Komma i kontakt
Hur man antar en försiktighetsåtgärd som är anpassad till OECD för CSDDD: En steg-för-steg-guide från Achilles

Branschinsikter, Branschinsikter, Infographics

Hur man antar en försiktighetsåtgärd som är anpassad till OECD för CSDDD: En steg-för-steg-guide från Achilles

Vår OECD bästa praxis infografik beskriver de 6 stegen för framgångsrik försiktighetsprövning av leverantörskedjan för att hjälpa ditt företag att följa global lagstiftning om leverantörskedjan med förtroende.

Ladda ner denna infografik här för att lära dig mer om de viktigaste stegen för efterlevnad. Du kan också läsa bloggversionen här.

Arrangera en diskussion med en expert inom Achilles Supply Chain Due Diligence.

Get great insights in your inbox every month

Subscribe