Kontaktskjema
Vurderer du nearshoring? En datadrevet tilnærming

Artikkel

Vurderer du nearshoring? En datadrevet tilnærming

En fersk HSBC-undersøkelse som ble foretatt blant 10 000 virksomheter i 39 land viste at 93 % av virksomhetene på nåværende tidspunkt har utfordringer knyttet til leverandørkjedene. Vi har helt klart sett et betydelig antall utfordringer for globale leverandørkjeder under covid-19-pandemien. Vi har funnet tre hovedårsaker:

 • Håndtering av betydelige variasjoner i etterspørselen fordi flere bransjesektorer har blitt påvirket av at man har gått inn i, eller ut av, av forskjellige nedstengninger.
 • Forstyrrelser i leverandørkjeden forårsaket av nedstengninger og logistiske utfordringer, spesielt når det gjelder leverandører på lavere nivå.
 • Pågående økonomiske utfordringer fordi mange virksomheter har opplevd kontantstrømsproblemer, hovedsakelig påvirket av de to områdene nevnt over.

Dette, kombinert med geopolitiske spørsmål som Brexit og tarifforhandlinger, har ført til at mange virksomheter og dermed innkjøpsavdelinger har satt bremsen på i forhold til anskaffelses- og leverandørkjedeaktiviteter. De har forstått at tilpassningsdyktighet og motstandskraft i leverandørkjeden vil være nøkkelen til konkurransefortrinn og overlevelse i det nye forretningsmiljøet. Hovedaspektet ved å fremme noen av disse endringene er å ha tilgang til aktuelle data slik at man kan gjøre de riktige vurderingene. Data som gir en fremtidsrettet innsikt.

Som en del av disse endringene vurderes nearshoring av aktiviteter i leverandørkjeden. Dette kan ganske enkelt defineres som overføring av forretningsprosesser til virksomheter i landet der din egen bedrift befinner seg, eller i et nærliggende land.

Hvorfor nearshoring?

Det er flere potensielle fordeler ved nearshoring. Dersom vi vurderer hvordan vi best kan kombinere en digital første tilnærming med prosessfleksibilitet, skiller flere fordeler seg ut:

 • Dersom man implementert det på riktig måte forbedrer det leverandørkjedens robusthet og reduserer dermed kostnadene forbundet med forstyrrelser i leverandørkjeden. Dette gir bedre forretningsresultater. Ifølge en ny rapport fra McKinsey Global Institute kommer leverandørkjeder til å møte utfordringer og forstyrrelser som varer en måned eller lenger, hvert fjerde år.
 • Gjør deg i stand til å levere dine varer eller tjenester til avtalt tid – den vanligste nøkkelresultatindikatoren i forskjellige bransjesektorer.
 • Det kan gi positive resultater knyttet til karbonavtrykk og samfunnsansvar, inkludert omdømmeeksponering.
 • Reduserte logistikkostnader og økt fleksibilitet kan oppveie potensielle økninger i enhetskostnader.
 • Nearshoring reduserer for eksempel utfordringer med regulering og compliance, ved å være basert på ett lovgivende sted. For eksempel EU og britisk lov knyttet til moderne slaveri (Modern Slavery Act).
 • Innkjøpsavdelinger forventer i økende grad å ha digitale risikoløsninger som bidrar til å tilføre verdi og automatisere viktige aspekter i den strategiske innkjøps- og leverandørstyringsprosessen. Dette reduserer personalkostnader som igjen gjør det enklere å beholde ansatte. Det er for eksempel umulig å overvåke 30 risikofaktorer blant leverandørene raskt uten data og teknologi som er egnet til dette formålet.
 • Det å sørge for at dette blir en del av en overgang til en digital paralell til den kritiske leverandørkjeden din, sammen med støttende leverandørdata. Du kan begynne å utføre grunnleggende scenarioplanlegging og stresstesting – for eksempel se på implikasjonene av at en kritisk leverandør ikke lenger er tilgjengelig, og finne alternative løsninger.

Riktig bruk av nearshoring kan være til stor hjelp, og gi deg den nødvendige smidigheten og rask responstid i forhold til dine kunder. Inditex har blitt en av de mest vellykkede moteforhandlerne i verden, basert på en nearshoring-strategi, hvor de raskt kan respondere på kundenes behov. Inditex arbeider med leverandørene sine for å tilby moteprodukter som oppfyller alle relevante krav til due diligence, inkludert krevende standarder for bærekraft, helse og sikkerhet, bygget på respekt og fremming av menneskerettigheter og åpenhet.

Levi’s har også nylig brukt nearshoring til produksjon av jeans, med fullstendig automatisert produksjonsteknologi med lasere som i betydelig grad erstatter manuell innsats i lavkostland, uten at dette går på bekostning av nødvendig kundeservice.

Pegatron, den taiwanske produsenten av forbrukerelektronikk, har flyttet virksomheten i Kina til Tsjekkia. Dette var et resultat av faktorer som eskalerende lønninger offshore og svingende kostnader knyttet til solgte varer. De erfarte også lite beskyttelse knyttet til immaterielle eiendeler og teknologi offshore. Handelskrig og tarifføkninger, trender mot tilpasset levering, og økende samfunnspress i forhold til bærekraft.

I oktober 2020 viser en undersøkelse fra Alvarez & Marsal at rundt 7 av 10 store europeiske detaljister har hatt en gjennomgang av leverandørkjeden på grunn av svakhetene som ble oppdaget ifm. pandemien. 14 % av disse har startet med onshoring-handel, mens nesten en fjerdedel har startet med nearshoring.

Vi har også sett en spredning av risikokonsentrasjonen i leverandørkjeden, med for eksempel produksjonselementer som har blitt flyttet fra Kina til Vietnam de siste årene. Dette skjedde først blant produsenter av klær og sko, men omfatter nå også høyteknologi. Samsung står nå for rundt 25 % av Vietnams eksport, mens Intel har plassert sin største globale chip-produksjon i samme land.

Hvor ligger risikoen?

For å få på plass forbedringer og øke robustheten i leverandørkjeden, inkludert nearshoring, må du sørge for følgende:

 • At du har støtte fra toppledelsen for å sikre at en riktig prioritert tilnærming, sammen med tilhørende mål og målinger, blir etablert.
 • At du har de riktige risikoferdighetene samt data- og programvareløsninger for leverandører og leverandørkjeder til å understøtte beslutningene dine.
 • Sørg for at du har et utvalg av forhåndskvalifiserte leverandører som oppfyller kravene til CSR, helse og sikkerhet, forskrifter osv., for å oppnå den fleksibiliteten du trenger.
 • Sørg for at det geografiske fotavtrykket ditt har riktig mangfold i leverandørbasen, inkludert de ulike nivåene i dine kritiske leverandørkjeder.
 • Når hensiktsmessig, bygg inn i en segmentering av leverandør og skap et klima for samarbeid basert på en vinn-vinn-tilnærming der du er den ønskede kunderelasjonen.

Still deg selv spørsmålet: Har du relevante leverandørdata til rådighet for å forstå endringene i risikobildet slik at du raskt kan identifisere alternative leverandører for aktuelle produkter?
Dersom du benytter nearshoring knyttet til en aktivitet, betyr ikke det at du automatisk har redusert risikoen i leverandørkjeden din. Dersom du vurderer nearshoring, må du også ta hensyn til flere andre aspekter:

 • Leverandøren eller leverandørens produksjonssted kan være risikabel(t), for eksempel om leverandøren har store økonomisk utfordringer eller har dårlig HMS-praksis.
 • Ved å foreta nearshoring av flere leverandører skaper du en ny akkumuleringsrisiko, for eksempel avhengighet av en havn eller en region. Sørg for en passende geografisk spredning.
 • Har du tilstrekkelig leverandørkapasitet? Sørg for at du har en reserve med kvalifiserte leverandører.
 • Du kan utvikle nye leverandørforhold, og det er viktig at du forstår dette i en omfattende due diligence av leverandørene.

Et av nøkkelområdene for risikoreduksjon er å ha data tilgjengelig for å forstå endringene i risikobildet og legge til rette for nødvendig proaktiv fleksibilitet, også fra leverandørens sourcing- og styringsperspektiv.

Se videoen nedenfor for å lære mer om nearshoring ut fra en datadrevet tilnærming

 

← Artikkel