Komma i kontakt
Införa ESG-värden inom bygg- och anläggningsbranschen

Artikel, Artikel

Införa ESG-värden inom bygg- och anläggningsbranschen

Värden som miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, också kallade ESG-värden, blir allt viktigare inom den brittiska bygg- och anläggningsbranschen. Som vi hörde på London Builds onlineevenemang nyligen är det relativt nya överväganden kring ämnen som koldioxidminskning, socialt värde och etiska anställningsmetoder som skapar både utmaningar och förtjänster inom branschen.

På London Build höll Achilles en paneldiskussion om ”Building modern day values into procurement and supply chain management” (Införa moderna värden inom upphandling, leverantörshantering och kvalificering).  I panelen fanns representanter från McGee, Multiplex, AECOM, ISG och VolkerWessels UK, som möttes för att tolka och diskutera följande viktiga punkter:

  • hur branschen lyckas med att införa ESG-värden som allmän praxis
  • övervinna konkurrenshinder för att lyckas

Införa ESG-värden som allmän praxis

Just nu är en vetenskapligt baserad målmetod guld- och branschstandard. Stora företag ombeds att rapportera om sina koldioxidutsläpp och panelen gav exempel på åtgärder som införs för att minska koldioxidutsläppen inom den brittiska bygg- och anläggningsbranschen.

Det viktiga är att utforma hållbarhet genom att använda en helt cirkulär metod. Detta minimerar svinn och man utnyttjar resurserna på bästa sätt. VolkerWessels UK redogjorde för hur de fokuserade på sin egen inverkan med en 10-års strategi för att nå ner i leverantörskedjan. Programmet fokuserar på initiativ som att sluta att använda dieselfordon i största möjliga utsträckning och återanvända material via en ny app, ”Volker Switch”. Med appen kan en byggchef ladda upp information om överblivet material i ett projekt, vad det är och var det finns. Appen meddelar andra byggchefer i nätverket så att de kan kontakta relevant person om det är något som de är intresserade av.

Multiplex har en metod med vetenskapligt baserade mål som är anpassade till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader till år 2050. Multiplex ser leverantörsrelationer som avgörande för de ska uppnå sina ESG-mål och har nära samarbeten med viktiga leverantörer för att uppnå dem. Genom att rikta in sig på sina 20 största underentreprenörer får de högst inverkan (scope 3 – som struktur- och stålexperter). Multiplex avser att uppfylla sitt övergripande mål att minska långsiktiga och direkta koldioxidutsläpp med 55 procent till 2030.

Övervinna hinder för att lyckas med ESG-program

Kostnad är en stor faktor, och det är svårt att få kunder eller entreprenörer att förstå de långsiktiga fördelarna. Nyckeln till framgång är utbildning och att bygga relationer. Utbildning om hållbarhet är centralt. Eftersom upphandlingsteam arbetar tillsammans med sina utbildningskollegor kommer branschen att se en reell rörelse mot ESG-mål.

Det blir viktigt att förstå alla faktorer när det gäller modernt slaveri, sociala värden och framförallt koldioxid för att gå framåt med kompetensutveckling och det gör även livet lättare för huvudentreprenörer när det handlar om att få branschen att röra sig i rätt riktning. Du kan se inspelningen av paneldiskussionen här och om du vill veta mer om vårt ESG-program kan du kontakta en av våra medarbetare.

← Artikel