr innkjøpere i den søramerikanske gruveindustrien.

← Artikkel