Komma i kontakt
Dags att minska leverantörsrisk

Artikel, Artikel

Dags att minska leverantörsrisk

Att driva ett företag kan jämföras med att jonglera.

Verksamheten ska inte bara vara konkurrenskraftig utan måste även ta socialt ansvar och följa lagar. Det innebär att hanteringen av leverantörskedjor blir ännu mer invecklad för inköpare. Det krävs en förmåga att balansera risk och belöning för att klara av att leda leverantörer samtidigt som man uppfyller sociala och lagstadgade skyldigheter och tar ansvar för verksamheten.

Ibland blir man tvungen att ta risker med leverantörer. Det är oundvikligt när man är del av en leverantörskedja. Men vad man kan undvika är att utsätta verksamheten för den onödiga risk som uppstår om man inte utför due diligence (företagsbesiktningar) och uppmuntrar till insyn.

Nedan följer våra bästa tips för att minska leverantörsrisken.

Aktuella riskbedömningar

Det kan vara lätt att slarva när det gäller riskbedömningar. Även om man har en metod för att fastställa risker med nya leverantörer är det lätt att glömma att utföra samma process för nya produkter och tjänster för existerande leverantörer.

I en falsk känsla av säkerhet tilldelar man kanske samma risknivå till nya satsningar och produkter när man i själva verket borde hantera dem med lite större försiktighet.

Vi kan hjälpa dig att minska det arbetsintensiva momentet av riskbedömningar. När en leverantör blir medlem i ett av våra nätverk skapar vi en riskprofil baserad på alla deras produkter. Sedan, efterhand som företagen förändras och uppdaterar sina uppgifter, validerar vi den nya informationen.

Det innebär att inköpare lätt kan fastställa var det kan finnas risker och hur de effektivt kan hanteras.

Kontinuerlig kontroll

Låt inte en due diligence bli en process som man bara utför i början av ett projekt och sedan stoppar undan och glömmer bort. Graden och frekvensen av utvärderingarna ska vara relaterade till hur viktig leverantören är för verksamheten.

Det räcker inte att förlita sig på offentligt tillgänglig information – framförallt inte när det gäller ekonomi. Se till att konstant bevaka leverantörers ekonomi, försäkringar, revisioner, policyer och program för leverantörshantering, landsriskbedömningar, fysiska säkerhetspolicyer, kapitalförvaltning och informationssäkerhet.

Redovisning av leverantörsresultat

Genom att redovisa leverantörernas resultat skapar du insyn och ansvar i varje nivå av leverantörskedjan.

Du kan minska risken och uppmuntra leverantörer till att bli bättre genom att automatisera den här funktionen och använda uppgifterna som riktmärken för resultat och skapa feedback. I en affärsmiljö där realtidsinformation i allt större utsträckning finns att tillgå för nästan varje del av leverantörskedjan bör leverantörer konstant uppdatera information och förändringar.

Fokus på effektivitet

Genom att göra leverantörskedjan så effektiv som möjligt bidrar man även till att minska hotnivåerna. Kortare leverantörskedja innebär kortare tid till marknaden och gör det lättare att spåra efterlevnad.

Vi kan hjälpa inköpare att minska kostnad och risk vid leverantörshantering. Våra samarbetsinriktade branschspecifika nätverk ger dig rätt typ av leverantörer. Genom att validera deras kapacitet, kompetens och efterlevnad hjälper vi dig att se till att risknivåerna är acceptabla.

Vår kartläggning av leverantörskedjan visar vilka leverantörer som indirekt bidrar med komponenter eller tjänster i hela organisationens leverantörskedja och hjälper dig att fatta välgrundade beslut och begränsa leverantörsrisken.

Vi skapar insyn till kärnan i leverantörskedjor, hjälper dig att följa regler och att välja leverantörer som kommer att bidra till din verksamhet.

← Artikel