Komma i kontakt
Tvångsarbete: att låsa upp bestående risker

Branschinsikter, Pressmeddelande

Tvångsarbete: att låsa upp bestående risker

Enligt ILO:s senaste uppskattningar lever nästan 50 miljoner människor i modernt slaveri, varav nästan 28 miljoner i tvångsarbete. Dessa siffror har ökat sedan vår senaste rapport publicerades 2022, vilket tyder på att modernt slaveri fortfarande drabbar många individer världen över. Det finns ett akut behov av att företagen säkerställer en etisk behandling av sina anställda och av dem som ingår i deras leveranskedjor. Oetiska anställningsmetoder är kopplade till många branscher och kan variera från allvarliga former av modernt slaveri som människohandel till dåliga arbetsvillkor och metoder som kan påverka en mer omfattande grupp av arbetstagare.

Vår senaste rapport identifierar viktiga resultat som vårt team har kommit fram till under våra etiska platsundersökningar i Europa. Dessa resultat bygger på rösterna från 4 396 arbetstagare som vi talade med anonymt under 2022.

De viktigaste resultaten är följande:

  • 30% av företagen hade inte begärt eller kontrollerat lämplig dokumentation om rätten till arbete.
  • 16% av de intervjuade arbetstagarna fick någon form av avdrag, som i vissa fall var så mycket som 80 GBP.
  • 36% av företagen kunde inte visa att skriftliga villkor hade utfärdats till arbetstagarna.

Det finns nu ytterligare utmaningar som arbetsgivarna står inför 12 månader efter vår förra rapport. Den snabbt föränderliga demografin hos arbetskraften, geopolitiska spänningar, förändringar i migrationsmönster och en åldrande befolkning har lett till att vissa branscher har rekryteringsproblem. Detta leder i sig till att oetiska metoder kan tillämpas, oavsett om det gäller de timmar som en person förväntas arbeta eller det snabba och informella sätt på vilket personer rekryteras.

Ladda ner din kopia av rapporten och få viktiga råd från vårt expertteam om de nästa stegen som företag bör ta för att säkerställa etiska och hållbara metoder i sin verksamhet och sina leveranskedjor.

← Branschinsikter