Komma i kontakt
IPCC-rapport: Klimatkrisen är ”kod röd” för mänskligheten

Artikel, Artikel

IPCC-rapport: Klimatkrisen är ”kod röd” för mänskligheten

Den 9 augusti släppte FN:s klimatpanel (IPCC) en rapport som visar att mänsklig aktivitet har skapat växthusgaser som har lett till skador på miljön som saknar tidigare motstycke.

IPCC, som består av 195 länder, har utvecklats till att bli en av de mest trovärdiga källorna inom klimatforskning. FN-chefen säger att rapporten är ”kod röd för mänskligheten”.

IPCC-rapporten är den första stora genomgången av klimatförändringar sedan 2013 och den släpps lite mindre än tre månader före COP26 – en viktig klimatkonferens som hålls i Glasgow i Storbritannien.

Stigande temperaturer

Mänsklig aktivitet uppskattas ha orsakat en global uppvärmning på cirka 1,0 °C jämfört med förindustriella nivåer. Fortsätter vi i samma takt beräknas den globala uppvärmningen bli 1,5 °C mellan 2030 och 2052.

I slutändan leder detta till stigande havsnivåer, vilket påverkar biologisk mångfald och ekosystem, arter försvinner och utrotas på land såväl som i sötvatten och i ekosystemen längs kusterna.

Klimatrelaterade risker för hälsa, försörjning, livsmedel, vatten, människors trygghet och ekonomisk tillväxt förväntas öka med en global uppvärmning på 1,5 °C och öka ytterligare med 2 °C.

Koldioxidminskning

IPCC-rapporten säger att för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatförändringar måste vi uppnå nettonoll så snart som möjligt. Minskade koldioxidutsläpp ger en positiv inverkan genom att minska globala temperaturer.

Rapporten konstaterar att ”genom att uppnå och upprätthålla ett globalt nettonoll av antropogena koldioxidutsläpp och minskad icke-koldioxidrelaterad strålningsdrivning kan vi stoppa global antropogen uppvärmning”.

Det är helt enkelt inte bra nog att vänta till 2050 som Parisavtalet och brittisk lagstiftning anger. Organisationer måste vidta åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp redan idag.

Grön energi

Ett sätt att minska koldioxidutsläpp som skapas av människor är att gå över till förnybar energi. Omställningen till grön energi i traditionella energisektorer skapar massor av spännande möjligheter för branschöverskridande samarbeten och affärsutveckling. Den påskyndar dessutom innovation och prestationer inom koldioxidsnål teknik och skapar långsiktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Vårt nya nätverk för grön energi kommer att användas av företag inom vind-, sol-, våg- och vattenkraft på land och till havs och av andra företag inom förnybar energi och möjliggör övergången till en ren och grön global leverantörskedja för energi.

 Träffa oss på Achilles Connect: Sustainable Energy Event | 22–23 september

I vårt online-evenemang Sustainable Energy möts inköpare, leverantörer och branschexperter inom försörjnings- och olje- och gassektorerna. Vårt mål är att arbeta för hållbarhet i leverantörskedjan, energiomställning och att uppnå nettonoll för energisektorn. Boka ditt kostnadsfria deltagande idag och följ med oss på en resa mot en framtid med ren, grön och hållbar energi.

← Artikel