Achilles’ tre tips om hvordan man er en god innkjøper | Achilles
Kontaktskjema
Achilles’ tre tips om hvordan man er en god innkjøper

Bransjeinnsikt

Achilles’ tre tips om hvordan man er en god innkjøper

For å drive smart må organisasjonene være gode på anskaffelser. De som viser seg å være effektive innkjøpere, er de som vil gjøre størst fremskritt. I «Five characteristics of world-class procurement organisations in 2014» skriver Hackett Group faktisk at de dyktigste innkjøperne reduserte arbeidskraft-, outsourcing- og teknologikostnadene med 1,6 prosent i 2013. Dette betyr at midlene kan omdirigeres til andre verdiskapende aktiviteter.

Men hvordan kan dere være dyktige på anskaffelser og bli en effektiv innkjøpsorganisasjon? Achilles’ tips om hvordan selskaper kan oppnå ypperlige anskaffelsesfunksjoner tar for seg hva de må gjøre for å forbedre innkjøpsoperasjonene.

Gjør en innsats for å forstå data

Data er et mektig verktøy. Organisasjonene som kan utnytte dem på en effektiv måte, kan identifisere områder med potensial for effektivisering, sikre samsvar i leverandørkjeden, målrette kostnadsbesparelser og dra nytte av innovasjon. Ved å bruke leverandørstyringsverktøy, som løsningen som tilbys av Achilles, er det mulig å bruke data til å styrke hver eneste funksjon.

Hackett Group fant ut at innkjøpsorganisasjoner i verdensklasse har verktøy som forvandler data til kunnskap som kan settes ut i livet. 89 prosent av høyt presterende selskaper har et høyt nivå av informasjon tilgjengelig, sammenlignet med bare 43 prosent blant dem som ikke kategoriseres som best i klassen.

Achilles’ leverandørstyring er en prekvalifiserings- og risikostyringsløsning som gir innkjøpere informasjon om alle leverandørene som abonnerer på et gitt nettverk. Dermed kan de finne leverandører som de kan gjøre forretninger med og styre selskapene i leverandørkjeden. Dette betyr at innkjøperne kan identifisere risikoområder og potensielle kostnadsbesparelser.

Ha kunnskap om hvordan man minimerer risiko

For å kunne foreta anskaffelser på en smart måte, må man vite hvordan man styrer risikoen effektivt. Hackett Group observerte at selskaper i verdensklasse har formelle risikostyringsprogrammer for å sikre forsyningskontinuitet og samsvar.

Risiko kommer i ulike forkledninger, fra forsinkelser i leverandørkjeden til tilfeller av slaveri. Innkjøperne må være oppmerksom på alle, vite hvordan man avdekker trusler og sørge for å ha mekanismer på plass for å forebygge dem.

Nøkkelen til å redusere risikoen er å sikre innsyn i leverandørstyringen og kartleggingen – noe som tilbys av Achilles. Ved å sikre at alle i leverandørkjeden kan spores og verifiseres uavhengig, er det mye enklere å identifisere og unngå trusler.

Utnytt fordelene ved innovasjon

For å løfte innkjøpsfunksjonen må medarbeidere som jobber med anskaffelser, vise at de kan bidra til å fremme innovasjon. Dette gjøres gjennom leverandører, og de beste innkjøperne vet hvordan de utnytter fordelene ved innovasjonskapasiteten til selskapene i leverandørkjeden.

Små og mellomstore bedrifter er spesielt kjent for innovasjonskapasiteten sin, for ikke å snakke om evnen til å reagere. Organisasjoner som er ute etter leverandørmangfold, kan dra nytte av fordelene som tilbys av små og mellomstore bedrifter.

Leverandører kan fremheve nyskapningene sine i Achilles’ prekvalifiseringsskjema, som deretter er tilgjengelige for innkjøpere i det aktuelle fellesskapet.

← Bransjeinnsikt