Komma i kontakt
En höstbudget med både möjligheter och risker för små- och medelstora företag i leverantörskedjan.

Artikel, Artikel

En höstbudget med både möjligheter och risker för små- och medelstora företag i leverantörskedjan.

I höstbudgeten 2018 aviserade den brittiska regeringen att anslagen till infrastrukturprojekt ökar med 30 procent samt att man satsar 30 miljarder pund på Englands vägar. Det är goda nyheter för små och medelstora leverantörer, men det är viktigt att leverantörsprestanda testas och granskas noga innan de nya tillgångarna fördelas. Finansminister Phillip Hammond signalerade även att de kontroversiella finansieringsmodellerna för infrastrukturprojekt PFI och PF2 kommer att upphöra. Förändringen innebär nog inte slutet för privata företags möjligheter att erbjuda viktiga tjänster inom offentlig sektor och infrastrukturprojekt, men det tyder på att kontrakt tilldelas först efter noggrannare kontroller.

Både Storbritannien och andra länder har sedan länge insett att små och medelstora företag utgör viktiga drivkrafter för tillväxt och finansministerns budget 2018 betonade deras betydelse för landets ekonomi.[1] Men när små och medelstora företag börjar expandera till områden stimulerade av satsningarna möter entreprenörer ett allt större utbud av resurser, vilket gör det svårt att välja. Konkurrensen för nya kontrakt hårdnar och det blir viktigare än någonsin att kunna bevisa erfarenhet, kompetens och efterlevnad i hela leverantörskedjan.

 

Risk och renomméskador

På Achilles vet vi att lukrativa kontrakt kan fresta leverantörer att överdriva sina meriter, och att de ibland saknar dokumenterad bakgrund, system eller färdigheter som kan bevisa deras påståenden. Brist på insyn eller försummelse kan leda till betydande kostnader och störningar inom etablerade leverantörskedjor. Till exempel visar vår statistik för den brittiska byggbranschen att 87 procent av leverantörer utför interna revisioner, men bara 53 procent granskar sina egna leverantörer. De här luckorna utsätter både inköpare och leverantör för risk och kan orsaka renomméskador.

Vi arbetar med att hjälpa små och medelstora företag att förbättra och mäta sina resultat och därmed ge dem konkreta bevis vid urvalet under projektanbuden. Genom att utföra stränga revisioner av leverantörer bidrar vi till minskad risk och därmed ökade möjligheter. Företag vi har granskat löper 40 procent lägre risk för olyckor jämfört med genomsnittet från Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations (RIDDOR). Det är en viktig aspekt för många upphandlare och kan vara den avgörande faktorn vid tilldelning av kontrakt.

 

Datadrivna insikter

Utöver vårt stöd till leverantörer är vår data lättillgänglig för inköpare och hjälper dem att fatta välgrundade beslut när de beviljar och bekostar projekt. Våra intelligenta datadrivna insikter hjälper entreprenörer att identifiera och hantera risker i leverantörskedjan som skulle kunna påverka lönsamhet och renommé. Varje år sparar vi 30 miljoner pund enbart i kostnader åt den brittiska energibranschen.

Insynen som den här typen av information skapar ger även investerare tillförsikt i projektens långsiktiga bärkraft. En av åtta centrala rekommendationer i en rapport från Institute of Civil Engineers är att tillhandahålla ytterligare analys och information om projektens risk och bärkraft, vilket underlättar för investerare och bidrar till att skapa hållbara framtida finansieringsmodeller. Vårt mål är att hjälpa alla, både stora och små företag, i hela leverantörskedjan genom att bidra till att förbättra leverantörers resultat och kvalifikationer samt genom att utrusta inköpare med unik information och insikt. Samtidigt som vi välkomnar finansministerns utlovade infrastrukturprojekt framhåller vi vikten av att kontroller och avvägningar upprätthålls. Det är det enda sättet som regeringen kan garantera att risker och kostnader minimeras, och att Storbritannien får ut maximalt värde.

 

 

[1] Exempelvis gäller den nya digitala tjänsteskatten enbart företag vars globala intäkter överstiger 500 miljoner pund

← Artikel