Webinar

CIPS Global Conference: Veien til ansvarlig innkjøp

I følge CIPS Global Conference «har yrker innen innkjøp og leverandørkjeden opplevd ekstrem eksponering på en global skala. Dette skyldes i stor grad at organisasjoner er avhengige av innkjøp som et resultat av pandemien.

Når vi ser fremover, er det viktig at vi bygger om og omformer yrket gjennom å styrke ledelse, drive frem ansvarlig innkjøp og fremme innovasjon.»

CIPS Global Conference – dette tar vi med oss

Moderne slaveri og arbeidspraksis

Den britiske regjeringen er innstilt på å opprette en ny vaktbikkje for arbeidstakere for å takle moderne slaveri og håndheve minstelønn sammen med myndighetene for misbruk av arbeidskraft. Handelsminister Paul Scully MP sier: «Denne nye vaktbikkja for arbeidstakere vil hjelpe oss med å slå ned på ethvert misbruk av arbeidstakeres rettigheter og iverksette tiltak mot selskaper som velger å overse overgrep i leverandørkjedene sine. Samtidig skal vi tilby en komplett løsning til ansatte og bedrifter som ønsker å forstå sine rettigheter og plikter.»

Ansvaret for å takle moderne slaveri og ta kontrollen over egen leverandørkjede bør være mer gulrot enn pisk. Bedrifter som fokuserer på ansvarlig arbeidspraksis som god forretningsskikk i stedet for å krysse av på en liste, fortjener å vinne kontrakter fremfor de dårlige aktørene som tar snarveier for å redusere kostnadene.

Bærekraftige leverandørkjeder og netto nullutslipp

Mange store organisasjoner setter seg mål om netto nullutslipp i forkant av den britiske regjeringens 2050-mandat for å redusere global oppvarming, men innkjøpsselskaper advarer om at man ikke bør forlange netto nullutslipp i leverandørkjeden. I stedet bør fokuset være på å hjelpe leverandører med å nå disse bærekraftige målene i leverandørkjeden, i stedet for å ekskludere dem fordi de ennå ikke har utviklet ferdighetene til å nå ambisiøse mål om netto nullutslipp.

Clare Jones, innkjøpsdirektør hos Achilles’ innkjøpsorganisasjon Mace Group, kommenterte selskapets bærekraftige praksis under arrangementet: «Vi har gått gjennom leverandørkjeden for å fastslå hvor mange som har karbonstrategier for netto nullutslipp. De som ikke har nullutslipp av karbon, tilbyr vi hjelp. Vi samarbeider med dem for å se på måter å oppnå netto nullutslipp på».

Veien til ansvarlig innkjøp

Katie Tamblin, produktsjef i Achilles, hadde en presentasjon på CIPS Global Conference om «Veien til ansvarlig innkjøp», der hun så på disse nøkkeltemaene innen ansvarlige leverandørkjeder, revisjoner av arbeidspraksis, etiske leverandørkjeder og karbonreduksjon, inkludert:

  • Etisk oppførsel: Slik sikrer du at leverandørene deler dine prinsipper
  • Oppfølging av bærekraft utover miljøspørsmål: Ta opp kritiske (og ofte mindre diskuterte) elementer av bærekraftsytelse
  • Unngå risiko: Ansvar strekker seg langt utover etikk og miljø

Les mer om ansvarlig innkjøp her, eller se presentasjonen nedenfor.

Se presentasjonen (på engelsk)
You might be also interested in…

Få flotte innsiktsartikler i innboksen din hver måned

Abonner