Kontaktskjema
Det er på tide å handle proaktivt når det gjelder leverandørrisiko

Artikkel, Artikkel

Det er på tide å handle proaktivt når det gjelder leverandørrisiko

Å drive virksomhet kan ofte føles som en øvelse i tallerkenspinning.

Virksomheten må ikke bare være konkurransedyktig, den må også vise sosialt ansvar og etterleve regler og lover. Dette gjør oppgaven med å styre leverandørkjeden enda mer komplisert for innkjøpere. Den som skal styre leverandørene på en ordentlig måte og samtidig oppfylle sosialt, rettslig og forretningsmessig ansvar, må ha evnen til å balansere risiko og belønning.

Noen ganger er det nødvendig å ta risiko når det gjelder leverandørene. Dette er uunngåelig når man er en del av en leverandørkjede. Det som imidlertid kan unngås, er å eksponere driften for unødvendig risiko ved ikke å utføre en selskapsgjennomgang eller ved ikke å fremme åpenhet.

Her er våre beste tips til hvordan du kan begrense leverandørrisikoen.

Hold risikovurderingene oppdatert

Det er lett å gjøre feil når det gjelder risikovurderinger. Selv om man har en prosess som skal bidra til å identifisere risikoen knyttet til nye leverandører, glemmer mange å gjennomføre denne prosessen når de samme leverandørene kommer med nye produkter og tjenester.

Dette kan skape en falsk følelse av sikkerhet og føre til at man tilordner det samme risikonivået til nye foretak og produktlinjer når man faktisk burde nærme seg dem med litt større forsiktighet.

Vi kan hjelpe dere med å redusere det arbeidskrevende elementet ved risikovurderinger. Når en leverandør blir medlem i et av nettverkene våre, skaper vi en risikoprofil basert på alle dens produkttilbud. Når denne leverandøren oppdaterer opplysningene sine i takt med endringer i driften, validerer vi den nye informasjonen.

Dette betyr at innkjøpere enkelt kan identifisere hvor eventuell risiko kan ligge, og styre den effektivt.

Sørg for at selskapsgjennomgangen blir en prosess som pågår hele tiden

En selskapsgjennomgang bør ikke være en oppgave som krysses av i starten av et prosjekt, for så å bli arkivert og aldri hentet frem igjen. Omfanget av gjennomgangene og hvor ofte de gjennomføres, bør knyttes til hvor viktig produktleverandøren er for driften.

Dere bør heller ikke bare stole på offentlig tilgjengelig informasjon, særlig når det gjelder økonomiske aspekter. Pass på at dere hele tiden overvåker den økonomiske situasjonen, forsikringsbevis, revisjonsrapporter, retningslinjer og programmer for leverandørstyring, landspesifikke risikovurderinger, retningslinjer for fysisk sikkerhet, kapitalforvaltning og informasjonssikkerhet.

Rapportér leverandørytelsen

Det er viktig å rapportere leverandørenes ytelse for å tilføre hvert eneste ledd i leverandørkjeden et lag med transparens og ansvarlighet.

Man kan redusere risikoen ved å automatisere denne funksjonen og bruke dataene til referansemålinger av ytelsen og til å generere tilbakemeldinger. Dessuten oppmuntres leverandørene til å forbedre tjenestetilbudet. I et forretningsmiljø hvor sanntidsinformasjon blir stadig mer tilgjengelig for nesten alle ledd i leverandørkjeden, kan leverandørene hele tiden legge inn data og endringer til dere.

Søkelys på effektivitet

Å gjøre leverandørkjeden så effektiv som mulig kan bidra til å senke trusselnivåene. Kortere leverandørkjeder reduserer tiden til markedet, i tillegg til at det blir enklere å overvåke etterlevelsen.

Vi hjelper innkjøperne med å redusere kostnadene og risikoen i leverandørkjedestyringen. Med de bransjespesifikke nettverkene bringer vi de rette leverandørene til dere, og ved å validere leverandørenes kapasitet, kompetanse og etterlevelse bidrar vi til at dere kan være trygge på at risikonivåene er akseptable.

Kartleggingen av leverandørkjeden kan vise dere hvilke leverandører som indirekte bidrar med komponenter eller tjenester i organisasjonens utvidede leverandørkjede. På den måten kan dere ta en velinformert beslutning og begrense leverandørrisikoen.

Vi setter åpenhet i sentrum for leverandørkjedene og hjelper dere med å etterleve lover og regler samt velge leverandører som kommer til å tilføre virksomheten verdi.

← Artikkel