Komma i kontakt
Det enkla sättet att skapa hållbart förtroende: Achilles revisioner och utvärderingar

Artikel, Artikel

Det enkla sättet att skapa hållbart förtroende: Achilles revisioner och utvärderingar

För leverantörer kan processen att bevisa sina meriter och förmågor för potentiella inköpare framstå som en aldrig sinande ström av anbudsfrågoroch presentationsmöten. Vi anser att det här är slöseri med energi som kan användas för bättre ändamål.

Vi utför egna revisioner och utvärderingar av leverantörer för att validera deras förmåga, kompetens och regelefterlevnad. Detta godkännande från Achilles blir sedan tillgängligt för relevanta inköpare. Vårt revisionsteam arbetar i 12 länder och utför över 6 000 revisioner om året. De hjälper inköpare att skapa konkurrensfördelar och mervärde åt sina verksamheter.

Våra revisioner och utvärderingar  är en viktig del av hur vi för samman inköpare och leverantörer. Genom att göra dina uppgifter tillgängliga för relevanta potentiella inköpare gör vi det enkelt att bygga förtroende och trovärdighet.

Det bästa är att processen är enkel även för leverantörer.

Våra revisioner

Inköpare i våra nätverk anger vilka leverantörer de vill ha ytterligare kvalificeringar från, baserat på deras egna riskbedömningar av sektorn. Efter revision får leverantörer status som ”granskade”, vilket visar att de uppfyller specifika efterlevnadskrav.

Revisionen är den fysiska verifieringen av ett företags validerade frågeformulär för leverantörer. Våra kvalificerade revisorer granskar dokumenterade policyer och processer som leverantörer upprätthåller och kontrollerar att dessa följs.

Våra revisioner fokuserar på följande områden:

  • företagets samhällsansvar
  • hållbarhet
  • hälsa och säkerhet, miljö
  • koldioxidutsläpp
  • Arbetsplatser
  • kvalitet
  • affärskontinuitet
  • personal

Våra revisioner återspeglar branschkrav, inklusive standarder, bästa praxis och landspecifika lagar.

Fördelarna

Revisioner och utvärderingar ger fördelar åt både inköpare och leverantörer.

Inköpare kan lättare hitta pålitliga leverantörsdata, diskutera och komma överens om korrigeringsåtgärder, följa leverantörers revisionsresultat och därmed höja standarderna. Inom vårt UVDB-nätverk har leverantörer som har granskats av oss färre dödsolyckor än det standardiserade genomsnittet i Storbritannien. Granskade företag har 25 procent lägre spilltid och 20 procent färre dödsolyckor än de som inte har genomgått revision.

Achilles JQS-system är det ledande kvalificeringssystemet inom den nordiska gas- och oljeindustrin. Vi hjälper inköpsmedlemmar att hålla sig informerade om utbudet och effektivt möta utmaningar i en dynamisk och komplex miljö. Våra revisioner hjälper leverantörer att uppvisa höga efterlevnadsnivåer för potentiella inköpare och försäkrar inköpare om att de arbetar med rätt företag. Till exempel har 90 procent av de granskade företagen särskild utbildning i att hantera faror jämfört med 60 procent av företag som inte är granskade.

Dessutom kan leverantörer säkerställa att deras positiva revisionsresultat görs tillgängligt för antingen ett helt nätverk eller en specifik inköpare. Våra revisioner är erkända som öppna och strukturerade processer som hjälper leverantörer att få ut sin information på ett sätt som skapar konkurrensfördelar.

Opartisk expertis: Vårt löfte till dig

Varje revision utförs av en kvalificerad bedömningsledare. Varje revisor har genomgått utbildning och är godkänd av International Register of Certified Auditors eller motsvarande. Våra revisorer genomgår även en oberoende licensiering efter att de har godkänts av Achilles examinationer som utvärderar deras kärnkompetenser.

För att upprätthålla våra standarder genomgår varje bedömare specifik nätverksutbildning och kontinuerlig yrkesutveckling. Leverantörer kan därmed vara säkra på att de granskas av experter som har kunskap om deras fackområde.

Vi garanterar även opartiskhet. Våra revisioner och utvärderingar är ärliga och rättvisa. Alla leverantörer antas till Achilles på samma villkor oavsett storlek.

← Artikel