Kontaktskjema
Fem grunner til at organisasjoner bør kartlegge leverandørkjedene

Bransjeinnsikt

Fem grunner til at organisasjoner bør kartlegge leverandørkjedene

Synlighet i leverandørkjeden har vært et hett tema i FMCG-bransjen (Fast Moving Consumer Goods) i flere år, ikke minst i kjølvannet av den mye omtalte hestekjøttskandalen i 2013.

Men ifølge ny forskning som Achilles har produsert sammen med IFF, har over halvparten (53 prosent) av innkjøperne i denne bransjen ingen måte å finne ut akkurat hvem leverandørene deres er på.

Det er ikke bare FMCG-bransjen som kan ha nytte av at alle leddene i leverandørkjeden er synlige, slik at de kan finne ut hvem de er og hvor de holder til. To andre eksempler er bil- samt bygg- og anleggsbransjen.

Så hvorfor er det så viktig å kartlegge leverandørkjeden? Og hvilke andre fordeler har organisasjoner av å kartlegge leverandørkjeden?

1. Oppnå økt synlighet i leverandørkjeden

Achilles’ nye forskning avdekket også at en femtedel (19 prosent) av FMCG-innkjøperne på verdensbasis ikke kjenner til leverandørenes navn og adresse, og at de heller ikke vet hvor de skal begynne for å finne det ut.

Og slik er det til tross for at hestekjøttskandalen påførte en rekke virksomheter betydelige omdømmeskader og økonomiske skader, med arr som fortsatt er synlige. I et forsøk på å reparere selskapets image etter skandalen, har Findus gått i gang med en rebranding som selskapet først har fullført de siste par månedene.

Ved å vise innkjøperne akkurat hvem leverandørene er, og hvor de er basert, fjerner Achilles’ kartleggingsløsning disse bekymringene og øker synligheten til beste for hele bransjen.

2. Holde risikoen på et minimum

Anskaffelsesansvarlige kan redusere organisasjonens risiko for å skade økonomien, omdømmet og til og med den rettslige handleevnen betraktelig ved å slutte seg til Achilles’ løsning for å kartlegge leverandørkjeden.

Løsningen er kjernen i en overordnet strategi for å styre leverandørkjeden, da økt synlighet og redusert risiko må gå hånd i hånd for at driften skal være så effektiv som mulig.

3. Vise samfunnsansvar

Et selskap som investerer i en løsning som er utviklet for å øke synligheten i leverandørkjeden, viser både andre virksomheter og forbrukere at det er opptatt av å ta samfunnsansvar.

Rundt 12 prosent av innkjøperne som deltok i den siste undersøkelsen i regi av Achilles og IFF, visste ikke om leverandørene deres overholder regelverk som gjelder etiske spørsmål som moderne slaveri og ansvarlig sourcing. Derfor utsetter disse innkjøperne automatisk organisasjonene sine for stor risiko.

4. Oppdage potensielle trusler

Achilles’ løsning for å kartlegge leverandørkjeden gjør det også mulig for innkjøpere å finne ut hvor i verden leverandørene befinner seg. Denne informasjonen kan de bruke til å ta mer velinformerte valg.

Leverandører som for eksempel har base i regioner hvor risikoen for flom, jordskjelv og andre naturkatastrofer er høyere enn gjennomsnittlig, utsetter leverandørkjeden for ekstra risiko, mens leverandører som har base i områder hvor moderne slaveri er kjent for å være et problem, også kan forårsake problemer for innkjøperen på lang sikt.

Hvis en innkjøper tror at leverandørene kan være berørt av slike problemer, eller at de kan ha ansatt arbeidere ulovlig, har innkjøperen mulighet til å velge en annen leverandør til å fullføre jobben, for å senke risikoprofilen.

5. Ligge i forkant av utviklingen

Achilles’ kartleggingsløsning kan også hjelpe innkjøperne med å ligge i forkant av utviklingen i bransjen.

Innkjøperne vet at de må håndtere leverandørrelaterte problemer, og de er klar over at de har behov for synligere leverandørkjeder, men det har ikke alltid vært mulig å finne en måte å løse disse problemene på.

Innkjøpsorganisasjonene må ta hånd om leverandørkjedene for å oppnå konkurransefortrinn og samtidig redusere risikonivået.

← Bransjeinnsikt