Kontaktskjema
Slik kan Achilles hjelpe innkjøpsteam med å levere økonomisk verdi

Bransjeinnsikt

Slik kan Achilles hjelpe innkjøpsteam med å levere økonomisk verdi

I hvor stor grad bidrar innkjøpsteamet økonomisk til resten av organisasjonen?

Ifølge ny forskning kan høytpresterende innkjøpsteam tilføre virksomheten så mye som 7,5 ganger mer verdi enn team som underpresterer eller jobber på en gammeldags måte.

Ifølge Joe Raudabaugh, partner i AT Kearney, et av selskapene bak forskningen, er innkjøpsteamene for øyeblikket inne i en overgangsperiode. Direktører ser på akkurat hvordan de kan tilføre organisasjonen økonomisk verdi – noe de også har gjort med markedsførings-, forsknings- og leverandørkjedeteamene i de senere årene.

«Innkjøpsorganisasjonenes oppdrag er under utvikling – enten innkjøpsteamene er klare eller ikke», slår han fast.

Men akkurat hva betyr dette? Hvordan kan innkjøpsteam forsikre seg om at de presterer så godt de kan og dermed tilfører organisasjonen mest mulig verdi?

Hva kan de beste innkjøpsteamene gjøre?

Sammen med Chartered Institute of Purchasing and Supply og Institute for Supply Management gjennomførte AT Kearney en undersøkelse som omfattet 226 økonomisjefer i selskaper i Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike og Australia, i forbindelse med en studie kalt «Building a Bolder Legacy: The Procurement Mission is Underway.»

De fant ut at verdens best presterende innkjøpsavdelinger er i stand til å levere økonomisk verdi som er 7,5 ganger høyere enn summen som er investert i dem.

I motsetning til dette fant de ut at den økonomiske verdien som de dårligst presterende innkjøpsteamene leverte, var under 1,5 ganger summen som var investert i dem – et tegn på at enkelte innkjøpsavdelinger må ta seg sammen.

Undersøkelsen viste også at nesten tre fjerdedeler (71 prosent) av økonomisjefene mente at innkjøpsavdelingen ikke var like verdsatt som andre avdelinger. Den hadde nemlig en tendens til å ligge etter med hensyn til prestasjonssporing, noe som indikerte at medarbeiderne ikke alltid vet hvordan teamene bidrar til verdiskapingen i en virksomhet.

Generelt viste det seg at bare 20 prosent av innkjøpsteamene hadde klart definerte prestasjonsmål og solide strategier for å styre leverandørkjeden, noe som betydde at de utilsiktet kunne utsette virksomheten for større langvarig omdømmeskade, økonomisk skade og til og med rettslig skade.

Hvordan kan Achilles hjelpe innkjøpsteamet med å prestere bedre?

For å hindre at dette skjer i deres organisasjon, må dere iverksette tiltak som sikrer at innkjøpsavdelingen presterer så godt som overhodet mulig, og at den er i en god posisjon til å tilføre organisasjonen økonomisk verdi.

Ved å bli medlem i et av Achilles’ fellesskap kan medarbeiderne forsikre seg om at alle leverandørene de samarbeider med, er validert gjennom prekvalifiseringsskjemaet vårt. Dette vil være kostnadsbesparende, og det vil også bety at de selv kan avgjøre hvilke leverandører som mest sannsynlig vil utsette leverandørkjeden for ytterligere risiko.

Siden entreprenør- og eiendomsutviklingsfirmaet Skanska sluttet seg til Achilles BuildingConfidence-fellesskapet, har selskapet opplevd at manglende etterlevelse blant leverandørene i leverandørkjeden har gått ned med 74 prosent. Dette har ført til at innkjøpsavdelingen har hatt bedre forutsetninger for å tilføre resten av organisasjonen økonomisk verdi.

Og Eric Hulson, sjefen for jernbanetjenester i Kier, forklarer at medlemskapet i RISQS, Achilles’ leverandørstyringsfellesskap for transportbransjen i Storbritannia, gjør at innkjøpsavdelingen er bedre stilt til å bidra med verdiskaping. Kier har nemlig ingen interne ressurser som kan utføre leverandørrevisjoner og utarbeide risikorapporter på samme måte som Achilles kan.

Hvis du vil finne ut mer om hvordan Achilles kan hjelpe innkjøpsteamet med å tilføre virksomheten økonomisk verdi, kan du kontakte teamet vårt i dag.

← Bransjeinnsikt