Komma i kontakt
Hur man hanterar det ökande behovet av leverantörskedje-due diligence och transparens?

Artikel, Branschinsikter

Hur man hanterar det ökande behovet av leverantörskedje-due diligence och transparens?

Över hela världen sveps organisationer globalt upp i en metaforisk ESG-regulatorisk nät. Denna nya era av reglering kräver att företag bedömer mänskliga rättigheter och miljömässiga risker inom sina leveranskedjor och rapporterar proaktivt om sina ansträngningar för riskhantering. Men hur ska man hantera detta ökande behov av due diligence och transparens inom leveranskedjan? Och hur samlar och bedömer man den detaljerade information som dessa regler kräver för att följa deras rigorösa rapporteringskrav?

En kostnadseffektiv lösning för due diligence och transparens i leverantörskedjan

Achilles Transparency & Due Diligence Module är ett enkelt, effektivt och kostnadseffektivt sätt för företag att få tillgång till kvalitativ och kvantitativ information om mänskliga rättigheter och miljö som de behöver för att följa den nya lagstiftningen om due diligence i leverantörskedjan.

I sin enklaste form är modulen en dynamisk, online-leverantörsenkät som ger ett standardiserat sätt för leverantörer att tillhandahålla den information som större företag behöver för att följa regelverket.

Den insamlade informationen ger en klar bild av hela leverantörskedjan, möjliggör bedömning av leverantörskedjerisker, identifierar var due diligence-åtgärder, stöd och förbättringar är mest nödvändiga, och producerar de allra viktigaste rapporterna som krävs för att visa regelöverensstämmelse.

Flerspråkig för att stödja dig var du än är i världen

Frågeformuläret tillhandahålls på över 20 språk med samtidig översättning av svar. Välj helt enkelt det språk du vill arbeta med och kom igång. Det gör det inte bara lättare för leverantörer att delta i processen och dela med sig av den detaljnivå som krävs för överensstämmelse, det ger också köparna den information de behöver på sitt eget modersmål. Det underlättar även för globala team att dela viktig information om leverantörskedjan över organisationer och stödja mer integrerade strömlinjeformade upphandlings- och leverantörskedjeprocesser.

Minskar bördan på leverantörer

Viktigt är att leverantörer fyller i formuläret en gång och den information de tillhandahåller kan sedan användas av flera kunder och prospekteringar – vilket hjälper till att minska påverkan av ny lagstiftning på leverantörskedjan. Achilles Transparency & Due Diligence Module ger också ett effektivt sätt för leverantörer att visa sin öppenhet när det gäller att dela med sig av information om mänskliga rättigheter och miljön samt deras överensstämmelse med internationellt erkända standarder.

Omfattande due diligence i leverantörskedjan för att uppfylla internationell lagstiftning och standarder

Achilles Transparency & Due Diligence Module bygger på en rikedom av kunskap från Achilles som samlats under över 30 år av enastående transparens och riskhantering i leverantörskedjan för globala företag samt internationella riktlinjer, konventioner och standarder, inklusive:

Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner – En uppsättning grundläggande internationella arbetsnormer som fastställer grundläggande principer och rättigheter i arbetet. Konventionerna fungerar som ett avgörande steg för att främja rättvisa och rättvisa arbetspraxis globalt.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) riktlinjer för multinationella företag – Nyligen uppdaterade riktlinjerna ger en ram för etiska och hållbara affärspraxis inklusive mänskliga rättigheter, miljöskydd och motverkan av korruption.

Förenta nationernas hållbara utvecklingsmål (UN SDGs) – Antagna 2015 som en del av Agenda för hållbar utveckling, täcker de 17 SDG: erna olika områden inklusive främjande av anständigt arbete, minskade ojämlikheter och klimataktion.

Förklaringen om mänskliga rättigheter (UDHR) – Antagen 1948 består UDHR av 30 artiklar som täcker olika civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som bör erkännas och skyddas. Artiklar inkluderar de som främjar likhet och icke-diskriminering samt frihet från tortyr och slaveri.

Den nya modulen har sammanställts baserat på Achilles historia av arbete med internationella människorättsorganisationer och välgörenhetsorganisationer och rösterna från över 10 000 intervjuer med arbetstagare i LATAM, Nordafrika, Europa, Syd- och Östasien som samlats in under Achilles omfattande arbete med att genomföra sociala och etiska revisioner över hela världen.

Varför är det viktigt?

Achilles Transparency & Due Diligence Module är en allt viktigare del av vår tjänst för hantering av risker och due diligence i leverantörskedjan. Det är viktigt av flera skäl, inklusive:

Anpassning till internationella standarder – Genom att anpassa sig till internationella standarder och konventioner möjliggör modulen för oss att utvärdera ett företags anpassning till grundläggande principer som länder över hela världen är underskrifter av. Den har också anpassats till befintlig internationell lagstiftning om due diligence i leverantörskedjan, inklusive Lieferkettengesetz i Tyskland och Åpenhetsloven i Norge.

Ökad transparens – Att identifiera mänskliga rättigheter och miljömässiga risker och möjligheter inom internationella leveranskedjor är en komplex uppgift och är mångfacetterad. Modulen gör det möjligt för företag att lämna information om vad de gör, samtidigt som de identifierar områden där de kan behöva stöd för förbättring. Större öppenhet möjliggör större möjlighet till förbättring.

Kontinuerlig förbättring – Genom att analysera data inom vår modul kan vi stödja kunder, bransch och myndigheter med att identifiera områden som kräver förbättring. Resultat från våra befintliga frågeformulär och revisioner har använts av internationella branschorganisationer och regeringar för att förbättra utsikterna för människor och planeten.

Framhäva samarbete – Vår Transparency Module gör det möjligt för företag över hela världen och leveranskedjor att samarbeta om att förbättra risker och främja möjligheter. Transparent information, synlig för multinationella företag, stöder företag i att fatta rätt, hållbara beslut.

Due diligence och transparens i leverantörskedjan införlivas alltmer i lag. Under de 75 åren som har följt sedan antagandet av Förklaringen om mänskliga rättigheter är dessa lagar viktigare än någonsin. FN:s och Achilles egna data visar att istället för att bli bättre blir det faktiskt sämre för en betydande del av världens befolkning.

Achilles strävar efter att öka transparensen, inte bara för att stödja våra kunder att uppfylla lagliga skyldigheter utan för att stödja alla inom leverantörskedjan genom att främja företag som en positiv kraft, agera på ett transparent sätt, hjälpa företag att förbättras genom att dela bästa praxis och möjliggöra samarbete.

Ytterligare läsning

Få mer information om leverantörskedjeregleringar över hela världen med våra omfattande guider:

Canada’s Bill S-211

Tysklands Lieferkettengesetz

Norges Apenhetsoven

EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EU CS DDD)

Arrange to talk to a Supply Chain Due Diligence expert