Achilles tre tips på hur man blir en bra inköpare | Achilles
Komma i kontakt
Achilles tre tips på hur man blir en bra inköpare

Branschinsikter

Achilles tre tips på hur man blir en bra inköpare

För att driva sin verksamhet smart måste organisationer vara bra på upphandling. Effektiva inköpare drar ifrån. Hackett Group visade i ”Five characteristics of world-class procurement organisations in 2014” att de bästa inköparna minskade arbets-, outsourcing- och teknikkostnaderna med 1,6 procent under 2013. Det betyder att medel kan omdirigeras till andra, värdeskapande aktiviteter.

Men hur blir man expert på upphandling och utvecklar en effektiv inköpsorganisation? Achilles tips på hur företag kan uppnå ypperlig upphandlingsförmåga fokuserar på vad de måste göra för att förbättra inköpsverksamheten.

Använd information

Information är makt och organisationer som använder den effektivt kan identifiera områden med potential för effektivisering. De kan säkerställa efterlevnad i leverantörskedjan, hitta kostnadsbesparingar och skapa innovation. Med hjälp av leverantörshanteringsverktyg, likt den lösning Achilles erbjuder, är det möjligt att använda information till att förbättra varje funktion.

Hackett Group kunde påvisa att inköpsorganisationer i världsklass har verktyg som omvandlar information till praktisk kunskap. Hela 89 procent av högpresterande företag har hög tillgång till information jämfört med endast 43 procent bland de som inte når toppen.

Achilles Supplier Management är en kvalificerings- och riskhanteringslösning som ger inköpare information om alla leverantörer som abonnerar på ett visst nätverk. Därmed kan de hitta leverantörer som de kan göra affärer med och hantera företagen i leverantörskedjan. Det innebär att inköpare kan identifiera riskområden och hitta potentiella kostnadsbesparingar.

Ha kunskap om hur man minskar risken

För att vara smart vid upphandling måste man kunna hantera risk effektivt. Hackett Group observerade att företag i världsklass har formella riskhanteringsprogram för att säkerställa kontinuitet i leveranser och efterlevnad.

Risk kommer i olika skepnader, från förseningar i leverantörskedjan till förekomst av slaveri. Inköpare måste känna igen alla risker, kunna identifiera hot och ha mekanismer på plats i förebyggande syfte.

Nyckeln till att minska risk är att säkerställa insyn genom hantering och kartläggning av leverantörerna ‒ något som erbjuds av Achilles. Genom att säkerställa att alla i leverantörskedjan kan spåras och verifieras är det mycket enklare att identifiera och undvika hot.

Använd innovation

För att lyfta inköpsfunktionen måste medarbetare som arbetar med upphandling visa att de kan bidra till att främja innovation. Det görs med hjälp av leverantörer, och de bästa inköparna vet hur man utnyttjar innovationsförmågan hos företag i leverantörskedjan.

Små och medelstora företag är särskilt kända för sin förmåga att vara innovativa och lyhörda. Organisationer som är ute efter leverantörsmångfald kan utnyttja de fördelarna som ges av små och medelstora företag.

Leverantörer kan beskriva sin innovationsförmåga i Achilles kvalificeringsformulär, som sedan kan ses av inköpare i det aktuella nätverket.

← Branschinsikter