Komma i kontakt
Hur kan Achilles hjälpa upphandlingsteam att leverera ekonomiskt värde

Branschinsikter

Hur kan Achilles hjälpa upphandlingsteam att leverera ekonomiskt värde

I hur stor grad bidrar upphandlingsteam ekonomiskt till resten av organisationen?

Enligt ny forskning kan högpresterande upphandlingsteam tillföra verksamheten så mycket som 7,5 gånger mer värde än team som underpresterar eller arbetar på ett gammaldags sätt.

Joe Raudabaugh, partner vid AT Kearney, ett av företagen bakom forskningen, hävdar att upphandlingsteam för närvarande genomgår en övergångsperiod där chefer tittar på hur de kan tillföra organisationen ekonomiskt värde ‒ något de tidigare har gjort med marknadsförings-, forsknings- och leverantörskedjeteam.

”Inköpsorganisationernas uppdrag är under utveckling ‒ oavsett om upphandlingsteamen är redo eller inte”, fastslår han.

Men vad betyder detta mer exakt? Hur kan upphandlingsteam säkerställa att de presterar sitt bästa och därmed tillför organisationen största möjliga värde?

Vad kan de bästa upphandlingsteamen göra?

Tillsammans med Chartered Institute of Purchasing and Supply och Institute for Supply Management genomförde AT Kearney en enkätundersökning som omfattade 226 ekonomichefer vid företag i Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike och Australien i samband med en studie med titeln ”Building a Bolder Legacy: The Procurement Mission is Underway”.

De upptäckte att världens bäst presterande upphandlingsavdelningar levererar ett ekonomiskt värde som är 7,5 gånger högre än det belopp som investerats i dem.

Samtidigt fann man att det ekonomiska värde som de sämst presterande upphandlingsteamen tillförde var 1,5 gånger lägre än det belopp som investerats i dem ‒ ett tecken på att vissa inköpsavdelningar behöver rycka upp sig rejält.

Enkätundersökningen visade också att nästan tre fjärdedelar (71 procent) av ekonomichefer anser att upphandlingsavdelningen inte värdesätts lika högt som andra avdelningar. Den hade en tendens att släpa efter i fråga om spårning av resultat, vilket också tyder på att inköpspersonal inte alltid själva vet hur deras team bidrar till värdeskapandet i ett företag.

Generellt visade det sig att bara 20 procent av upphandlingsteamen hade klart definierade resultatindikatorer och solida strategier för att styra leverantörskedjan. Det innebär att de omedvetet utsätter företaget för större risk att lida långvarig ryktesmässig, ekonomisk och till och med rättslig skada.

Hur kan Achilles hjälpa ert inköpsteam att prestera bättre?

För att förhindra att detta sker i er organisation måste ni vidta åtgärder som säkerställer att upphandlingsavdelningen presterar så bra som möjligt, och befinner sig i en god position att tillföra organisationen ekonomiskt värde.

Genom att bli medlem i ett av Achilles nätverk kan medarbetare försäkra sig om att alla leverantörer de samarbetar med har validerats via vårt kvalificeringsformulär. Det är inte bara kostnadsbesparande utan innebär också att de själva kan avgöra vilka leverantörer som löper störst risk att utsätta leverantörskedjan för ytterligare risker.

Sedan byggföretaget Skanska gick med i Achilles BuildingConfidence-nätverk har man upplevt att bristande efterlevnad bland leverantörer i leverantörskedjan har minskat med 74 procent. Det har inneburit att upphandlingsavdelningen har fått bättre förutsättningar att tillföra resten av organisationen ekonomiskt värde.

Eric Hulson, järnvägschef vid Kier Group, berättar att organisationens medlemskap i RISQS, Achilles nätverk för transportbranschen i Storbritannien, ger deras upphandlingsavdelning ett bättre utgångsläge att tillföra värde till verksamheten. Kier har inte själv de interna resurser som behövs föratt utföra leverantörsrevisioner och producera riskrapporter på samma sätt som Achilles.

Kontakta oss idag för att få reda på mer om hur Achilles kan hjälpa ert upphandlingsteam att tillföra företaget ekonomiskt värde.

← Branschinsikter