Kontaktskjema
Den britiske regjeringens høstbudsjett byr på både muligheter og utfordringer for små og mellomstore bedrifter

Artikkel, Artikkel

Den britiske regjeringens høstbudsjett byr på både muligheter og utfordringer for små og mellomstore bedrifter

Som del av statsbudsjettet som ble presentert høsten 2018, har den britiske regjeringen annonsert en 30 % økning i bevilgninger til infrastrukturprosjekter og en pakke på GDP 30 milliarder til engelske veier. Dette er gode nyheter for små og mellomstore bedrifter, men det er også meget viktig at leverandører måles mot høye standarder, og at de blir grundig undersøkt før de tilgjengelige midlene blir allokert. Finansminister Phillip Hammond signaliserte også slutten på de kontroversielle PFI- og PF2-finansieringsmodellene for infrastrukturprosjekter. Dette betyr nok ikke slutten på at private firmaer deltar i å levere viktige offentlige tjenester, men det kan bety at når en kontrakt inngås, vil den utsettes for langt nærmere ettersyn.

SMB-er har lenge blitt sett på som drivkraften ikke bare i Storbritannias vekst, og finansministerens budsjett for 2018 understreket hvor viktige slike bedrifter er for nasjonens økonomi.[1] Men etter som SMB-leverandører søker å gå inn i de områdene hvor det investeres, står kontraktører overfor en stadig større mengde kompetanser. Det gjør utvelgelsesprosessen til en utfordring. Konkurransen om de nye kontraktene vil bli knallhard, og det blir viktigere enn noensinne å ha påviselig erfaring, kompetanse og samsvar i hele leverandørkjeden.

 

Leverandørkjederisikoer og omdømmeskade

Hos Achilles vet vi at en ettertraktet kontrakt kan få leverandører til å strekke kompetansefremstillingen ekstra langt, av og til uten erfaringen, systemene eller fagkunnskapen til å understøtte påstandene. Manglende åpenhet og oversyn kan føre til betydelige kostnader og avbrytelser i etablerte leverandørkjeder. Iht. vår statistikk fra Storbritannia utfører 87 % av leverandører interne revisjoner, men kun 53 % utfører revisjon av egne leverandører. Slike hull kan innebærer at både kjøpere og leverandører utsettes for risiko og omdømmeskade.

Vi arbeider hardt for å hjelpe SMB-er til å forbedre og sammenligne resultater, slik at de dermed har solide bevis å vise frem i en anbudsrunde. Ved f.eks. grundig revisjon av leverandører bidrar vi til å redusere risiko og dermed øke sannsynligheten for å vinne anbudet. Faktisk har selskaper vi reviderer, 40 % lavere sannsynlighet for at en ulykke inntreffer sammenlignet med gjennomsnittet i Diseases and Dangerous Occurrences Regulations (RIDDOR). Dette er et viktig element som innkjøpere vurderer. Et element som kanskje blir tungen på vektskålen når kontraktavgjørelsen skal tas.

 

Datadreven innsikt

I tillegg til å støtte leverandører gjør vi også dataene våre tilgjengelige for kjøpere, slik at de kan ta informerte avgjørelser når de skal dele ut prosjekter og midler. Vår intelligente og datadrevne innsikt hjelper kontraktører med å identifisere og kontrollere leverandørkjederisikoer som kan påvirke lønnsomhet og omdømme. For eksempel hjelper vi hvert år den britiske forsyningsindustrien til å spare GDP 30 millioner bare i leverandørkvalifiseringskostnader.

Åpenheten slike data gir, kan gjøre at investorer får større tro på prosjekters langsiktige verdi. Faktisk antyder en av de åtte nøkkelanbefalingene i en rapport laget av Institute of Civil Engineers (Sivilingeniørsinstituttet), at det å komme med tilleggsanalyse og nærmere informasjon rundt hvert prosjekt, kan bidra til å støtte investorene og dermed bidra til å etablere nye finansmodeller i fremtiden. Ved å bedre leverandørers resultater og kvalifikasjoner, og ved å utruste kjøpere med unike data og innsikt, tar vi sikte på å hjelpe alle forsyningskjedens små og store medspillere. Vi ønsker finansministerens investeringspakke for infrastruktur velkommen, men vi vil understreke viktigheten av at de nødvendige innkjøpsprosedyrene blir fulgt. Kun på den måten kan regjeringen sikre at de tilhørende risikoene blir så små som mulig, og at verdien for AS Storbritannia blir størst mulig.

 

 

[1] For eksempel vil den nye skatten på digitale tjenester kun gjelde for bedrifter med en omsetning på over GDP 500 millioner

← Artikkel