Kontaktskjema
Forenklet entreprenørstyring: Fem tips om hvordan du kan redusere entreprenørrisiko

Artikkel, Artikkel

Forenklet entreprenørstyring: Fem tips om hvordan du kan redusere entreprenørrisiko

En stor fordel med å bruke entreprenører er fleksibiliteten det gir arbeidsgivere. Kontraktstyringsløsninger må være fleksible, slik at de forenkler bedriftenes muligheter til å skaffe, validere og oppdatere entreprenørinformasjonen de trenger.

Utfordringer knyttet til Helse og sikkerhet er fortsatt et betydelig problem for bedrifter som bruker entreprenører. Mens antallet skader for både ansatte og entreprenører har gått jevnt ned i løpet av de siste 35 årene, viser våre undersøkelser at entreprenører fortsatt har dobbelt så stor risiko for å bli involvert i en ulykke i forhold til en fast ansatte i bedriften.

Achilles’ omfattende erfaring med helse og sikkerhet og leverandørkjedestyring samt unike innsikt og analyser gjør at vi kan gi oppdatert informasjon om entreprenørpersonell (opplæring, sertifisering, lønnsutgifter og kontrakter) og utstyr (inkludert vedlikeholdsrapporter og forsikringsinformasjon).

Her er fem metoder som kan anbefales for å redusere entreprenørrisiko.

Hold oversikt over hver eneste entreprenør

Selv om de fleste entreprenørene og utstyret som blir brukt på arbeidsplassen, sannsynligvis ikke vil forårsake problemer, kan noen få utgjøre en risiko dersom du ikke overvåker og styrer dem. Dataene fra BuildingConfidence-nettverket vårt viser at 12 % av maskinene som brukes i prosjekter, ikke har et sikkerhetssertifikat. 22 %  av bedriftene i nettverket som bruker underentreprenører, har ikke rutiner på plass for regelmessig kontroll av underentreprenørenes forsikring, lisenser og yrkesmedlemskap.

Achilles’ Controlar-løsning hjelper deg å sikre at underentreprenørene øker verdien av driften, i stedet for å øke risikoen. Vi tilbyr en fullstendig administrert tjeneste for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, som gir deg verktøyene du trenger for å administrere personell, prosesser og utstyr.

Få en uavhengig ekspert vurdering

Revisjoner er et uvurderlig verktøy når det gjelder å styre entreprenørrisiko og kostnader samtidig som du sikrer samsvar med regler i hele driften. Det gir deg trygghet, ikke bare om at du overholder juridiske krav, men at prosessene for helse og sikkerhet blir kommunisert og forstått. Det er spesielt viktig når det gjelder entreprenører, som ofte benyttes for å gjøre spesialarbeid eller risikable jobber, og som kanskje ikke er like godt informert om sikkerhetsretningslinjer og prosedyrer som fast ansatte.

Vi har brukt den omfattende erfaringsbasen vår, i forhold til bedrifter som benytter entreprenører, til å opprette en prosess for HMS-revisjon som er standardisert, spesialisert og tilpasset behovene til en bestemt bedrift eller sektor.

Kommuniser med personene «på gulvet»

Vi hjelper arbeidsgivere med å skape høye standarder for etiske retningslinjer, samfunnsansvar og erklæringer i forhold til moderne slaveri. Dette gjør vi ved å intervjue arbeidere på anleggene dine. Revisjon av arbeidspraksis gir bedrifter den beste oversikten over hvordan arbeidspraksisen fungerer i det daglige livet.

Dataene våre viser at manglende oversikt kan eksponere arbeidsgivere for betydelige entreprenørrisikoer . I 2019 fant revisorene våre av arbeidspraksis at av 29 granskede lokasjoner og 1000 intervjuede arbeidere var det 19 tilfeller av diskriminering, 51 tilfeller av fysisk og verbalt misbruk og 183 arbeidere uten riktig dokumentasjon for å utføre arbeidet de gjorde. Alt dette representerer en alvorlig risiko for arbeidsgivere.

Gå over til digitale løsninger

Digitale løsninger forenkler leverandørkjedestyring ved at du kan styre og overvåke alt utstyr brukt av leverandørene dine, i alle prosjektene dine. OnSite Plant er et enkelt skybasert system som erstatter utdaterte papirbaserte prosesser, og som gjør styringen av helse og sikkerhet enklere, raskere og mer effektiv.

Britiske byggefirmaer  har dratt fordel av denne løsningen på flere måter. Håndtering av risiko knyttet til rovdrift på medarbeidre og begrensning av arbeidede timer har redusert årlige dødsfall hos Achilles-registrerte leverandører. Lagerkontroll med høyere kvalitet har også hjulpet bedrifter med å begrense mengden utstyr og verktøy som går tapt gjennom dårlig ressursovervåking og -sporing. Dette har bedret marginene i driften.

Gjør dataene til en strategisk ressurs

Oppdaterte, oversiktlige og verifiserbare data er viktig for å sikre at entreprenørene arbeider på den beste måten. Styringsløsningen OnSite Workforce fanger opp alle dataene du trenger. Ved å gi ansatte nettbaserte rapporter og dokumenter i sanntid reduserer vi den administrative byrden med dokumentering og hjelper bedrifter til å bruke entreprenørdata som en strategisk ressurs for å ta bedre beslutninger.

Risikoreduksjon som fungerer for alle

Entreprenører er en svært nyttig kilde til ekspertise, innsikt og spesialistferdigheter for bedrifter, men de representerer også en styringsutfordring for arbeidsgivere. Ved hjelp av de riktige verktøyene kan bedrifter sørge for at de maksimerer fordelene, samtidig som de sikrer at entreprenørrisikoer styres effektivt og sikkert for alle som er involvert.

← Artikkel