Kontaktskjema
Betydningen av kvalitetsstyring i hele leverandørkjeden

Artikkel

Betydningen av kvalitetsstyring i hele leverandørkjeden

Kvalitetsstyring  i leverandørkjedene er av avgjørende betydning for organisasjoner som ønsker å beholde konkurransefortrinnene, redusere kostnader, utvikle forretningen og hele tiden strebe etter kontinuerlig forbedring. Et sertifisert kvalitetsstyringssystem kan bidra til at kvalitetsproblemer knyttet til virksomhetens varer og tjenester holder seg på et lavest mulig nivå. Og ved å stille krav til at leverandørene har kvalitetsstyringssystemer, sørger dere for at alle leddene i leverandørkjeden forstår at det er viktig å ha internkontroller og nødvendig å følge de høyeste kvalitetsstandarder.

Uavhengig sertifiserte kvalitetsstyringssystemer vil antakelig bli standarden de neste årene. Et grundig sertifisert kvalitetsstyringssystem vil også bidra til å overvåke kvaliteten i hele virksomheten kontinuerlig og identifisere forbedringsområder.

Betydningen av å revidere kvalitetsstyringssystemet

Ved å revidere kvalitetsstyringssystemene forteller dere potensielle kunder at dere har et system som oppfyller kundenes behov og forventninger, samtidig som dere viser at dere etterlever vanlig praksis i bransjen. Det bidrar også til å forsikre innkjøpere om at kvalitetsstandarder oppfylles konsekvent og i tråd med en fastsatt standard.

PRI tilbyr revisjoner av viktige prosesser, og disse går et hakk lenger enn revisjoner av kvalitetsstyringssystemer. Å revidere prosesser er en løsning som sikrer omfattende og grundig kontroll. Hvis dere vet at prosessene blir fulgt til enhver tid, kan dere stole på at produktene eller tjenestene som leveres, overholder kravene deres.

Se webinaret

Se webinaret og hør Louis Wustemann, HMS-K-ekspert, Adam Whitfield, kvalitetssikrings- og revisjonsprogramansvarlig hos Achilles, og Hannah Godfrey, daglig leder i PRI Europe, snakke om kvalitetsstyringssystemer, som antakelig vil bli standarden i mange markeder i de kommende årene. Her legges det vekt på

  • betydningen av kvalitetsstyring i leverandørkjeden og temaer fra utredningen om kvalitetsstyring
  • hvordan revisjoner av kvalitetsstyring kan sikre drift av høy kvalitet
  • hva som skjer når kvaliteten svikter – konsekvensene av utilstrekkelig kvalitetsstyring
← Artikkel