Komma i kontakt
Fråga experten: Hur klarar företag de ryska sanktionerna?

Artikel, Branschinsikter

Fråga experten: Hur klarar företag de ryska sanktionerna?

I hundratals år har sanktioner varit ett sätt att straffa skurkstater.  I det pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina lär sanktioner förbli ett avgörande inslag i hur världen reagerar på konflikten.

Men vad innebär detta för den löpande verksamheten när det gäller leverantörshantering?  Med fokus på brittiska leverantörskedjor ger Andrew Hood, partner internationell handel och Miguel Vaz, partner tillsyn och handel, på den europeiska advokatbyrån Fieldfisher råd till företag som kämpar med de praktiska följderna av denna svåra utmaning.

När infördes sanktionerna mot Ryssland?

Det har funnits brittiska sanktioner sedan Ryssland annekterade Krim 2014, men de första brittiska sanktionerna med anledning av Rysslands pågående militära åtgärder mot Ukraina trädde i kraft den 22 februari 2022 när Storbritannien meddelade att tillgångar tillhörande fem ryska banker och tre individer skulle frysas.

Under dagarna fram till, och sedan efter, den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari infördes ytterligare sanktioner.

Sanktioner från Storbritannien, EU och USA (och andra länder som omfattar Kanada, Japan, Australien, Sydkorea och Taiwan) har snabbt utökats till att täcka en mängd sektorer och transaktioner, och fler åtgärder är att vänta.

Hur påverkas företag?

Sanktionerna hindrar inte alla affärer med ryska leverantörer eller företag, men de innebär att företag måste överväga samt förstå reglerna och riskerna för att undvika att göra fel.

Brittiska företag och personer måste följa brittiska sanktionslagar (oavsett var de bedriver sin verksamhet) och icke-brittiska företag som gör affärer i Storbritannien måste också följa lagarna.

EU:s sanktioner gäller alla företag i medlemsländerna och alla EU-medborgare, samt filialer till EU-företag i andra länder och företag som inte är EU-företag, men som är verksamma i EU.

Amerikanska sanktioner tenderar att vara ännu mer omfattande. Amerikanska sanktioner återspeglar den brittiska och europeiska inställningen, men den amerikanska lagens långa arm innebär att amerikanska sanktioner till exempel också kan omfatta alla transaktioner i amerikanska dollar eller data som går via amerikanska servrar.

Ett företag som har anställda av flera nationaliteter och dotterbolag i olika länder kan därmed befinna sig i en situation där de omfattas av flera sanktionssystem.

Vilka sanktioner har mest relevans för brittiska leverantörskedjor?

Alla bör vara medvetna om läget i Ukraina och att det kan leda till bredare cyberattacker från Ryssland. USA:s regering har informerat företag om att de ska förbereda sig. Förutom att förstå de specifika hot som just det egna företaget och den egna leverantörskedjan möter så är det viktigt att fortsätta att inrikta sig på grundläggande cybersäkerhet snarare än att gripas av panik på grund av potentiella hot.

Olika länder och företag har infört olika restriktioner mot Ryssland. De viktigaste åtgärderna införda av Storbritannien, EU och USA hittills (7 mars 2022) som kan påverka leverantörskedjor omfattar:

  • Frysta tillgångar för kunder eller leverantörer och/eller banker som företaget själv (eller någon i leverantörskedjan) använder kan påverka betalningar. Även om en rysk leverantör eller kund inte är föremål för sanktioner så får man inte göra affärer med denne om den är ”ägd eller styrd av” en sanktionerad person eller enhet.
  • Begränsningar av finansiella tjänster innebär att vissa ryska banker har tagits bort från Swifts betalningssystem.
  • Exportförbud till Ryssland av produkter med dubbla användningsområden (produkter som kan användas till vardagliga ändamål eller militära ändamål och som vanligtvis kan exporteras med en exportlicens), vilket inkluderar ytterligare amerikanska regler för vissa produkter med amerikanskt ursprung. Det finns också begränsningar för andra produkter som kan användas inom rysk energi-, luftfarts-, sjöfarts- och rymdindustri.
  • Förbud relaterade till handel med Krim, Donesk och Luhansk omfattar importförbud på varor.

Vilka är de viktigaste konsekvenserna för leverantörskedjor?

Utöver de uppenbara följderna när det gäller inköp av material eller leveranser till kunder finns det störningar i handelsvägar genom och runt Ryssland. Det innebär att det kan ta längre tid för vissa internationellt handlade produkter att komma fram.

Det kan hända att företag med utestående betalningar till och från ryska leverantörer eller kunder inte kan skicka eller ta emot pengar.

Företag som har personal i Ryssland måste genast vidta åtgärder för att säkerställa att de kan fortsätta att betala löner.

Vad bör brittiska företag göra?

För att undvika att utsättas för sanktioner ska företag, oavsett om de har uppenbar anknytning till Ryssland eller inte, fundera på om:

  • brittiska, europeiska, amerikanska eller andra nationella sanktioner påverkar deras personal eller kontor, med tanke på nationaliteter och geografiska platser.
  • de har några direkta affärspartner, som banker, leverantörer, kunder eller distributörer med huvudkontor i Ryssland eller Belarus, och om så är fallet bör man kontrollera om dessa har fått sina tillgångar frysta eftersom detta påverkar om man kan ta emot och skicka betalningar.
  • några av deras transaktioner är relaterade till Ryssland och om så är fallet hur de påverkas av restriktioner på skulder, säkerheter och bankinsättningar.
  • företagets import, export eller tjänster påverkas av nya handelsrestriktioner mot Ryssland, Belarus eller de separatistiska regionerna i Ukraina.
  • nya sanktioner förhindrar dem att genomföra ett kontrakt och vad dessa kontrakt säger om rätten att avbryta eller avsluta kontraktet utan ekonomiska följder eller risker.
  • de har rätt policyer för att kunna hantera kommersiella och ryktesmässiga risker, och att de kan lugna myndigheter vid en eventuell revision.

 

Artikeln är skriven av Andrew Hood, partner internationell handel och Miguel Vaz, partner lagstiftning och handel, på den europeiska advokatbyrån Fieldfisher.

← Artikel