Kontaktskjema
Det skiftende landskapet innenfor nordiske innkjøp– lærdom fra EBG Outlook Summit

Artikkel, Artikkel

Det skiftende landskapet innenfor nordiske innkjøp– lærdom fra EBG Outlook Summit

Under årets EGB Outlook Summit i Stockholm kom innkjøpere fra hele verden sammen for å snakke om å fremtidssikre sourcing- og anskaffelsesstrategier, med fokus på den nordiske regionen.

Det er flere grunner til at høyprofilerte bransjearrangementer som dette er viktige. Anskaffelsenes verden er ofte sammensatt, full av utfordringer, muligheter og nye utviklinger. Å treffe likesinnede er en flott måte å utveksle kunnskap og innsikt på og få en oversikt over spørsmålene som påvirker bransjen.

Disse arrangementene bidrar også til å heve kunnskapen, som i sin tur hjelper innkjøpere og leverandører med å øke effektiviteten i leverandørkjedene. Ved å bruke denne kunnskapen som rettledning i undersøkelser av data og planlegging er vi bedre rustet til å hjelpe kundene våre med å identifisere fremvoksende trender og reagere raskt på utfordringer.

Så også i år. Her er den viktigste lærdommen fra arrangementet og de nordiske anskaffelsenes pågående dynamikk.

Aktuelle temaer

Foredragsholderne på EGB Outlook Summit omfattet representanter fra IKEA, ISS, Scania AB og Sony. Mange av diskusjonene dreide seg om utviklingene som drives av teknologi, økonomi og sosiale endringer.

Arrangementet trakk frem fire store temaer:

Bærekraft

Leverandørkjedene er energiintensive, særlig hvis de krysser grenser og hav. Hvordan man kan innarbeide bærekraft i anskaffelsesprosessene, har blitt et stort diskusjonstema de siste årene.

For å gjøre de globale leverandørkjedene mer bærekraftige må man håndtere reguleringer, skiftende demografi, teknologiske nyskapinger og forbrukernes skiftende preferanser. Det krever også at leverandører og innkjøpere samarbeider mot felles mål, som målene som er fastsatt i FNs bærekraftmål.

Digitalisering

Den økende digitaliseringen av hvert eneste aspekt ved forretningsprosessen har en enorm innvirkning på måten selskapene styrer leverandørkjeden på. Teknologien overtar flere og flere av de ansattes administrative oppgaver i tillegg til å endre måten vi lagrer og deler data på, noe som i sin tur vil skape muligheter på innkjøpsområdet.

Skape merverdi

På EGB Outlook var det mye snakk om hvordan selskaper i flere bransjer forandrer måten de måler resultatene og innkjøpene på. De to viktigste grunnene til dette skiftet er kostnadsbesparelser og verdiskaping.

Mange selskaper står overfor valget mellom å fokusere på kostnadsreduksjon eller investere i verdiskaping – for eksempel ved å forbedre leverandørmarkedsanalysen (Supply Market Intelligence).

Samarbeid  

Både innkjøpere og leverandører mener gjerne at selskaper være mer fleksible i måten de jobber og samarbeider med leverandører og andre organisasjoner på. Dette er imidlertid mye lettere sagt enn gjort, særlig for større organisasjoner med sammensatte leverandørkjeder.

Bærekraft og samarbeid: to viktige anskaffelsestrender

I Achilles lærer vi hele tiden og forbedrer kunnskapsbasen, slik at vi kan tilby kunden enda mer omfattende tjenester. Som en leder innen leverandørkjeder og anskaffelser har teamet vårt omfattende ekspertise og innsikt å dele med selskaper på hele anskaffelsesområdet.

Ikke minst kan vi hjelpe både innkjøpere og leverandører med å integrere FNs bærekraftmål i leverandørkjedene og jobbe mer effektivt med hvert eneste selskap de samarbeider med. I så måte var diskusjonene om disse to temaene av særlig interesse og verdi for oss:

Satse på bærekraft

FNs 17 bærekraftmål er et sett med standarder som blant annet beskriver hvordan selskapet kan øke bærekraften i virksomheten. For de som driver med innkjøp, kan bærekraftmålene ha en stor innvirkning på måten leverandørkjedene styres på globalt. Å bygge bærekraft inn i anskaffelsesprosessen er ikke noe liten oppgave. Undersøkelsene våre viser for eksempel at 70% av leverandørene i dag ikke måler karbonutslippene sine. Dette er en stor utfordring for organisasjoner som ønsker å overvåke og forbedre bærekraften i leverandørkjedene.

Vi anbefaler at selskaper som ønsker å sette bærekraft på dagsordenen, slik de går frem av FNs bærekraftmål, utfører fem viktige skritt:

  1. Sørg for at dere forstår bærekraftmålene fullt og helt og se til at både du og medarbeiderne dine får opplæring for å tette eventuelle hull.
  2. Gå grundig gjennom leverandørkjedeprosessene for å finne ut hvor dere må gjøre endringer.
  3. Utarbeid en gjennomføringsplan og sett interne mål.
  4. Innfør bærekraftinitiativer som spesifikk opplæring og rapportering for leverandører i leverandørkjeden.
  5. Utarbeid årlige bærekraftrapporter og gjør dem lett tilgjengelige.

Effektivt samarbeid

Samarbeid er kjernen i alt Achilles gjør. Nettverkene våre fører leverandører og innkjøpere sammen og hjelper dem med å jobbe mer produktivt. Med våre egne pålitelige revisjoner av leverandørene passer vi ikke bare på at de rette selskapene begynner å snakke sammen – vi bidrar også til å redusere anskaffelseskostnadene. Vi sparer den britiske forsyningsindustrien for GBP 30 millioner i året i leverandørkvalifiseringskostnader alene.

Leverandører og innkjøpere ønsker å samarbeide bedre. EGB Outlook var enda et bevis på dette. Ved å sørge for at den typen informasjon som trengs for å ta velinformerte anskaffelsesavgjørelser er lett tilgjengelig, kan innkjøpere velge å gjøre forretninger med de rette, kvalifiserte leverandørene. Samtidig har leverandørene muligheten til å starte samtaler med store innkjøpere.

Anskaffelsenes verden er i endring, og ikke bare i den nordiske regionen. I Achilles har vi ikke bare regionspesifikk innsikt, men også ekspertise og innsikt om kreftene som påvirker leverandørkjedene globalt. Uansett hvilken bransje du er i, har vi en løsning som hjelper deg med å få mest mulig ut av aktivitetene og relasjonene i leverandørkjeden.

Finn ut hvordan Achilles kan hjelpe deg med å styre anskaffelses- og leverandørkjedeprosessene mer effektivt, og hvordan du melder deg på et av arrangementene våre. Ta kontakt med et av teammedlemmene våre i dag.

← Artikkel