Komma i kontakt
Funderar ni på nearshoring? En datadriven strategi

Artikel

Funderar ni på nearshoring? En datadriven strategi

En aktuell undersökning från HSBC visade att 93 procent av 10 000 företag i 39 länder är bekymrade över sina leveransskedjor. Covid-19-pandemin har skapat en mängd utmaningar för globala leveranskedjor. De har framförallt uppstått inom tre områden:

 • Hantering av stora variationer i efterfrågan eftersom många industrisektorer har påverkats av att gå in och ut ur olika nedstängningar.
 • Störningar i leveransskedjor orsakade av nedstängningar och logistiska utmaningar, och då framförallt bland underleverantörer längre ner i kedjan.
 • Pågående ekonomiska utmaningar eftersom många företag har fått problem med betalningsflödet på grund av de ovanstående utmaningarna.

Dessa utmaningar, tillsammans med geopolitiska frågor, som Brexit och tullförhandlingar, har lett till att många företag och upphandlingsteam har fått börja om från början när det gäller upphandling och leveransskedja. De har insett att agilitet och resiliens inom leveransskedjan är viktiga konkurrensfördelar och avgörande för överlevnad i det nya affärsklimatet. Den viktigaste aspekten för att skapa dessa förändringar är tillgång till relevant information som ger framåtblickande insikter.

Nearshoring av verksamheter i leverantörskedjan, som en del i förändringarna, anses vara en del av en Building Back Better-strategi. En enkel definition av nearshoring är att man flyttar företagets affärsprocesser till företag i landet där man har produktionsanläggningen eller till ett närliggande land.

Varför nearshoring?

Det finns flera potentiella fördelar med nearshoring, eller regionala fördelar. Med tanke på hur man bäst kombinerar en digital strategi med processflexibilitet framträder flera fördelar:

 • Genomförd på rätt sätt förbättras återhämtningsförmågan och därmed minskas kostnader på grund av störningar i leveransskedja och affärsresultatet förbättras. Enligt en rapport från McKinsey Global Institute ställs leveransskedjor inför störningar som varar en månad eller längre vart fjärde år.
 • Bättre leverans i tid åt kunden – det vanligaste resultatmåttet i flera olika industrisektorer.
 • I perspektivet koldioxidavtryck och företagets samhällsansvar kan det bidra till ett bättre anseende.
 • Lägre logistikkostnader och ökad flexibilitet kan uppväga potentiellt ökad kostnad per enhet.
 • Minskade tillsyns- och efterlevnadsproblem, om nearshoring är till en plats inom EU. Till exempel UK Modern Slavery Act.
 • Upphandlingsteam förväntar sig allt oftare digitala lösningar som hjälper dem att skapa mervärde och automatisera viktiga aspekter i strategiska inköps- och leverantörshanteringsprocesser. Detta minskar personalkostnader och förbättrar retention. Till exempel är det praktiskt taget omöjligt att bevaka 30 riskfaktorer hos alla leverantörer utan rätt data och teknik.
 • Säkerställ att en del av flytten sker till en digital tvilling av er viktiga leverantörskedja med underliggande leverantörsuppgifter. Ni kan börja med att utföra några grundläggande planeringscenarier och stresstest. Fundera till exempel på konsekvenserna av att en kritisk leverantör inte längre är tillgänglig och vilka alternativ som finns.

Ett lämpligt införande av nearshoring som skapar förväntad smidighet och svarstid till kunderna kan vara till stor nytta.   har blivit ett av världens mest framgångsrika detaljhandelsföretag i modebranschen utifrån en nearshoring-strategi som möjliggör snabba reaktioner på kundernas behov. Inditex arbetar med sina leverantörer för att skapa modeprodukter som uppfyller företagsbesiktningskrav omfattande hållbarhet, hälso- och säkerhetsstandarder som bygger på respekt samt att man främjar mänskliga rättigheter och insyn.

Levi’s har också nyligen ändrat till nearshoring av jeanstillverkning där jeans slits helautomatiskt med laser som ersätter omfattande manuellt arbete i låglöneländer, samtidigt som man erbjuder den snabba kundtjänst som förväntas.

Taiwanesiska Pegatron som bland annat tillverkar elektronikprodukter till konsumenter har flyttat sin kinesiska verksamhet till  Tjeckien. Stigande löner offshore och skiftande försäljningskostnader för produkter, svaga immateriella rättigheter och dåligt skydd för teknik, handelskrig och höjda tullar, trender mot anpassade leveranser nästa dag och framväxande krav i samhället på hållbarhet drev fram flytten.

I oktober 2020 hävdade en undersökning från Alvarez & Marsal att omkring 7 av 10 större europeiska detaljhandlare har granskat sina leveranskedjor på grund av de svagheter som visat sig under pandemin och 14 % har börjat börjat flytta hem handeln, medan närmare en fjärdedel har inlett nearshoring.

Under senare år har vi har även sett en spridning av risken i leverantörskedjan genom att delar av tillverkningen flyttas från exempelvis Kina till Vietnam. Trenden började inom kläd- och skotillverkning men har nu gått vidare till teknik där Samsung nu står för runt 25 procent av Vietnams export och Intel har lokaliserat sin största globala chipptillverkningsanläggning i landet.

Var finns riskerna?

När man driver fram förbättringar i leverantörskedjans återhämtning, inklusive nearshoring, måste man tänka på följande:

 • Ledningens stöd krävs för att säkerställa lämplig prioritering av den tvärfunktionella metoden samtidigt som relaterade mål och mått skapas.
 • Det krävs rätt kunskaper om risk, leverantörer, uppgifter om leveransskedjan samt IT-lösningar som stöd till beslutet.
 • Ni måste se till att ha en pool med kvalificerade leverantörer, som uppfyller kraven för CRS, hälsa och säkerhet, lagstiftning och så vidare för att skapa den smidighet ni behöver.
 • Förstå ert geografiska avtryck genom att ha rätt mångfald inom leverantörsbasen som omfattar de olika leden i era viktiga leveransskedjor.
 • Bygg en samarbetsrelation inom en övergripande segmentering av leverantörsbasen som bygger på en vinn-vinn-metod där ni är den kund leverantören väljer.

Fråga er själva om ni har relevanta leverantörsuppgifter som hjälper er att förstå förändringar i riskbilden och att snabbt identifiera alternativa leverantörer av relevant produkt?

Bara för att verksamheten har flyttat närmare har inte risken i leverantörskedjan minskat per automatik. Om ni överväger nearshoring bör ni tänka på följande aspekter.

 • Leverantören eller leverantörens fabrik kan utgöra en risk, t.ex. kan leverantören vara på väg att gå i konkurs eller ha dåliga rutiner för hälsa och säkerhet.
 • När flera leverantörer flyttas närmare skapar ni en ny ackumulerad risk, till exempel beroende av en viss hamn eller region. Skapa en lämplig geografisk spridning.
 • Har ni tillräcklig leverantörskapacitet? Se till att ni har backup i form av lämpliga kvalificerade leverantörer.
 • Ni kanske utvecklar en ny leverantörsrelation och det är viktigt att förstå detta med en omfattande due diligence av leverantören.

Ett av de viktigaste områden inom riskminskning är att förstå förändringar i riskbilden och att underlätta proaktiv smidighet både när det gäller att välja och hantera.

Se videon nedan och lär dig mer om nearshoring med en datadriven strategi

 

← Artikel