Komma i kontakt
Hur man antar en OECD-anpassad tillvägagångssätt för riktlinjer för försiktighetsåtgärder för CSDDD: En steg-för-steg-guide från Achilles

Artikel, Branschinsikter

Hur man antar en OECD-anpassad tillvägagångssätt för riktlinjer för försiktighetsåtgärder för CSDDD: En steg-för-steg-guide från Achilles

Företagens hållbarhetsförsiktighetsprincip (CSDDD) specificerar sex steg som definieras av OECD:s vägledning för försiktighetsåtgärder för ansvarsfullt företagsbeteende. Företag måste följa dessa steg för att identifiera och hantera negativa mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i sin verksamhet. I denna blogg tittar vi på varje steg och hur man implementerar dem i ditt företag.

Föredrar du att se detta som en infografik? Ladda ner här.

Bädda in ansvarsfullt affärsuppförande i policyer och ledningssystem

Börja med att utarbeta en policy som är anpassad till juridiska krav, som godkänns av högre ledning och som kommuniceras till alla relevanta intressenter.

Tala med Achilles om vår OECD-anpassade, end-to-end due diligence-metod för leveranskedjan.

Identifiera och bedöma negativa effekter i verksamhet, leveranskedjor och affärsrelationer

Använd ett holistiskt, evidensbaserat tillvägagångssätt för att identifiera och bedöma potentiella mänskliga rättigheter och miljörisker i din verksamhet, leveranskedja och affärsrelationer.

Använd Achilles omfattande frågeformulär för leveranskedjan, riskbedömningar av försörjningskedjan, global riskanalys.

Upphöra, förhindra eller mildra negativa effekter

Inkorporera mer robusta metoder för att identifiera negativa effekter kopplade till din verksamhet, leveranskedja eller affärsrelationer. Överväg att använda verktyg som revisioner eller personalundersökningar proaktivt.

Använd Achilles internationella team av social- och miljörevisorer som en del av din riskbaserade förebyggande strategi.

Spåra implementering och resultat

Spåra resultaten av dina riskbedömningar och förebyggande metoder för att säkerställa effektivitet. Övervaka pågående prestanda för att stödja en ständig förbättringsstrategi.

Spåra prestanda med Achilles online-revisionsmoduler för avvikelse från överensstämmelse, skräddarsydd resultatrapportering och analysinstrumentpaneler.

Kommunicera hur effekterna hanteras

Rapportera transparent och korrekt om effektiviteten av dina due diligence-aktiviteter både internt och externt. Säkerhetskopiera dina rapporter med evidensbaserade påståenden och tillförlitliga data.

Använd Achilles omfattande data- och analysplattform för att producera dina transparenta och korrekta årsrapporter.

Tillhandahålla eller samarbeta vid sanering när det är lämpligt

Samarbeta med din leveranskedja och affärsrelationer för att lösa problem, dela bästa praxis och förbättra prestanda tillsammans.

Gå med i Achilles-nätverket med över 500 inköpsorganisationer globalt och arbetar tillsammans för att identifiera risker och förbättra leveranskedjans prestanda.

Hur Achilles kan hjälpa

Achilles erbjuder en OECD-anpassad, helhetslösning för försiktighetsåtgärder i leverantörskedjan. Det inkluderar omfattande frågeformulär för leverantörskedjan, bedömningar av leverantörskedjerisker och global riskanalys utförd av ett internationellt team av revisorer inom socialt och miljömässigt ansvar. Dessa funktioner kan vara en del av din riskbaserade förebyggande strategi.

Dessutom kan du följa prestanda med Achilles online-moduler för avvikelse i revisioner, skräddarsydda rapporter om prestanda och analytiska instrumentpaneler. Achilles har också en omfattande plattform för data och analyser för att producera transparenta och precisa årsrapporter.

Anslut dig till Achilles nätverk med över 500 köpande organisationer över hela världen och arbeta tillsammans för att identifiera risker och förbättra prestandan i leverantörskedjan. Kontakta oss för att komma igång med din resa mot förtroende för CSDDD-efterlevnad.

Arrange to talk to an Achilles Supply Chain Due Diligence expert