Kontaktskjema
Intervju med Douglas Regueros – president for ACOPC

Bransjeinnsikt

Intervju med Douglas Regueros – president for ACOPC

Achilles samarbeider tett med ACOPC (Asociación Colombiana de Profesionales de Compras, den colombianske organisasjonen for innkjøpsmedarbeidere) i Colombia. Her forteller Douglas Regueros, organisasjonens president, hvordan han oppfatter det colombianske markedet, blant annet om det er bevissthet om anskaffelsenes betydning i et selskap, utfordringene som Colombia står overfor, og konsekvensene av å bruke teknologi.

 

1. Hvis du tar utgangspunkt i ACOPCs erfaringer med å analysere og gi råd til innkjøpsorganisasjoner, hva er det det skorter mest på når det gjelder anskaffelser i Colombia?

Etter min mening er det mange selskaper som ennå ikke har kommet ut av startblokkene: I anskaffelsesprosessen behandles alle kategorier likt, og de har ingen strategi som er i tråd med selskapets strategiske plan (oppdrag og visjon). Dette skyldes hovedsakelig at toppledelsen ikke er opptatt av dette området – de ser ikke verdien av strategisk utgiftshåndtering (selskaper tappes for ressurser) eller de økonomiske fordelene og merverdien som en slik strategi kunne ha tilført organisasjonen.

2. Mener du at det er én spesifikk sektor som har kommet lenger enn andre når det gjelder strategiske anskaffelser?

Kanskje ikke akkurat én økonomisk sektor, men når det gjelder tilgang til internasjonale modeller av høy standard, er det enkelte multinasjonale selskaper som definitivt har en fordel. Hvis vi skulle definere fremdriften for én bestemt sektor, kan kanskje de med høykostnadsdrift – enten med hensyn til pris eller volum, som olje og gass, supermarkeder innenfor detaljhandelen og offentlige tjenester – sies å være de mest «urolige» sektorene.

3. Tror du at selskapene er mer bevisst på hvor viktig det er med god leverandørstyring og strategiske innkjøp, i dag enn for 5 år siden?

Det er definitivt større bevissthet i dag enn for 5 år siden når det handler om hvor viktig det er å gå fra tradisjonelle innkjøp til strategiske innkjøp. Dessverre er denne bevisstheten fortsatt stort sett begrenset til drifts- og administrative nivåer. Det er mindre bevissthet på toppledernivå, som jo er det nivået som virkelig burde bidra med støtte og ha tanker om den strategiske retningen.

4. Hvilke utfordringer står ACOPC overfor når det gjelder opplæring og innkjøpsmedarbeidere?

Det er viktig at man klarer å heve bevisstheten om den viktige rollen innkjøpsmedarbeiderne spiller daglig i alle selskaper. Det er også viktig at toppledelsen støtter dem, anerkjenner at de sitter på viktig kompetanse, og satser på dem ved å tilby dem relevante sertifiseringer.

5. Tror du at kostnad-nytte-forholdet blir godt nok vurdert når nye innkjøpsteknologier tas i bruk, for eksempel en plattform for leverandørkvalifisering?

Ikke så lenge det ikke er noen bevissthet om at innkjøpene er like viktige som de kommersielle aspektene. Ett resultat av dette er at budsjettene som lar innkjøpsavdelingene få tilgang til teknologi som kan hjelpe dem med og effektivisere styringen, er nokså «flate». Endringer i det strategiske aspektet ved anskaffelser må holde tritt med støtteteknologiene i felten.

 

Achilles er opptatt av å gjøre anskaffelsene i selskaper mer strategiske, ikke bare i Colombia, men globalt. Ved hjelp av avansert teknologi kvalifiserer vi leverandører og bidrar til å redusere risikoen gjennom hele innkjøpsprosessen.

 

← Bransjeinnsikt