Komma i kontakt
De 5 egenskaperna hos en perfekt leverantör

Artikel, Branschinsikter

De 5 egenskaperna hos en perfekt leverantör

Hur ser den perfekta leverantören ut i världens största företags ögon? Du kanske säger att den perfekta leverantören helt enkelt är en som kan leverera vad köparen behöver, men i denna era av lagstiftning om leveranskedjor och ökad företagsmedvetenhet finns det mycket mer än så. Läs vidare för att ta reda på hur du jämför med de fem viktigaste egenskaperna som Achilles kunder säger att de letar efter hos den perfekta leverantören.

Naturligtvis varierar exakta krav från stora företagsköpare beroende på branschen, de produkter eller tjänster som köps in, och de specifika behoven hos köpande organisationer, men det finns vissa huvudteman och faktorer som är gemensamma över alla branscher som varje företag bör känna till för att hjälpa till att öka försäljningen.

1. Uppfyller relevanta standarder och regler

Som namnet antyder kräver nya lagar och standarder för leveranskedjor företag att se bortom sina egna direkta verksamheter och rapportera om de efterlevnadsåtgärder de har vidtagit i sin leveranskedja. Det är utformat för att säkerställa att mänskliga rättigheter och miljööverväganden blir en integrerad del av ett företags affärsbeslut och företagsstyrningsprocesser. Detta inkluderar inköp.

Köpare vill nu (och behöver) veta att de leverantörer de arbetar med inte kommer att lägga till extra risk till deras riskprofil, och det enklaste sättet att göra detta är att se till att dessa leverantörer verkar på ett överensstämmande sätt.

På Achilles är våra nätverk noggrant strukturerade för att inkorporera både relevanta branschstandarder och nationell lagstiftning såsom CSDDD och Lieferkettengesetz i Europa, BRSR Core i Indien och Bill S-211 i Kanada. Detta gör det lättare för leverantörer att visa efterlevnad och för stora inköpsorganisationer att ingå avtal med förtroende. Viktigt är att Achilles systemet kontinuerligt uppdateras för att återspegla nya krav när saker förändras och utvecklas för att hjälpa dig att vara efterlevande och maximera dina affärsmöjligheter på de marknader där du verkar.

Läs här om en nylig förändring som gjorts av EU till CSRD som kan påverka företag som säljer i Europa.

2. Håller informationen uppdaterad

Korrekt och aktuell dokumentation och registrering, vare sig det är finansiella rapporter, försäkringar, ackrediteringar, policys eller utbildningsdokument, ses ofta som en proxy för god förvaltning och efterlevnad. När viktig information är föråldrad tyder det på bristande styrning som är likvärdig med dålig styrning och brist på uppmärksamhet på detaljer som kan sippra in i andra områden av verksamheten såsom hälso- och säkerhetsprocesser och produktkvalitet – vilket ökar inköpsrisken.

Achilles ger dig en central lagringsplats för dina viktigaste policys och pappersarbete för att göra det lättare för köpare att se din inställning till register och rapportering. Vi skickar också aviseringar när dina viktiga dokument behöver uppdateras för att hjälpa dig att hålla dig ajour med policys och pappersarbete.

3. Strävar efter kontinuerlig förbättring

I dagens era av efterlevnad av leveranskedjor är förmågan att visa kontinuerlig förbättring ett annat viktigt kriterium för dina potentiella kunder. Att visa förbättringar i leveranskedjan är ett nyckeltema över efterlevnad av leveranskedjor och OECD:s vägledning för ansvarsfullt företagsbeteende, på vilken mycket lagstiftning är baserad, råder specifikt företag att samarbeta med din leveranskedja och affärsrelationer för att lösa problem, dela bästa praxis och förbättra prestandan tillsammans. Som ett resultat letar köpare alltmer efter bevis på analys av prestanda, företagslärande och förbättringar för att hjälpa dem uppfylla detta krav.

Läs mer om OECD:s vägledning här.

Achilles-poängen spårar din övergripande framsteg bortom bara ESG inklusive finansiella, cyber och andra faktorer som gör att du kan visa för köpare att din organisation är engagerad i kontinuerlig förbättring och att möta de ständigt ökande köparstandarderna med bättre poäng år efter år. Du kanske inte är alltid perfekt, men att säkerställa att du har handlingsplaner på plats där det behövs går långt.

För att hjälpa dig att identifiera var du behöver fokusera för att stärka dina referenser och vinna mer affärer, erbjuder Achilles en oberoende Achilles-audit och leverantörsförbättringsprogram för att hjälpa dig att arbeta igenom resultat och åtgärda svagare områden.

4. Visar innovation

Köpare nämner ofta bevis på innovation som en nyckelfaktor i inköpsbeslut eftersom det kan vara det som ger dem en fördel. När stora företagsköpare bedömer en leverantörs innovation och anpassningsförmåga letar de efter indikationer på att leverantören kan ligga steget före, svara på förändringar på marknaden och bidra till deras långsiktiga framgång. Detta kan vara produkt-, process- eller teknikinnovation såsom automation, AI och dataanalys som även kan erbjuda fördelar när det gäller effektivitet, kvalitet och/eller konkurrenskraft.

Achilles förkvalificeringsenkät inkluderar en dedikerad avsnitt för ’leverantörsprofil’ där företag kan visa upp sina referenser, vilket ger dem möjlighet att dela prestationer, detaljer om funktioner och funktionalitet som adresserar nya behov och hur innovationer i processer, distribution eller service levererar kostnadsbesparingar eller förbättrad prestanda. På liknande sätt kan investeringar i teknologi såsom automation, AI och dataanalys även erbjuda fördelar när det gäller effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft.

5. Har en proaktiv inställning

Sist men inte minst, säger köpare till oss att den perfekta leverantören bör ha en proaktiv inställning, vara villig att samarbeta med dem för att adressera affärsutmaningar och förbättra prestanda.

Att gå med i en Achilles-community visar köpare att leverantörer är seriösa när det gäller att uppfylla köpares och branschkrav och visar att du proaktivt hanterar deras behov av transparens när det gäller mänskliga rättigheter och miljöpåverkan.

Varför inte också anmäla dig till en Achilles-leverantörsutbildningskurs – antingen klassrumsundervisning eller e-learning? Det är ett annat proaktivt steg du kan ta för att lära dig mer om inköpsprocesserna, särskilt inom reglerade branscher.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur du kan göra din verksamhet till den perfekta leverantörsorganisationen och se din verksamhet växa.

← Artikel