Kontaktskjema
Netto null-utfordringen: hvordan oppnå karbonnøytralitet

Artikkel

Netto null-utfordringen: hvordan oppnå karbonnøytralitet

Ifølge den siste rapporten fra den britiske komiteen for klimaendringer er covid-19 en folkehelsekrise, og måten vi kommer oss gjennom denne krisen på, vil omforme håndteringen vår av klimakrisen. Valgene som tas de neste månedene, bør fremme ny og vital økonomisk aktivitet, fremskynde overgangen til netto nullutslipp og styrke evnen vi har til å tilpasse oss konsekvensene av klimaendringene.

I takt med den økte oppmerksomheten rundt målet om lavere utslipp, erklærer lokale myndigheter klimakrise. Mange bransjer og selskaper setter seg også mål om netto nullutslipp innen 2030 eller tidligere, som ledd i et initiativ fra ledelsen. De ambisiøse målene, som ligger 20 år foran de britiske myndighetenes egne nettoutslippsmål for 2050, viser at de aktivt styrer klimaendringsrisikoen for å sikre seg et konkurransefortrinn.

Hva er karbonnøytralitet, og hvordan kan et selskap bli karbonnøytralt?

Karbonnøytralitet oppnås når man har målt nøyaktig hvor store klimagassutslipp en organisasjon, et produkt eller en tjeneste har, og iverksatt strategier for å styre, redusere og kompensere for effektene av utslippene.

Slike klimatiltak spiller en avgjørende rolle i å fremskynde den globale overgangen mot netto nullutslipp. De setter organisasjoner i stand til å ta ansvar for sine egne karbonutslipp i dag, samtidig som de planlegger og gjennomfører mer langsiktige endringer i tråd med nasjonale initiativer for avkarbonisering.

Teknologilederen Google hevder for eksempel at de har strøket ut karbonfotavtrykket gjennom tiltak som å pare vindkraft og solenergi, øke batterikapasiteten og investere i klimakompenserende tiltak av høy kvalitet.

Microsoft har gjort det samme og hevder at de kommer til å være karbonnegative innen 2030.  Ifølge selskapet skal de innen 2050 fjerne alt karbonet selskapet har sluppet ut i miljøet, enten direkte eller via elektrisk forbruk, siden det ble grunnlagt i 1975.

Klimakvoter og klimakompensasjon

En klimakvote er et finansielt instrument som representerer en utslippsenhet (målt i karbondioksidekvivalenter eller CO2e). Én klimakvote tilsvarer 1 tonn CO2e.

Etter å ha målt, styrt og redusert utslippene, vil de fleste virksomheter sitte igjen med uunngåelige utslipp. Disse må reduseres gjennom kjøp og sletting av klimakompenserende tiltak.

Ikke alle klimakompenserende tiltak er like mye verdt

Skal man fremme påstander om at organisasjoner, produkter eller tjenester er karbonnøytrale, er det viktig å utføre ytterligere kontroller av de kompenserende tiltakene for å unngå grønnvasking og garantere for merkeverdien.

Det er mange klimakvotealternativer der ute, fra hele verden, men ikke alle opprettes på samme måte. Det finnes dessverre «tullekvoter» som verken lagrer, unngår eller reduserer klimagassutslipp. De oppfyller heller ikke den internasjonalt anerkjente definisjonen på et finansielt instrument som representerer en utslippsenhet.

For å unngå økonomiske skader og omdømmeskade ved å investere i kompenserende tiltak av dårlig kvalitet, bruker vi – som ledd i vårt karbonreduksjonsprogram – et omfattende sett med prinsipper for å avgjøre om et gitt prosjekt er reelt, pålitelig og oppfyller kvalitetsstandardene vi som et ISO 14065 sertifiseringsorgan setter.

Alle kvoter som godkjennes, må være

  • utstedt under en frivillig standard eller samsvarsstandard
  • generert av et prosjekt som er vurdert og godkjent som egnet for klimakompenasjon
  • utstedt i et godkjent register
  • trukket tilbake, slettet eller på andre måter tatt ut av sirkulasjon i det aktuelle registeret

Storbritannias eneste offisielt godkjente karbonnøytralitet sertifiseringsordning

I over tolv år har vi samarbeidet med Toitū envirocare for å bidra til karbonreduksjon. Toitu envirocare er et ISO 14065-godkjent sertifiseringsorgan som har tillatelse til og ansvar for å ta beslutninger om karbonreduksjons- og nullutslippssertifiseringer.

Vi tilbyr Storbritannias eneste offisielt godkjente sertifiseringsordning. Med vår velprøvde femtrinns tilnærming til nullutslippssertifisering blir det raskere og enklere for dere både å oppnå den formen for miljøpraksis som de ulike interessentene forventer, og å identifisere forbedringspotensial.

Kontrollørene våre kan gi dere innsikten dere trenger for å unngå å komme med potensielt villedende påstander om karbonutslipp, som kan få katastrofale konsekvenser – uansett hvor utilsiktet det er. Ta vare på organisasjonens omdømme.

Oppnå karbonnøytralitet status i 2021 ved å måle, styre og kompensere for uunngåelige utslipp i henhold til ISO 14064-1 gjennom en internasjonalt godkjent karbonreduksjonsordning.

Kontakt teamet vårt for å komme i gang i dag.

← Artikkel