Komma i kontakt
Fem anledningar till att organisationer bör kartlägga sina leverantörskedjor

Branschinsikter

Fem anledningar till att organisationer bör kartlägga sina leverantörskedjor

Insyn i leverantörskedjan har varit ett hett ämne i branscher med snabbrörliga konsumtionsvaror i flera år, inte minst i kölvattnen av den omtalade hästköttskandalen 2013.

Men enligt ny forskning som Achilles har tagit fram, i samarbete med IFF, har över hälften (53 procent) av inköparna i den här sektorn inget sätt att ta reda på exakt vilka deras leverantörer är.

Det är inte bara inom snabbrörliga konsumtionsvaror som man har nytta av insyn i alla leden i leverantörskedjan för att kunna identifiera och lokalisera leverantörer – två andra exempel är bilindustrin och byggbranschen.

Varför är det viktigt att kartlägga leverantörskedjan? Och vilka andra fördelar har organisationer av att kartlägga sina leverantörskedjor?

Få ökad insyn i leverantörskedjan

Achilles nya forskning visar också att en femtedel (19 procent) av internationella inköpare av snabbrörliga konsumtionsvaror inte känner till leverantörernas namn och adress – de vet inte ens hur de ska ta reda på det.

Detta trots att hästköttskandalen ledde till betydande renomméskador och ekonomiska förluster för flera företag – som än idag har återverkningar. I ett försök att reparera företagets image efter skandalen genomförde Findus en omprofilering som först nyligen slutfördes.

Achilles kartläggning av leverantörskedjan löser dessa problem genom att inköpare kan kontrollera exakt vilka deras leverantörer är och var de är baserade, vilket ökar insynen till gagn för hela branschen.

Håll risken på ett minimum

Inköpschefer kan drastiskt minska organisationens risk för ekonomiska förluster, renomméskador och till och med rättslig status genom att anamma Achilles lösning för kartläggning av leverantörskedjan.

Lösningen är kärnan i en överordnad strategi av leverantörshantering och kvalificering eftersom ökad insyn och minskad risk måste gå hand i hand för att verksamheten ska vara så effektiv som möjligt.

Visa företagets samhällsansvar

Ett företag som investerar i en lösning som är utvecklad för att öka insynen i leverantörskedjan visar andra företag och konsumenter att man tar sitt samhällsansvar.

Omkring 12 procent av inköparna som deltog i den senaste undersökningen, som utfördes av Achilles och IFF, visste inte om deras leverantörer efterlevde bestämmelser relaterade till etiska frågor som nutida slaveri och ansvarsfulla inköp. Det innebär att dessa inköpare automatiskt utsätter sina organisationer för stora risker.

Upptäck potentiella hot

Achilles lösning för att kartlägga leverantörskedjan gör det också möjligt för inköpare att ta reda på var i världen deras leverantörer befinner sig. Informationen kan de använda till att göra välgrundade val.

Till exempel, utgör leverantörer som är baserade i regioner med en högre risk för översvämningar, jordbävningar och andra naturkatastrofer en extra risk för leverantörskedjan, medan leverantörer baserade i områden där nutida slaveri förekommer kan skapa problem för inköparen på lång sikt.

Om en inköpare misstänker att någon leverantör är berörd av dessa problem, eller att leverantören kan ha anställt arbetare olagligt, kan man välja att använda sig av en annan leverantör för att slutföra arbetet och därmed minska sin riskprofil.

5. Ligg ett steg före utvecklingen

Achilles kartläggningslösning kan också hjälpa inköpare att ligga i täten för utvecklingen i sin bransch

Inköpare vet att de måste hantera leverantörsrelaterade problem, och de är klara över att de har behov av insyn i leverantörskedjor, men det har inte alltid varit möjligt att hitta sätt att lösa dessa problem.

Inköpsorganisationer måste ta kontroll över sina leverantörskedjor för att vinna konkurrensfördelar och minska risknivån.

← Branschinsikter