Bærekraftprodukter

Utover juridiske hensyn, vil du gjerne vite at alle leverandørene dine arbeider etter samme høye miljø- og arbeidsstandarder som du gjør. Med bærekraftproduktene våre kan du gjøre dette.

Ta vare på omdømmet ditt

Miljøspørsmål prioriteres stadig høyere på agendaen til alle slags lovgivende organer, og selskaper har behov for å vise verden at de jobber på en bærekraftig måte. CEMARS-sertifiseringen (Carbon & Energy Management and Reduction Scheme) er den perfekte måten å gjøre dette på, og vi kan hjelpe dere med å oppnå denne globalt anerkjente standarden.

I mellomtiden kan vår Arbeidspraksisrevisjon hjelpe dere med å vise lovgivere og interessenter at leverandørkjeden er fri for utrygge arbeidsforhold, menneskehandel og moderne slaveri.

Bedre effektivitet er bedre forretningsdrift

Senk kostnadene og oppnå samsvar: Vi hjelper dere med å unngå mulige juridiske hindringer i fremtiden ved å verifisere selskapets påstander om bærekraft – samtidig som dere får bedre energieffektivitet.

Oppnå global anerkjennelse: CEMARS er en ISO 14064-1-sertifisering. Den er også anerkjent under Carbon Disclosure Project og godkjent av det britiske miljødirektoratet som en ekvivalent til Carbon Trust Standard samt som en Early Action Metric i CRC Energy Efficiency Scheme.

Beskytt menneskene i leverandørkjeden: Med Arbeidspraksisrevisjon får dere innsikt i om leverandørene følger selskapets standarder og kan redusere risikoen for at de ikke oppfyller kravene.

Hvorfor velge oss?

Med Achilles’ velprøvde femtrinns tilnærming til CEMARS-sertifisering blir det enklere for dere å utvikle den miljøpraksisen som de ulike interessentene forventer. I tillegg går det raskere og krever mindre innsats. Og revisorene våre kan gi dere innsikten dere trenger for å unngå å bli trukket inn i menneskerettighetsbrudd, som kan få katastrofale konsekvenser uansett hvor uvitende dere er om det.

Be om å bli kontaktet av ekspertteamene våre

Ta kontakt

You might be also interested in…