Kontaktskjema
Spør eksperten: Hvordan kan bedrifter navigere de russiske sanksjonene?

Artikkel, Artikkel

Spør eksperten: Hvordan kan bedrifter navigere de russiske sanksjonene?

Sanksjoner har vært et virkemiddel for å straffe andre land/stater i mange hundre år.  Konflikten mellom Russland og Ukraina fortsetter, og det virker som om sanksjoner vil fortsette å spille en viktig rolle i verdens respons på konflikten.

Men hva betyr dette for leverandørkjedestyring i den daglige driften?  Andrew Hood, partner med ansvar for internasjonal handel, og Miguel Vaz, partner med ansvar for regelverk og handel hos det europeiske advokatfirmaet Fieldfisher, fokuserer her på de britiske leverandørkjedene og gir innsikt for bedrifter som står overfor utfordringer i denne komplekse situasjonen.

Når trådte sanksjonene mot Russland i kraft?

Det har vært britiske sanksjoner mot Russland siden landet annekterte Krimhalvøya i 2014, men de første britiske sanksjonene som respons på Russlands nåværende militæraksjon mot Russland, trådte i kraft 22. februar 2022 da Storbritannia varslet at de skulle fryse midlene til fem russiske banker og tre enkeltpersoner.

I dagene før og etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar er det blitt introdusert ytterligere sanksjoner.

Omfanget og alvorlighetsgraden til sanksjonene fra Storbritannia, EU og USA (samt andre, deriblant Canada, Japan, Australia, Sør-Korea og Taiwan) er økt til å dekke en rekke sektorer og type transaksjoner. Det forventes ytterligere tiltak.

Hvordan påvirkes bedrifter?

Sanksjoner forhindrer ikke at du kan drive forretninger med russiske leverandører eller selskaper, men det krever at selskaper gjennomgår og forstår reglene og risikoene for å unngå at de gjør noen feil.

Britiske selskaper og enkeltpersoner må overholde britiske sanksjoner (der de driver virksomhet), og ikke-britiske selskaper som har virksomhet i Storbritannia, må også overholde dem.

EU-sanksjoner gjelder alle selskaper som er registrert i en medlemsstat, samt EU-borgere, inkludert avdelinger som EU-selskaper har i tredjeland og ikke-EU-selskaper som driver virksomhet i EU.

Amerikanske sanksjoner pleier å være mer omfattende. Amerikanske sanksjoner gjenspeiler de britiske/europeiske tiltakene, men den amerikanske jurisdiksjonen er langt mer vidtrekkende, og sanksjonene kan også gjelde for eksempel alle transaksjoner med amerikanske dollar eller data som rutes gjennom amerikanske servere.

Selskaper med ansatte fra flere nasjoner og underselskaper i forskjellige jurisdiksjoner kan dermed bli berørt av en kombinasjon av sanksjonsregimer.

Hvilke sanksjoner er mest relevante for britiske leverandørkjeder?

Vi bør alle være klar over situasjonen i Ukraina og potensialet for større cyberangrep fra Russland som følge av den. De amerikanske myndighetene har bedt organisasjoner om å «sette opp vern». I tillegg til å forstå de spesifikke risikoene for deg og leverandørkjeden din er det viktig å fokusere på grunnleggende cybersikkerhet, i stedet for å få panikk på grunn av den potensielle trusselen.

Forskjellige land og organisasjoner har innført ulike restriksjoner mot Russland. Hovedtiltakene fra Storbritannia, EU og USA til dags dato (7. mars 2022) som kan påvirke leverandørkjedene, omfatter følgende:

  • Fryste midler som påvirker kunder eller leverandører som du driver virksomhet med og/eller banker som du (eller noen i leverandørkjeden) bruker til å utføre betalinger med. Selv om dine russiske leverandører/kunder ikke er ilagt sanksjoner, kan du ikke drive virksomhet med dem hvis de «eies eller kontrolleres» av en sanksjonert person eller enhet.
  • Begrensning av økonomiske tjenester, inkludert å fjerne visse russiske banker fra meldingssystemet SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
  • Forbud mot eksport av flerbruksvarer (produkter som kan brukes til både sivilt og militært formål og som vanligvis kan bli eksportert med eksportlisens) til Russland, inkludert ytterligere amerikansk kontroll av visse varer som påvirker produkter med amerikansk opphav. Det er også begrensninger på andre varer som kan støtte russisk energi, luftfart, sjøfart og romfart.
  • Forbud knyttet til handel med Krimhalvøya, Donetsk og Luhansk, inkludert importforbud på varer.

Hvilke hovedinnvirkninger har sanksjonene på leverandørkjedene

I tillegg til å påvirke sourcing av materialer eller forsyninger til kunder, påvirkes også handelsruter gjennom og rundt Russland, noe som betyr at det kan ta lengre tid for noen internasjonale produkter å nå bestemmelsesstedet.

Selskaper med utestående betalinger til og fra russiske leverandører eller kunder kan også oppleve at de ikke kan sende eller motta utestående beløp. Selskaper med ansatte i Russland bør ta umiddelbare tiltak for å sikre at de fortsatt kan betale lønninger.

Hva bør britiske selskaper gjøre?

For å unngå å bli rammet av sanksjoner bør britiske selskaper, uansett om de har åpenbare tilknytninger til Russland eller ikke, vurdere om:

  • britiske, EU, amerikanske eller andre nasjonale sanksjoner gjelder deres ansatte og kontorer, avhengig av nasjonalitet og beliggenhet
  • de har direkte forretningspartnere, for eksempel banker, leverandører, kunder eller distributører med hovedkontor i Russland eller Hviterussland og i så fall om disse har fått midlene fryst, ettersom dette vil føre til at de ikke kan motta eller sende betalinger til forretningspartnere
  • noen av transaksjonene deres er knyttet til Russland, og i så fall om de påvirkes av restriksjoner for gjeld, verdipapirer og bankinnskudd
  • import, eksport eller tjenester påvirkes eller kommer til å bli påvirket av de nye restriksjonene på handel med Russland, Hviterussland og utbryterregionene i Ukraina
  • nye sanksjoner vil forhindre at de kan utføre en kontrakt, og hva disse kontraktene sier om deres rett til å oppheve eller avslutte relasjonen uten straff eller reell fare for bestridelse
  • de har riktige etterlevelsespolicyer for å kunne håndtere kommersielle og omdømmemessige risikoer og forsikre myndighetene ved en eventuell revisjon.

 

Denne artikkelen er skrevet av Andrew Hood, partner med ansvar for internasjonal handel, og Miguel Vaz, partner med ansvar for regelverk og handel hos det europeiske advokatfirmaet Fieldfisher.

← Artikkel