Komma i kontakt
Nordisk inköp under förändring: Takeaways från EBG Outlook Summit

Artikel, Artikel

Nordisk inköp under förändring: Takeaways från EBG Outlook Summit

Under årets EGB Outlook Summit i Stockholm samlades inköpare från hela världen för att diskutera om framtidssäkring av inköps- och upphandlingsstrategier med fokus på Norden.

Sådana här stora branschevenemang är viktiga av flera orsaker. Upphandlingsvärlden är ofta komplicerad, full av utmaningar, möjligheter och ny utveckling. Att möta likasinnade är ett fantastiskt sätt att dela kunskaper och insikter samt för att få en bild av problem som påverkar hela branschen.

Dessutom fördjupar evenemangen vår expertis, vilket i sin tur hjälper både inköpare och leverantörer att hantera sina leverantörskedjor mer effektivt. Genom att använda kunskaperna från de här evenemangen till datasondering och -planering blir vi bättre rustade att hjälpa våra kunder att uppfatta nya trender och att snabbt agera vid problem.

Och det här året var inget undantag. Här följer våra viktigaste lärdomar från evenemanget och den dynamik som råder inom inköp i Norden.

Aktuella frågor

Bland talarna på EGB Outlook Summit fanns representanter från IKEA, ISS, Scania AB och Sony. Många diskussioner centrerades kring utveckling inom upphandling som drivs av teknik, ekonomi och social förändring.

Evenemanget riktades in på fyra viktiga frågor:

Hållbarhet

Leverantörskedjor är energiintensiva, och då framför allt om de sträcker sig över gränser och hav. Under de senaste åren har man flitigt diskuterat hur man kan integrera hållbarhet i upphandlingsprocessen.

För att göra globala leverantörskedjor hållbarare måste man hantera lagstiftning, policyer, demografiska förändringar, tekniska innovationer och konsumenters föränderliga preferenser. Det kräver också att leverantörer och inköpare samarbetar mot gemensamma mål, som exempelvis FNs globala mål för hållbar utveckling (the UN Sustainable Development Goals, SDG).

Digitalisering

Att digitaliseringen ökar inom varje aspekt av affärsprocessen har en omvälvande effekt på hur företag hanterar sina leverantörskedjor. Nya möjligheter skapas inom inköp när teknik minskar behovet av att anställda sköter administrativa uppgifter och förändrar hur vi lagrar och delar data.

Mer värde

På EGB Outlook talades mycket om hur företag i olika branscher förändrar hur de mäter resultat och inköp. De två viktigaste orsakerna till den här förändringen är kostnadsbesparing och värdeskapande.

Många företag tvingas välja mellan att fokusera på att minska kostnader eller att investera i att skapa värde, exempelvis genom att förbättra sin kunskap om leverantörskedjorna.

Samarbete  

Både inköpare och leverantörer anser att inköpare måste bli smidigare i sitt arbete och att de måste samarbeta mer med leverantörer och andra företag. Det är dock lättare sagt än gjort, framför allt för större företag med invecklade leverantörskedjor.

Hållbarhet och samarbete: två viktiga trender inom inköp

På Achilles utbildar vi oss och utvecklar ständigt vår kunskapsbas så att vi kan erbjuda en omfattande tjänst till våra kunder. Som ledare inom leverantörskedjor och inköp har vårt team omfattande sakkunskap och stora insikter att dela med företag i hela inköpsvärlden.

Framför allt kan vi hjälpa både inköpare och leverantörer att integrera FN:s globala mål i leverantörskedjorna och att skapa effektivare samarbete med företagen de arbetar med. Därför var två av diskussionerna på EBG Summit av särskilt intresse för oss:

Satsning på hållbarhet

FN:s 17 globala hållbarhetsmål är en uppsättning riktlinjer som bland annat beskriver hur företag kan öka sin hållbarhet. Inom inköp kan de här målen ha stora konsekvenser för hur leverantörskedjor hanteras globalt. Att skapa hållbarhet i upphandling är ingen lätt uppgift. Till exempel visar våra efterforskningar att 70 procent av alla leverantörer inte mäter sina koldioxidutsläpp. Det är ett stort problem för företag som vill övervaka utsläpp och öka hållbarheten i sina leverantörskedjor.

Vi rekommenderar att företag som vill engagera sig i de globala målen vidtar fem viktiga åtgärder:

  1. Se till att du förstår de globala målen och att du och din personal får utbildning för att täcka eventuella kunskapsluckor.
  2. Granska processer och samarbetspartners i din leverantörskedja för att se var du måste införa förändringar.
  3. Skapa en implementeringsplan och ställ upp interna mål.
  4. Inför hållbarhetsinitiativ inom leverantörskedjan som exempelvis utbildning för leverantörer och krav på rapportering.
  5. Ta fram årliga hållbarhetsrapporter och se till att de är tillgängliga.

Effektivt samarbete

Samarbete är kärnan i Achilles arbete. Våra nätverk sammanför leverantörer och inköpare och hjälper dem att arbeta mer produktivt. Genom våra revisioner av leverantörer ser vi inte bara till att rätt företag får kontakt med varandra utan vi minskar även upphandlingskostnaderna. Varje år sparar vi 30 miljoner pund genom leverantörskvalificering enbart åt energisektor i Storbritannien.

Leverantörer och inköpare vill samarbeta bättre. EGB Outlook gav ytterligare bevis på det. Genom att se till att informationen som behövs för att fatta välinformerade upphandlingsbeslut är lättillgänglig kan inköpare välja att göra affärer med de leverantörer, kvalificerade enligt stränga krav, som passar dem. Samtidigt ges leverantörer möjlighet att kontakta stora inköpare.

Inköpsvärlden förändras – och inte bara i Norden. På Achilles har vi inte bara regional kunskap utan även global expertis och kunskaper om de krafter som påverkar leverantörskedjor. Oavsett verksamhet så har vi en lösning som hjälper dig att få ut det bästa av din leverantörskedja

Ta reda på hur Achilles kan hjälpa dig att hantera upphandling och processer inom leverantörskedjan mer effektivt. Registrera dig för ett av våra evenemang eller kontakta oss idag.

← Artikel