Komma i kontakt
Intervju med Douglas Regueros, ordförande i ACOPC

Branschinsikter

Intervju med Douglas Regueros, ordförande i ACOPC

Achilles har ett nära samarbete med ACOPC (Asociación Colombiana de Profesionales de Compras, en colombiansk branschorganisation för inköpare) i Colombia. Här berättar Douglas Regueros, organisationens ordförande, om hur han ser på den colombianska marknaden, behovet av kunskaper i företagen om hur viktigt det är med upphandling, utmaningarna i Colombia och konsekvenserna av att använda teknik.

 

1. Utifrån ACOPC:s erfarenhet av att analysera och ge råd till inköpsorganisationer, vilka är de största problemen inom upphandling i Colombia?

Enligt min åsikt så har många företag fortfarande inte kommit ur startgroparna när det gäller upphandling: Vid inköp hanteras fortfarande alla kategorier lika och det saknas strategier som överensstämmer med företagens strategiska planer (mission och vision). Oftast beror det på att det saknas stöd från ledningen. Antingen ser man inget värde i strategisk utgiftshantering (slöseri med pengar) eller så förstår man inte de ekonomiska fördelar och det mervärde som kan skapas åt företaget.

2.Tror du att det finns någon specifik sektor som är mer utvecklad än andra när det gäller strategisk upphandling?

Kanske inte en viss ekonomisk sektor, men när det gäller tillgång till internationella modeller för hög standard har några multinationella företag ett tydligt övertag. Om vi skulle precisera utveckling till en specifik sektor kan man nog påstå att verksamheter med höga kostnader eller stora volymer (olja och gas, detaljhandelskedjor och offentliga tjänster) är de mest ”taggade” sektorerna i det här avseendet.

3. Om du skulle göra en undersökning och jämföra med för fem år sedan, tror du att företag börjar förstå hur viktigt det är med god leverantörshantering och strategisk upphandling?

Det finns definitivt en större kunskap än för fem år sedan när det gäller att gå över från traditionella inköp till strategisk upphandling. Men kunskapen finns fortfarande främst på den operationella och administrativa sidan och är inte lika utbredd på ledningsnivå. Och det här härifrån stödet och den strategiska riktningen borde komma.

4. Vilka utmaningar står ACOPC inför när det gäller att utbilda inköpspersonal?

Att öka kunskapen i företag om den viktiga roll inköpare har i sitt dagliga arbete, att skapa engagemang och få stöd från företagsledningar och att ge yrket ett erkännande i form av relevant certifiering.

5. Tror du att kostnads-/nyttoförhållandet analyseras ordentligt när man beslutar om inköp av ny teknik som exempelvis en plattform med förkvalificerade leverantörer?

Inte så länge det saknas affärskunskap om hur viktigt det är med upphandling ur en kommersiell aspekt. Därmed är budgetar, som låter inköpsavdelningar köpa in teknik som stöd för hantering och effektivisering, ganska ”platta”. Förändringar av den strategiska aspekten av inköp måste hänga med utvecklingen av branschens stödteknik.

 

Achilles arbetar för att företagsupphandlingar ska bli mer strategiska, inte bara i Colombia utan i hela världen. Med hjälp av den senaste tekniken förkvalificeras leverantörer, vilket bidrar till att minska företagens risker under upphandlingsprocessen.

← Branschinsikter