Komma i kontakt
Uppdaterade OECD-riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande

Artikel, Branschinsikter

Uppdaterade OECD-riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande

Torsdagen den 8 juni offentliggjorde Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) sina uppdaterade riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande. Sedan riktlinjerna infördes 1976 har de regelbundet uppdaterats för att förbli relevanta i en snabbt föränderlig värld av miljö- och samhällsutmaningar. Riktlinjerna fungerar som en hörnsten för att främja etisk praxis och ansvarsfullt agerande bland multinationella företag och hjälper företagen att skydda sina egna intressen, men bidrar också till hållbar utveckling, skydd av mänskliga rättigheter och positiva samhälls- och miljöeffekter.

Sedan den senaste uppdateringen 2011 har det skett många samhälls- och miljöförändringar som företagen har varit tvungna att hantera. Nyligen införda lagar om mänskliga rättigheter och miljöhänsyn, som Lieferkettengesetz och Apenhetsloven, gör den senaste uppdateringen ännu viktigare för att vägleda företag i att agera ansvarsfullt.

Riktlinjerna innehåller viktiga uppdateringar om due diligence, bättre skydd för riskutsatta personer och grupper, anpassning till överenskomna mål för klimatförändringar och biologisk mångfald samt rekommendationer om hur företag förväntas genomföra due diligence av produkter och tjänster som är förknippade med deras produkter och tjänster. Många av dessa hänvisas specifikt till i den framväxande lagstiftning om due diligence som länder inför runt om i världen.

Viktiga uppdateringar inkluderar

  • Rekommendationer för företag att anpassa sig till internationellt överenskomna mål om klimatförändringar och biologisk mångfald
  • Inkludering av förväntningar på due diligence avseende utveckling, finansiering, försäljning, licensiering, handel och användning av teknik, inklusive insamling och användning av data
  • Rekommendationer om hur företag förväntas genomföra due diligence avseende påverkan och affärsrelationer i samband med användningen av deras produkter och tjänster
  • Bättre skydd för riskutsatta personer och grupper, inklusive de som uttrycker oro över hur företag sköts.
  • Uppdaterade rekommendationer om offentliggörande av information om ansvarsfullt företagande
  • Utökade rekommendationer om tillbörlig aktsamhet till alla former av korruption
  • Rekommendationer till företag för att säkerställa att lobbyingaktiviteter är förenliga med riktlinjerna
  • Stärkta förfaranden för att säkerställa att de nationella kontaktpunkterna för ansvarsfullt företagande är synliga, effektiva och funktionellt likvärdiga.

Vi är glada att se att uppdateringen tar upp många av de utmaningar vi ser i vårt arbete med att hjälpa våra kunder att höja standarderna i globala leverantörskedjor och stödja både efterlevnaden av ESG-lagstiftningen och deras bredare ambitiösa hållbarhetsmål.

Progressiva riktlinjer som denna ger klarhet i vad som förväntas av företagen och möjliggör ett tydligt ramverk för att stödja det arbete som fortfarande är mycket nödvändigt för att positivt påverka människor och planeten.

https://mneguidelines.oecd.org/targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm

← Artikel