Kontaktskjema
CIPS Global Conference: Veien til ansvarlig innkjøp

Bransjeinnsikt

CIPS Global Conference: Veien til ansvarlig innkjøp

I følge CIPS Global Conference «har yrker innen innkjøp og leverandørkjeden opplevd ekstrem eksponering på en global skala. Dette skyldes i stor grad at organisasjoner er avhengige av innkjøp som et resultat av pandemien.

Når vi ser fremover, er det viktig at vi bygger om og omformer yrket gjennom å styrke ledelse, drive frem ansvarlig innkjøp og fremme innovasjon.»

CIPS Global Conference – dette tar vi med oss

Moderne slaveri og arbeidspraksis

Den britiske regjeringen er innstilt på å opprette en ny vaktbikkje for arbeidstakere for å takle moderne slaveri og håndheve minstelønn sammen med myndighetene for misbruk av arbeidskraft. Handelsminister Paul Scully MP sier: «Denne nye vaktbikkja for arbeidstakere vil hjelpe oss med å slå ned på ethvert misbruk av arbeidstakeres rettigheter og iverksette tiltak mot selskaper som velger å overse overgrep i leverandørkjedene sine. Samtidig skal vi tilby en komplett løsning til ansatte og bedrifter som ønsker å forstå sine rettigheter og plikter.»

Ansvaret for å takle moderne slaveri og ta kontrollen over egen leverandørkjede bør være mer gulrot enn pisk. Bedrifter som fokuserer på ansvarlig arbeidspraksis som god forretningsskikk i stedet for å krysse av på en liste, fortjener å vinne kontrakter fremfor de dårlige aktørene som tar snarveier for å redusere kostnadene.

Bærekraftige leverandørkjeder og netto nullutslipp

Mange store organisasjoner setter seg mål om netto nullutslipp i forkant av den britiske regjeringens 2050-mandat for å redusere global oppvarming, men innkjøpsselskaper advarer om at man ikke bør forlange netto nullutslipp i leverandørkjeden. I stedet bør fokuset være på å hjelpe leverandører med å nå disse bærekraftige målene i leverandørkjeden, i stedet for å ekskludere dem fordi de ennå ikke har utviklet ferdighetene til å nå ambisiøse mål om netto nullutslipp.

Clare Jones, innkjøpsdirektør hos Achilles’ innkjøpsorganisasjon Mace Group, kommenterte selskapets bærekraftige praksis under arrangementet: «Vi har gått gjennom leverandørkjeden for å fastslå hvor mange som har karbonstrategier for netto nullutslipp. De som ikke har nullutslipp av karbon, tilbyr vi hjelp. Vi samarbeider med dem for å se på måter å oppnå netto nullutslipp på».

Veien til ansvarlig innkjøp

Katie Tamblin, produktsjef i Achilles, hadde en presentasjon på CIPS Global Conference om «Veien til ansvarlig innkjøp», der hun så på disse nøkkeltemaene innen ansvarlige leverandørkjeder, revisjoner av arbeidspraksis, etiske leverandørkjeder og karbonreduksjon, inkludert:

  • Etisk oppførsel: Slik sikrer du at leverandørene deler dine prinsipper
  • Oppfølging av bærekraft utover miljøspørsmål: Ta opp kritiske (og ofte mindre diskuterte) elementer av bærekraftsytelse
  • Unngå risiko: Ansvar strekker seg langt utover etikk og miljø

Les mer om ansvarlig innkjøp her, eller se presentasjonen nedenfor.

Se presentasjonen (på engelsk)← Bransjeinnsikt