Kontaktskjema
Styrke verdier for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring i bygg- og anleggsbransjen

Artikkel, Artikkel

Styrke verdier for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring i bygg- og anleggsbransjen

Verdier for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, også kjent som ESG-verdier, blir stadig viktigere i den britiske bygg- og anleggsbransjen. Som vi hørte på det nylige London Build-arrangementet på nettet, fører de relativt nye hensynene som tas til blant annet karbonreduksjon, sosial verdi og etiske ansettelsesrutiner, med seg både utfordringer og fordeler for bransjen.

På London Build var Achilles vert for en paneldebatt med tittelen «Building modern day values into procurement and supply chain management».  I panelet satt representanter fra McGee, Multiplex, AECOM, ISG og VolkerWessels UK, som diskuterte disse punktene:

  • hvordan bransjen lykkes i å gjøre ESG-verdier til vanlig praksis
  • takling av hindringene for progresjon som følge av konkurranse

Gjøre ESG-verdier til vanlig praksis

En vitenskapsbasert måltilnærming er for tiden gull- og bransjestandarden. Store virksomheter blir bedt om å rapportere karbonutslippene sine, og panelet ga eksempler på tiltak som blir innført for å redusere karbonutslippene innenfor den britiske byggebransjen.

Nøkkelen her er å legge til rette for bærekraft gjennom en fullt innebygd sirkulær økonomi. Dette begrenser avfall og får mer ut av ressursene. VolkerWessels UK skisserte fokuset sitt på egen miljøpåvirkning med en 10-årsstrategi for filtrering nedover i leverandørkjeden. Dette programmet skal se på initiativer som å gå bort fra dieselkjøretøyer der det er mulig, og å bruke materialer med lavere verdi på nytt via en ny app, «Volker Switch». I denne appen kan lederen laste opp detaljer og spesifikasjoner om materialer som er blitt til overs i et prosjekt, hva de er og hvor de er. Appen varsler deretter alle ledere som er med i nettverket, slik at de kan ta kontakt med den relevante personen hvis det er noe de er interessert i.

Tilnærmingen som Multiplex har valgt, er et vitenskapsbasert mål som er i tråd med å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5  C innen 2050. Multiplex ser leverandørforhold som svært viktige for å nå ESG-målene sine, og de jobber tett sammen med de viktigste leverandørene sine for å få dette til. Ved å konsentrere seg om de 20 viktigste underleverandørene som har mest påvirkning (omfang 3 – f.eks. struktur- og stålspesialister), har Multiplex som mål å nå det generelle målet sitt om å redusere langtids- og direkte karbonutslipp med 55 % innen 2030.

Takle hindringer for progresjon i ESG-programmet

Kostnaden er en stor faktor, og det er en utfordring å få kunder og/eller entreprenører til å forstå de langsiktige fordelene bedre. Nøkkelen her er opplæring og å bygge opp relasjoner. Opplæring innen bærekraft vil bli svært viktig. Når anskaffelsesteamene jobber tett med opplæring og bevissthet med kollegaer og initiativer, kommer sektoren til å se ordentlig fremgang mot ESG-målene.

Det å forstå alle variablene når det gjelder moderne slaveri, sosial verdi og særlig karbon, vil bli viktig i fortsettelsen for å øke kompetansen i virksomheter og for hovedentreprenører. Det vil også gjøre det enklere å få bransjen til å gå i riktig retning. Se opptaket av panelet her, og hvis du vil vite mer om ESG-programmet vårt, kan du ta kontakt med et medlem av teamet vårt.

← Artikkel