Komma i kontakt
CIPS Global Conference: Vägen till ansvarsfull upphandling

Branschinsikter, Branschinsikter

CIPS Global Conference: Vägen till ansvarsfull upphandling

Enligt CIPS Global Conference ”har upphandlings- och leverantörskedjeyrket upplevt en extrem exponering på internationell nivå. Detta beror till stor del på att organisationer förlitar sig på upphandling som en följd av pandemin.

Då vi ser framåt är det viktigt att vi återuppbygger och omformar yrket genom att stärka ledarskap, främja ansvarsfull upphandling och driva på innovation.”

Lärdomar från CIPS Global Conference

Modernt slaveri och arbetsfrågor

Storbritannien har planer på att etablera ett nytt övervakningsorgan för arbetare som ska tackla modernt slaveri och upprätthålla lagstadgade minimilöner jämsides med myndigheten för bekämpning av arbetskraftsexploatering. Affärsministern Paul Scully sa, ”Det här nya övervakningsorganet ska hjälpa oss att slå ner på kränkningar av arbetstagarnas rättigheter och vidta åtgärder mot företag som blundar för exploatering i sina leveranskedjor. Det ska också vara en plats dit anställda och företag som vill lära sig mer om sina rättigheter och skyldigheter kan vända sig”.

Ansvaret för att tackla modernt slaveri och ta kontroll över de egna leveranskedjorna bör vara mer av en morot än en käpp. Företag som fokuserar på ansvarsfulla arbetsvillkor som god affärssed snarare än något man gör bara för sakens skull  förtjänar att vinna kontrakt framför de mindre etiska aktörer som fuskar för att minska kostnader.

Hållbara leverantörskedjor och nettonoll

Många stora organisationer fastställer nettonollmål innan det lagstadgade målet 2050 för att bidra till att minska den globala uppvärmningen, men inköpande företag varnar för att göra nettonoll till ett krav inom leveranskedjan. Istället bör fokus ligga på att hjälpa leverantörer att nå dessa hållbarhetsmål, snarare än att exkludera dem för att de inte har utvecklat de nödvändiga färdigheter de behöver för att uppnå ambitiösa nettonollmål.

Clare Jones, Group Procurement Director på Achilles inköpsorganisation Mace Group pratade om deras hållbarhetspraxis på evenemanget, ”Vi har gått igenom leveranskedjan för att fastställa hur många av leverantörerna som har strategier för nettonollutsläpp. Vi erbjuder hjälp till dem som inte har nettonollutsläpp och arbetar med dem för att titta på vilka metoder de kan använda för att uppnå nettonoll”.

Vägen till ansvarsfull upphandling

Katie Tamblin, Chief Product Officer på Achilles, gav en presentation på CIPS Global Conference om ”Vägen till ansvarsfull upphandling” där hon pratade om de viktiga teman ansvarsfulla leveranskedjor, granskning av arbetsvillkor, etiska leveranskedjor och minskade koldioxidutsläpp:

  • Etiskt agerande: så här säkerställer du att leverantörerna delar dina principer
  • Sträva efter hållbarhet bortom miljöfrågor: ta itu med viktiga (och ofta mindre diskuterade) element i hållbarhetsarbetet
  • Undvika risker: ansvaret sträcker sig långt bortom etik och miljö

Läs mer om ansvarsfulla inköp här, eller titta på presentationen nedan.

Titta på presentationen (på engelska)← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe