Komma i kontakt
Förstå vikten av kvalitetsledning i hela logistikkedjan

Artikel

Förstå vikten av kvalitetsledning i hela logistikkedjan

Kvalitetsledning  i logistikkedjor är av största vikt för organisationer som vill upprätthålla en konkurrensfördel, minska kostnader, utöka sin verksamhet och alltid sträva efter kontinuerlig förbättring. Upprätthållandet av ett certifierat kvalitetsledningssystem (QMS) kan hjälpa till att minimera antalet kvalitetsproblem inom dina varor och tjänster och genom att förordna det i dina leverantörskrav säkerställer du att resten av din logistikkedja förstår vikten av interna kontroller och hur viktigt det är att upprätthålla högsta möjliga kvalitetsstandarder.

Eftersom oberoende certifierade kvalitetsledningssystem troligen blir normen under de kommande åren bidrar ett grundligt certifierat QMS till att kontinuerligt övervaka och styra kvalitet inom hela verksamheten samt identifiera förbättringsområden.

Vikten av revision av kvalitetsledningssystem

Revisioner av kvalitetsledningssystem ger potentiella kunder en inblick i att du har inrättat ett system som inte bara uppfyller deras behov och förväntningar utan även visar överensstämmelse med din bransch. Det ger inköpare ytterligare försäkran om att kvalitetsstandarder uppfylls konsekvent och enligt en etablerad norm.

PRI (Performance Review Institute) tillhandahåller ytterst viktiga processrevisioner som går en nivå djupare än revisioner av kvalitetsledningssystem. Revision av processen har varit lösningen för att garantera omfattande och strikt kontroll. Om du vet att dina processer efterlevs vid varje tillfälle kan du lita på att produkten eller tjänsten som tillhandahålls kommer att leva upp till dina krav.

Titta på vårt webbseminarium

Titta på vårt webbseminarium där dessa nyckelteman diskuteras av Louis Wustemann, HSEQ Expert, Adam Whitfield, Quality Assurance & Audit Programme Manager (chef för kvalitetsgaranti och revisionsprogram), Achilles och Hannah Godfrey, General Manager, (chef) PRI Europa som belyser hur kvalitetsledningssystem troligen blir normen inom många marknader under kommande år. De betonar:

  • Vikten av kvalitetsledning i logistikkedjor och teman från vårt vitbok om kvalitetsledning
  • Hur revisioner av kvalitetsledning kan garantera hög kvalitet
  • Vad händer när kvaliteten inte fungerar – konsekvenserna av otillräcklig kvalitetsledning
← Artikel