Kontaktskjema
Gruvedrift i Peru – potensielle leverandørkjeder

Artikkel, Artikkel

Gruvedrift i Peru – potensielle leverandørkjeder

Perus gruveindustri har ennå ikke kommet seg helt på fote etter covid-19-krisen. Under konferansen Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2021) spådde Jaime Gálvez, minister for energi og gruver, at investeringene i sektoren i år vil øke med 21 % sammenlignet med 2020.

Sammen med det kanadiske handelskammeret i Peru var Achilles en del av den peruanske delegasjonen på dette PDAC-arrangementet. For første gang noensinne ble verdens største gruvekonvensjon avholdt virtuelt. Konferanser, presentasjoner og workshops om de viktigste prosjektene, trendene og mulighetene for den peruanske gruvesektoren er fremdeles tilgjengelig på PDACs Peru-plattform.

I denne artikkelen vil vi dele viktige bransjedata og noen tanker rundt viktigheten av forsvarlig leverandørstyring og entreprenørtilsyn for å sikre vellykkede prosjekter, kontinuitet i virksomheten og økt robusthet i leverandørkjeden.

Gruvedrift i Peru – trender i leverandørkjeder

Denne sektoren er en bærebjelke i den peruanske økonomien. Den anses å være en av de viktigste drivkreftene for fremtidig vekst og økonomisk bedring for landet, på grunn av de mange virksomhetene som er avhengige av og deltar i gruvesektorens leverandørkjede. I tillegg til at sektoren sysselsetter mer enn 200 000 personer direkte, anslås det at hver enkelt ansatt i sektoren genererer 6,25 ekstra jobber i den generelle økonomien. Dette ble bekreftet av Energi- og gruvedepartementet (MINEM) i deres rapport Panorama og sysselsettingstrender.

For å hindre spredning av koronaviruset ble det innført en streng karantene i Peru i andre halvdel av mars 2020, noe som hadde en enorm innvirkning på industriens økonomiske indikatorer. Driften ble stoppet frem til mai 2020, da de gradvis startet opp igjen. Gjennom vårt gruvenettverk Regic så vi hvordan pandemien satte innkjøpspersonell på prøve og gjorde dem sentrale for å sikre kontinuitet i virksomheten og få fart på sakene når driften skulle gjenopptas.

Innkjøpspersonell har håndtert krisen ved kontinuerlig å evaluere leverandørkjeden, kontrollere statusen på nøkkelleverandørene og i enkelte tilfeller finne alternativer for å sikre flyt av varer og tjenester som er nødvendige for strategisk drift.

Den digitale omveltningen ble akselerert og er nå kommet for å bli. Virksomheter som er involvert i gruvesektoren, har måttet tilpasse og transformere prosessene og informasjonsflyten til nye teknologiplattformer som gjør at de kan: få tilgang til informasjon, analysere leverandørkjedene, optimalisere prosessene, finne alternative forsyningskilder og redusere avbrudd.

Sikre og robuste leverandørkjeder

92 % av virksomhetene involvert i gruveleverandørkjeder er mikro-, små eller mellomstore bedrifter, ifølge data fra Achilles Regic-nettsamfunnet. Det er avgjørende å foreta en leverandørevaluering for å undersøke om de oppfyller bransjestandarder og din virksomhets spesifikke krav. Det vil kunne redusere risikoen for avbrudd og gjøre virksomheten mer robust.

I Achilles har vi mer enn 20 års erfaring med rollen som strategisk partner for store gruveselskaper som opererer i Peru og Latin-Amerika. Vi hjelper dem med å øke transparensen i leverandørkjedene deres, gi like konkurransevilkår for leverandørene deres, redusere risiko og få tilgang til én enkelt kilde til informasjon om leverandører. Det er 15 gruveselskaper i vårt Regic-nettsamfunn, og vi evaluerer mer enn 4000 leverandører som opererer i denne sektoren.

Kontakt oss for å finne ut mer om vår erfaring i gruvesektoren og hvilke løsninger vi kan tilby organisasjonen din.

← Artikkel