Komma i kontakt
Nettonoll: att uppnå koldioxidneutralitet

Artikel

Nettonoll: att uppnå koldioxidneutralitet

Det brittiska utskottet för klimatförändringar, UK Climate Change Commission, konstaterade i sin senaste rapport att ”covid-19 är en folkhälsokris och återhämtningen kommer att omforma hur vi hanterar klimatkrisen. Valen som görs under de kommande månaderna måste styra återhämtningen till att skapa ny ekonomisk aktivitet, påskynda övergången till nettonoll och öka resiliensen mot följderna av klimatförändringar”.

Ett ökat fokus på en koldioxidsnålt resa har föranlett lokala myndigheter till att utlysa klimatkriser och många branscher och företag till att sätta upp mål med nettonollutsläpp till 2030, eller ännu tidigare, som del av ledarskapsinitiativ. De ambitiösa målen ligger 20 år före den brittiska regeringens egna nettonollmål för 2050 och visar att de aktivt hanterar risker med klimatförändringar för att skapa konkurrensfördelar.

Vad är ”koldioxidneutralitet” och hur blir ett företag koldioxidneutralt?

”Koldioxidneutralitet” uppnås när en organisation, produkt eller tjänst korrekt mäter sina utsläpp av växthusgaser och inför strategier för att styra, minska eller kompensera för dess inverkan.

Dessa program för klimatåtgärder har en viktig funktion för att påskynda den globala övergången till nettonollutsläpp genom att göra det möjligt för organisationer att ta fullt ansvar för sina koldioxidutsläpp idag, samtidigt som de planerar för och skapar långsiktiga förändringar jämsides med nationella initiativ för att minska koldioxidutsläppen.

Ett exempel är teknikjätten Google som säger sig ha ”utplånat” sitt koldioxidavtryck via initiativ som att ”arbeta med vind- och solkraft”, ”ökad batterilagring” och att investera i ”högkvalitativ utsläppskompensation”.

Microsoft har följt Googles exempel och säger att de ska bli ”koldioxidnegativa” till år 2030.  ”År 2050 ska Microsoft ha kompenserat för all koldioxid företaget har släppt ut direkt eller via energiförbrukning sedan det grundades 1975.”

Koldioxidkrediter och kompensation

En koldioxidkredit är ett finansiellt instrument som representerar en enhet växthusgas (mätt i koldioxidekvivalenter eller CO2e). En koldioxidekvivalent är lika med 1 ton CO2e.

Trots att de mäter, styr och minskar utsläpp får de flesta företag ett oundvikligt restutsläpp som de måste minska genom att upphandla och kompensera med utsläppskrediter.

koldioxidneutralitet: Inte alla utsläppskrediter är lika

Det är viktigt att organisationer, produkter eller tjänster, som vill hävda att de är koldioxidneutrala, gör ytterligare kontroller på den kompensation som används för att undvika greenwashing (miljöanpassad skönmålning) och för att skydda sitt varumärke.

Det finns många koldioxidkrediter att välja mellan i hela världen, men de är inte alla lika. Tyvärr är några bara ”skräpkrediter”, som inte lagrar, undviker eller minskar växthusgaser. De uppfyller inte heller den vedertagna definitionen på att vara ett finansiellt instrument som representerar en enhet växthusgas.

För att undvika den ekonomiska eller ryktesmässiga skadan av att investera i lågkvalitativ klimatkompensation har vi satt upp ett antal principer i vår koldioxidminskningscertifiering för att avgöra om ett givet projekt är äkta, pålitligt och uppfyller vår kvalitetsstandard som ett ISO 14065-ackrediteringsorgan.

Alla krediter som används för att uppnå stabil certifiering måste vara:

  • Utgivna enligt en frivillig eller reglerad standard.
  • Skapad av ett projekt som har utvärderats och godkänts som lämpligt för kompensation.
  • Utgivet i ett godkänt register.
  • Löses in, upphävs eller sätts på annat sätt ur omlopp i relevant register.

Storbritanniens enda godkända certifieringssystem för växthusgaser

I över 12 år har vi samarbetat med Toitū envirocare, ett ISO 14065-godkänt certifieringsorgan, för att leverera koldioxidminskning som bevarar rätten och ansvaret för beslut om koldioxidminskningscertifikat och koldioxidfria certifikat.

Vi är det enda godkända certifieringssystemet för växthusgaser i Storbritannien. Med Achilles beprövade femstegsstrategi för koldixodifri-certifiering blir det enklare att utveckla den miljöpraxis som olika intressenter förväntar sig. Dessutom går det snabbare och kräver mindre insats.

Våra revisorer kan ge dig de insikter som krävs för att undvika potentiellt katastrofala följder av att ge missvisande uppgifter om koldioxidutsläpp. Vårda ert rykte.

Uppnå koldioxidneutralitet status under 2021 genom att mäta, styra och kompensera för era oundvikliga utsläpp enligt ISO 14064-1 via ett internationellt godkänt program för koldioxidminskning.

Tala med vårt team för att komma igång idag.

← Artikel