Kontaktskjema
IPCC-rapport: Klimakrisen er «kode rød» for menneskeheten

Artikkel, Artikkel

IPCC-rapport: Klimakrisen er «kode rød» for menneskeheten

FNs klimapanel (IPCC) publiserte en rapport den 9. august som fremhever at menneskerelaterte aktiviteter har forårsaket drivhusgasser, som igjen har forårsaker store skader på miljøet.

IPCC, som består av 195 regjeringer, har fremstått som en av de mest troverdige kildene til klimavitenskap, og denne rapporten «er kode rød for menneskeheten», ifølge FN-sjefen.

Denne IPCC-rapporten er den første store vitenskapelige gjennomgangen av klimaendringer siden 2013, og utgivelsen kommer mindre enn tre måneder før COP26 – et sentralt klimatoppmøte som vil bli avholdt i Glasgow i Storbritannia.

Stigende temperaturer

Menneskelig aktivitet anslås å ha forårsaket omtrent 1,0 °C global oppvarming over førindustrielt nivå. Hvis vi fortsetter med dagens hastighet, vil global oppvarming sannsynligvis nå 1,5 °C mellom 2030 og 2052.

Dette vil resultere i stigende havnivåer som påvirker biologisk mangfold og økosystemer, inkludert tap av arter og utryddelse, både på land og i ferskvann, samt i kystøkosystemer.

Klimarelaterte risikoer for helse, levebrød, matsikkerhet, vannforsyning, menneskelig sikkerhet og økonomisk vekst anslås å øke med en global oppvarming på 1,5 °C, og øke ytterligere med 2 °C.

Karbonreduksjon

IPCC-rapporten forteller oss at for å begrense de verste konsekvensene av klimaendringene, må vi sikte mot netto null så snart som mulig. Det å redusere karbonutslippene vil ha en positiv innvirkning på å redusere de globale temperaturene.

Rapporten oppgir: «Det å nå og opprettholde netto null globale menneskeskapte CO2-utslipp og synkende netto strålingspådriv fra ikke-CO2 vil stoppe den menneskeskapte globale oppvarmingen».

Det er ganske enkelt ikke nok å vente til 2050, slik Parisavtalen og britisk lovgivning tilsier. Organisasjoner må iverksette tiltak for å redusere sine karbonutslipp i dag.

Grønn energi

En av måtene å redusere menneskeskapte CO2-utslipp på er å bytte til fornybar energi. Skiftet til fornybar energi fra tradisjonelle energisektorer vil åpne opp for mange spennende muligheter for samarbeid og forretningsutvikling på tvers av sektorene. Det vil også fremme innovasjon i lavutslippsteknologi og -ytelse, noe som vil gi sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler på lang sikt.

Det nye Green Energy-nettverket vårt vil bli brukt til energiselskaper som produserer energi fra landvind og havvind, sol, bølger, vannkraft og andre fornybare kilder, og vil gjøre det mulig å gå over til en ren og grønn global energiforsyningskjede.

Delta på Achilles Connect: Sustainable Energy Event | 22.–23. september

Vårt nettbaserte arrangement for bærekraftig energi kommer til å samle innkjøpere, leverandører og bransjeeksperter fra forsyningssektoren samt olje- og gassnæringen. Målet vårt er å fremme bærekraft i leverandørkjeden, energioverganger og reisen mot netto null for energisektoren. Sikre deg en gratis plass i dag, og bli med på reisen til en ren og grønn, bærekraftig energiframtid.

← Artikkel